Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 38  
Gå till nästa vecka

Datumgränser 2019-08-26 - 2021-01-17

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/9 
Introduktion till molekylär bioteknik
X1.B
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Emma Svensson
Lika villkor
09:45
08:00
Introduktion till molekylär bioteknik
X1
Föreläsning
Magnus Johansson
Tema 4
12:00
10:15
X1-5
Studieråd
Zoom-möte
13:00
12:15
Baskurs i matematik
K1
KandKe1
STS1
X1
Föreläsning
Nancy Abdallah
F10
14:45
13:00
Grundläggande kemi
X1
Föreläsning
Maja Elmgren
F1 Termo
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/9 
4006, Ångström
Baskurs i matematik
X1.B
Lektion
Nancy Abdallah
L5
use.mazemap.com
09:45
08:00
Grundläggande kemi
X1
Föreläsning
Maja Elmgren
F2 Termo
12:00
10:15
B7:111a, BMC
Introduktion till molekylär bioteknik
X1.B
Lektion
Jan Andersson
Tema 4 - Grupp 1
use.mazemap.com
14:45
13:00
A7:115, BMC
Introduktion till molekylär bioteknik
X1.B
Lektion
Jan Andersson
Tema 4 - Grupp 2
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/9 
Introduktion till molekylär bioteknik
X1
Obligatorisk närvaro
Presentation
Jan Andersson
Lena Henriksson
Programmet och yrkeslivet - se Studium för program och länk
16:45
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/9 
Grundläggande kemi
X1
Föreläsning
Maja Elmgren
F3 Termo
09:45
08:00
PC-rummet 12, A11:015b BMC
PC-rummet 18, A11:009b BMC
Introduktion till molekylär bioteknik
X1.B
Datalab
Konrad Gras
Oscar Broström
Grupp 2
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A11:015b
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A11:009b
12:00
10:15
4006, Ångström
Grundläggande kemi
X1.B
Lektion
Gustav Berggren
L2 Kem Bind
use.mazemap.com
14:45
13:00
PC-rummet 12, A11:015b BMC
PC-rummet 18, A11:009b BMC
Introduktion till molekylär bioteknik
X1.B
Datalab
Konrad Gras
Oscar Broström
Grupp 1
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A11:015b
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A11:009b
19:00
17:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/9 
Introduktion till molekylär bioteknik
X1.B
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Jan Andersson
S3
09:45
08:00
Baskurs i matematik
K1
KandKe1
STS1
X1
Föreläsning
Nancy Abdallah
F11
12:00
10:15
4007, Ångström
Baskurs i matematik
X1.B
Lektion
Nancy Abdallah
L6
use.mazemap.com
14:45
13:00

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema