Du kan själv ändra hur du vill att schemat ska visas, grafiskt eller text genom att klicka på knappen ner till höger

Tid
Kurs
Moment
Kommentar
v 48 Fre 2023-12-01 v 48
08:00 - 08:30 Balochiska B Hemtenta
14:00 - 18:00 Historical Linguistics ht 2023 - joint course
Historisk lingvistik
Jämförande indoeuropeisk språkforskning A
Lingvistik C
Orienteringskurs om jämförande språkforskning
Omtentamen Historisk lingvistik
Danmarksgatan 30, sektion 1
  Lör 2023-12-02
14:00 - 18:00 Lingvistik A
Lingvistik I (introduktion)
Lingvistik I ht 2023 - samläsning
Omtentamen Lingvistik I
Råbyvägen 95, sal 2
14:00 - 18:00 Persiska A
Persiska A ht 2023 - samläsning
Tillvalsspråk: Persiska 1
Omtentamen Muntlig och skriftlig språkfärdighet.
Råbyvägen 95, sal 2