v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/3 
Grundläggande organisk kemi
X1
Lektion
Zoom-undervisning
Adolf Gogoll
Problemlösning F16 & F17
09:45
08:00
Grundläggande organisk kemi
X1
Föreläsning
Zoom-undervisning
Adolf Gogoll
F18
12:00
10:15
Via Zoom
Envariabelanalys
E1
EI1
KandDv2
STS1
X1
Föreläsning
Anna Sakovich
F33
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/3 
Via Zoom
Envariabelanalys
E1
EI1
KandDv2
STS1
X1
Föreläsning
Anna Sakovich
F34
09:45
08:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/3 
Grundläggande organisk kemi
X1
Föreläsning
Zoom-undervisning
Adolf Gogoll
F19
12:00
10:15
Envariabelanalys
X1.B
Lektion
Markus Thuresson
L14
14:45
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/3 
Grundläggande organisk kemi
X1
Lektion
Adolf Gogoll
Problemlösning F18 & F19
09:45
08:00
Grundläggande organisk kemi
X1
Föreläsning
Zoom-undervisning
Adolf Gogoll
F20
14:45
13:00

Dölj bokningar
Länk till detta schema Textschema