Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 50  
Gå till nästa vecka

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/12 
80127, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
10:00
08:15
80101, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Projekt
Stefan Pålsson
Proj 2
use.mazemap.com
12:00
10:15
Mässen, 6140, ITC
KandFy1-3
KandFyMe3
MaFyAs
MaFyEn
MaFyKs
MaFyKä
MaFyMa
MaFyMat
gylärarfy1-3
Forskarlunch
Matthias Weiszflog
Rabab Elkarib
use.mazemap.com
13:00
12:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/12 
80127, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Andreas Lindblad
use.mazemap.com
10:00
08:15
80127, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
12:00
10:15
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik KF
KandFy1.B
Laboration
Andreas Oberstedt
Matthias Weiszflog
Lab 5
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/12 
80121, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Andreas Lindblad
use.mazemap.com
10:00
08:15
Häggsalen, 10132, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/12 
80121, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Stefan Pålsson
Repetition
use.mazemap.com
10:00
08:15
2344, ITC
2345, ITC
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Supplemental instructions
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-344
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-345
12:00
10:15
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik KF
KandFy1.A
gylärarfy1
Laboration
Andreas Oberstedt
Matthias Weiszflog
Lab 5
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/12 
Datasal 4102, Ångström
Datasal 4103, Ångström
Datasal 4104, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Datalab
Stefan Pålsson
Individuell labuppgift
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4102
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4103
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4104
10:00
08:15
Polhemsalen, 10134, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Andreas Lindblad
use.mazemap.com
12:00
10:15

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/12 
11167, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Muntlig framställning
Ulf Danielsson
Muntlig tentamen
use.mazemap.com
17:00
08:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/12 
11167, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Muntlig framställning
Ulf Danielsson
Muntlig tentamen
use.mazemap.com
17:00
08:00
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Laboration
Matthias Weiszflog
Oscar Grånäs
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/12 

 
80101, Ångström, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-80101
Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema