Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 38  
Gå till nästa vecka

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/9 
80115, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Stefan Pålsson
F1
use.mazemap.com
10
8
80115, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
12
10
80109, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
15
13
1312, ITC
1313, ITC
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Laboration
Stefan Pålsson
Lab 2
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-312
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-313
17
15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/9 
6K1107, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1.B
Datalab
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
12
10
6K1107, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Laboration
Stefan Pålsson
Lab 3
use.mazemap.com
15
13
80109, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Carl Caleman
use.mazemap.com
17
15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/9 
80109, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Carl Caleman
use.mazemap.com
12
10
80115, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
15
13
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/9 
2002, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Carl Caleman
use.mazemap.com
10
8
6K1101, Datorsal, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1.A
Datalab
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
12
10
80109, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
17
15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/9 
80109, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1
Föreläsning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
10
8
80109, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
12
10
2002, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
15
13
80121, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Stefan Pålsson
F2
use.mazemap.com
17
15

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/9 
80115, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
10
8
80115, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
15
13
6K1107, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Laboration
Stefan Pålsson
Lab 4
use.mazemap.com
17
15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/9 
4005, Ångström
4006, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Supplemental instructions
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4005
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4006
10
8
80115, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
12
10
80115, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
Ämneslärare i fysik, introduktionskurs
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
15
13
80115, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Stefan Pålsson
F3
use.mazemap.com
17
15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/9 
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik KF
KandFy1.A
gylärarfy1
Laboration
Matthias Weiszflog
Oscar Grånäs
Lab 2
use.mazemap.com
17
13
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/9 
80109, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
12
10
80115, Ångström
KandFy1
gylärarfy1
Återkoppling
Matthias Weiszflog
Rabab Elkarib
use.mazemap.com
15
13
2344, ITC
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1.A
gylärarfy1
Workout
Stefan Pålsson
W1
use.mazemap.com
17
15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/9 
2345, ITC
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1.B
Workout
Stefan Pålsson
W1
use.mazemap.com
10
8
4007, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1
Föreläsning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
12
10
2004, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
15
13

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema