Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 43  
Gå till nästa vecka

Tid Lokal Kurs Program Moment Lärare Kommentar Karta
v 43 On 2019-10-23 v 43
08:15 - 10:00 80121, Ångström Introduktion till kandidatprogrammet i fysik KandFy1 Redovisning Matthias Weiszflog
10:15 - 12:00 80101, Ångström Mekanik KF KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning Ulf Danielsson
13:15 - 15:00 80101, Ångström Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
Ämneslärare i fysik, introduktionskurs
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning Jannika Andersson Chronholm
Matthias Weiszflog
15:15 - 17:00 1112, ITC Beräkningsvetenskap KF KandFy1.B Workout Stefan Pålsson W3
  To 2019-10-24
08:00 - 17:00 1112, ITC
1113, ITC
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik KandFy1 Muntlig framställning Matthias Weiszflog Karta
Karta
  Fr 2019-10-25
10:15 - 12:00 80127, Ångström Geometri och analys I KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning Mikael Smedbäck
13:15 - 15:00 80121, Ångström Mekanik KF KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning Andreas Lindblad
v 44 Må 2019-10-28 v 44
10:15 - 12:00 80127, Ångström Beräkningsvetenskap KF KandFy1
gylärarfy1
Återkoppling Stefan Pålsson Å2
Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema