Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 38  
Gå till nästa vecka

Datumgränser 2019-08-26 - 2021-01-17

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/9 
X1-5
Studieråd
Zoom-möte
13:00
12:15
Bioteknisk metodik
X2
Föreläsning
Gunnar Johansson
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/9 
Bioteknisk metodik
X2.B
Lektion
Gunnar Johansson
12:00
10:15
Flervariabelanalys
X2.B
Lektion
Konstantinos Tsougkas
L6
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/9 
Linjär algebra II
E3
ES3
KandFy2
KandKe3
Q2
X2
gylärarfy2
Föreläsning
Julian Külshammer
F12
15:00
13:15
Linjär algebra II
X2.B
Lektion
Rafael Mrden
L6
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/9 
Flervariabelanalys
K2
X2
gylärma1_v
Föreläsning
Konstantinos Tsougkas
F13
10:00
08:15
Linjär algebra II
E3
ES3
KandFy2
KandKe3
Q2
X2
gylärarfy2
Föreläsning
Julian Külshammer
F13
12:00
10:15
Linjär algebra II
E3
ES3
KandFy2
KandKe3
Q2
X2
gylärarfy2
Föreläsning
Julian Külshammer
F14
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/9 
Linjär algebra II
E3
ES3
KandFy2
Q2
X2
gylärarfy2
Dugga
16:00
14:00

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema