Du kan själv ändra hur du vill att schemat ska visas, grafiskt eller text genom att klicka på knappen ner till höger

Tid Kurs Program Grupp Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
v 40 Mån 2022-10-03 v 40
09:15 - 09:45 Allmän och organisk farmaceutisk kemi
Professionell utveckling 1: Receptarien som läkemedelsspecialist
R1 Studium Dugga
Obligatorisk närvaro
Jonas Rydfjord PU1: Dugga 1
13:15 - 15:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2022 R1 Seminariegrupp A A9:111a, BMC Seminarium Marcus Söderström Seminarium 2: Intra- & intermolekylära krafter
13:15 - 15:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2022 R1 Seminariegrupp B A9:105a, BMC Seminarium Sebastian Moes Seminarium 2: Intra- & intermolekylära krafter
15:15 - 17:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 Självstudier
  Tis 2022-10-04
08:15 - 09:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 Självstudier
10:15 - 12:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 A1:111a, BMC Föreläsning Henning Henschel Termodynamik, del 1
13:15 - 15:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2022 R1 Seminariegrupp A-B A9:105a, BMC
A9:111a, BMC
Seminarium Marcus Söderström
Sebastian Moes
Seminarium 3: Termodynamik, del 1
15:15 - 17:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 Självstudier
  Ons 2022-10-05
09:15 - 09:45 Allmän och organisk farmaceutisk kemi
Professionell utveckling 1: Receptarien som läkemedelsspecialist
R1 Studium Dugga
Obligatorisk närvaro
Jonas Rydfjord PU1: Dugga 2
10:15 - 12:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 A1:111a, BMC Föreläsning Henning Henschel Termodynamik, del 2
12:15 - 13:00 Professionell utveckling 1: Receptarien som läkemedelsspecialist R1 A8:215a, BMC Lunch Emma Lundkvist
Lisa Fredriksson Carreras
Farmaceutiska fakulteten bjuder på lunch!
13:15 - 14:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi
Professionell utveckling 1: Receptarien som läkemedelsspecialist
R1 C4:305, BMC Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Henrik Lodén Dokumentation del 2 (Läkemedelsverket)
14:15 - 16:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 A1:111a, BMC Föreläsning Henning Henschel Kemisk bindning, del 2
  Tors 2022-10-06
08:15 - 09:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 Självstudier
09:15 - 10:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi
Professionell utveckling 1: Receptarien som läkemedelsspecialist
R1 C4:305, BMC Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Kristina Asker Dokumentation del 1 (Språkverkstaden)
10:15 - 12:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2022 R1 Seminariegrupp A-B B10:1, BMC Seminarium Marcus Söderström
Sebastian Moes
Seminarium 4: Termodynamik 2 (Räknestuga)
13:15 - 15:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 C2:301, BMC Föreläsning Henning Henschel Kinetik
15:15 - 17:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 Självstudier
  Fre 2022-10-07
09:15 - 09:45 Allmän och organisk farmaceutisk kemi
Professionell utveckling 1: Receptarien som läkemedelsspecialist
R1 Studium Dugga
Obligatorisk närvaro
Jonas Rydfjord PU1: Dugga 3
10:15 - 12:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2022 R1 Seminariegrupp A-B B10:1, BMC Seminarium Henning Henschel Seminarium 5: Kinetik (Räknestuga) - del 1
13:15 - 14:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2022 R1 Seminariegrupp A-B B10:1, BMC Seminarium Henning Henschel Seminarium 5: Kinetik (Räknestuga) - del 2
13:15 - 14:00 Professionell utveckling 1: Receptarien som läkemedelsspecialist R1 C4:305, BMC Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Lisa Fredriksson Carreras
14:15 - 15:00 Professionell utveckling 1: Receptarien som läkemedelsspecialist R1 C4:305, BMC Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Jonas Rydfjord