v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/3 
Mekanik
E2
K2
KandMa1
X2
Föreläsning
Eric Stempels
F11
10:00
08:15
Mekanik
X2.A
Lektion
Bengt Edvardsson
L12
12:00
10:15
Biologisk mångfald - mönster och processer
X2
Seminarium
Pascal Milesi
15:00
13:15
Biologisk mångfald - mönster och processer
X2
Eget arbete
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/3 
Via Zoom
Programmeringsteknik I
F2
KandFy3
KandMa2
KandfyAs3
MTI2
W2
X2
gylärarfy4
gylärarma2
Föreläsning
Anna Eckerdal
F7
10:00
08:15
Biologisk mångfald - mönster och processer
X2
Eget arbete
12:00
10:15
Via Zoom
Programmeringsteknik I
X2
Laboration
L9:1
15:00
13:15
Mekanik
E2
K2
KandMa1
X2
Föreläsning
Eric Stempels
F12
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/3 
Mekanik
E2
K2
KandMa1
X2
Föreläsning
Eric Stempels
F13
10:00
08:15
Via Zoom
Programmeringsteknik I
X2
Laboration
L9:2
12:00
10:15
Via Zoom
Programmeringsteknik I
X2
Laboration
L9:3
15:00
13:15
Mekanik
X2.A
Lektion
Bengt Edvardsson
L13
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/3 
Biologisk mångfald - mönster och processer
X2
Eget arbete
12:00
10:15
Biologisk mångfald - mönster och processer
X2
Föreläsning
Anna Rosling
15:00
13:15
Via Zoom
Programmeringsteknik I
X2
Laboration
L9:4
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/3 
Biologisk mångfald - mönster och processer
X2
Eget arbete
10:00
08:15
Biologisk mångfald - mönster och processer
X2
Föreläsning
Pascal Milesi
15:00
13:15
Via Zoom
Programmeringsteknik I
F2
KandFy3
KandMa2
KandfyAs3
MTI2
W2
X2
gylärarfy4
gylärarma2
Föreläsning
Torsten Andersson
F8
17:00
15:15

Dölj bokningar
Länk till detta schema Textschema