Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 3  
Gå till nästa vecka

Datumgränser 2019-08-26 - 2020-06-21

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/1 
Lindahlsalen, 05:01058, EBC
Biologisk mångfald - mönster och processer
X2
Föreläsning
Introduktion
Anna Rosling
Lena Henriksson
Introduktion inkl. skrivövning. Etikspåret + plagiat
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/1 
Aula, Hus 6, ITC
Programmeringsteknik I
KandFy3
KandMa1
KandfyAs3
MTI2
X2
gylärarma2
Föreläsning
Carl Nettelblad
use.mazemap.com
09:00
08:15
1515, ITC
2507, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik I
KandFy3
KandMa1
KandfyAs3
MTI2
X2
gylärarma2
Laboration
Lab 1
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-515
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
12:00
09:15
Zootissalen, 01:01006, EBC
Biologisk mångfald - mönster och processer
X2
Föreläsning
Lars Gustafsson
Anpassning och evolution
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/1 
1412, ITC
1515, ITC
1549, ITC
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik I
F2
KandFy3
KandMa1-2
KandfyAs3
X2
Laboration
Lab 2
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-412
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-515
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-549
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
10:00
08:15
1515, ITC
1549, ITC
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik I
KandFy3
KandMa1
KandfyAs3
X2
Laboration
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-515
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-549
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
12:00
10:15
Lindahlsalen, 05:01058, EBC
Biologisk mångfald - mönster och processer
X2
Föreläsning
Frank Johansson
Ekosystemtjänster
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/1 
1515, ITC
1549, ITC
2507, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik I
KandFy3
KandMa1-2
KandfyAs3
X2
Laboration
Lab 4
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-515
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-549
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
10:00
08:15
80101, Ångström
Biologisk mångfald - mönster och processer
X2
Föreläsning
Gustaf Granath
Biologisk mångfald
use.mazemap.com
12:00
10:15
Biologisk mångfald - mönster och processer
X2
Eget arbete
15:00
13:15
Aula, Hus 6, ITC
Programmeringsteknik I
EI2
F2
KandFy3
KandMa1-2
KandfyAs3
MTI2
X2
gylärarma2
Föreläsning
Carl Nettelblad
F2
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/1 
Polhemsalen, 10134, Ångström
Mekanik
E2
K2
KandMa1
X2
Föreläsning
Eric Stempels
F1
use.mazemap.com
10:00
08:15
Polhemsalen, 10134, Ångström
Mekanik
E2
K2
KandMa1
X2
Föreläsning
Eric Stempels
F2
use.mazemap.com
12:00
10:15
Biologisk mångfald - mönster och processer
X2
Studiebesök
Jesper Kårehed
Mats Eriksson
A: Evolution, B: Botan
14:15
13:15
Biologisk mångfald - mönster och processer
X2
Studiebesök
Jesper Kårehed
Mats Eriksson
A: Botan, B: Evolution
15:30
14:30

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema