Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 42  
Gå till nästa vecka

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/10 
80121, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1
Redovisning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
10:00
08:15
80109, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
80101, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
15:00
13:15
80121, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Stefan Pålsson
F7
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/10 
80121, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1
Redovisning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
10:00
08:15
80115, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1
Redovisning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
12:00
10:15
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik KF
KandFy1.B
Laboration
Matthias Weiszflog
Oscar Grånäs
Lab 3
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/10 
80127, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
Ämneslärare i fysik, introduktionskurs
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Jannika Andersson Chronholm
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
12:00
10:15
2005, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1
Redovisning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
15:00
13:15
80121, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1
Redovisning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/10 
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik KF
KandFy1.A
gylärarfy1
Laboration
Matthias Weiszflog
Oscar Grånäs
Lab 3
use.mazemap.com
12:00
08:15
Polhemsalen, 10134, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
15:00
13:15
80121, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1
Redovisning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/10 
80121, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
80101, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
12:00
10:15
80121, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
17:00
15:15

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/10 
80121, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1
Redovisning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
10:00
08:15
80121, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Andreas Lindblad
use.mazemap.com
12:00
10:15
80115, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Stefan Pålsson
F8
use.mazemap.com
15:00
13:15
80121, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/10 
80101, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1
Redovisning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
10:00
08:15
1112, ITC
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1.A
gylärarfy1
Workout
Stefan Pålsson
W3
use.mazemap.com
12:00
10:15
80121, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
15:00
13:15
80127, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Andreas Lindblad
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/10 
80121, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1
Redovisning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
10:00
08:15
80101, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
80101, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
Ämneslärare i fysik, introduktionskurs
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Jannika Andersson Chronholm
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
15:00
13:15
1112, ITC
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1.B
Workout
Stefan Pålsson
W3
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/10 
1112, ITC
1113, ITC
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1
Muntlig framställning
Matthias Weiszflog
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-112
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-113
17:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/10 
80127, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
12:00
10:15
80121, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Andreas Lindblad
use.mazemap.com
15:00
13:15

 
Pågående
Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema