Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 3  
Gå till nästa vecka

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/1 
Beräkningsvetenskap I
Beräkningsvetenskap KF
EI2
F1
KandFy1
KandMa1
MTI2
MatemI
Q1
X2
gylärarfy1
Tentamen
Stefan Pålsson
17:00
08:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/1 
80121, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/1 
80121, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Datasal 4102, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
Grundlärfy
KandFy1
Undervisning
Stefan Pålsson
Indivuduell uppgift
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/1 
80121, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Carl Caleman
use.mazemap.com
12:00
10:15

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/1 
80109, Ångström
Fysikprojekt I
KandFy1
Föreläsning
Marco Cecconello
use.mazemap.com
12:00
10:15
80121, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Carl Caleman
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/1 
80121, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Carl Caleman
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/1 
1212, ITC
1213, ITC
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Supplemental instructions
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-212
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-213
12:00
10:15
80115, Ångström
Fysikprojekt I
KandFy1
Föreläsning
Marco Cecconello
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/1 
2446, ITC
Matematisk statistik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Benny Avelin
use.mazemap.com
15:00
13:15
80115, Ångström
Fysikprojekt I
KandFy1
Föreläsning
Marco Cecconello
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/1 
80121, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
12:00
10:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema