Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 4  
Gå till nästa vecka

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/1 
KandFyGe3
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/1 
KandFyGe3
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/1 
KandFyGe3
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/1 
KandFyGe3
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/1 
KandFyGe3

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/1 
KandFyGe3
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/1 
KandFyGe3
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/1 
KandFyGe3
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/1 
KandFyGe3
1213, ITC
Examensarbete C i fysik
Examensarbete C i geofysik
Examensarbete C i meteorologi
Självständigt arbete C i fysikens didaktik
KandFy3
KandFyGe3
KandFyMe3
KandfyAs3
gylärarfy4
Föreläsning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/1 
KandFyGe3

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema