Du kan själv ändra hur du vill att schemat ska visas, grafiskt eller text genom att klicka på knappen ner till höger

Tid
Kurs
Program
Lokal
Moment
Lärare
Kommentar
Karta
v 22 Mån 2023-05-29 v 22
09:15 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Lärosal 6, 18:01021, EBC Obligatorisk närvaro
Presentation
Anna Sundborger-Lunna
Daniel Jones
Gunnar Johansson
Jan Andersson
Johan Ledin
Jon Jerlström-Hultqvist
Karin Stensjö
Lena Henriksson
Slutredovisning och postervisning. Se studiehandledningen för specifikt schema.
  Tis 2023-05-30
08:15 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Grupprum 4, EBC
Grupprum 5, EBC
Eget arbete Karta
Karta
  Ons 2023-05-31
08:15 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Grupprum 4, EBC
Grupprum 5, EBC
Eget arbete Karta
Karta
11:45 - 12:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Deadline Lena Henriksson Återkoppling på slutrapport; ladda upp i Studium och maila tillbaka till gruppen du opponerat på.
13:15 - 17:00 E3
ES3
F3
I3
IT3
K3
Q3
STS3
W3
X3
Konferens Rafael Waters STUNS Stories take-off
16:45 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Deadline Lena Henriksson Självvärdering för poster; fyll i i portföljen i Studium. Självvärdering för presentation i helklass; fyll i i portföljen i Studium.
  Tors 2023-06-01
08:15 - 10:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Grupprum 4, EBC
Grupprum 5, EBC
Eget arbete Karta
Karta
12:15 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Grupprum 2, EBC
Grupprum 3, EBC
Eget arbete Karta
Karta
16:45 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Deadline Lena Henriksson Reviderad slutrapport; ladda upp i Studium.
  Fre 2023-06-02
13:45 - 14:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Deadline Lena Henriksson Målet är att ha alla slutrapporter godkända.
16:45 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Deadline Lena Henriksson Självvärdering för slutrapport; fyll i i portföljen i Studium. Självvärdering för DiaNa-grupp; fyll i i portföljen i Studium.
Uppladdning av slutrapport i DiVA.