Du kan själv ändra hur du vill att schemat ska visas, grafiskt eller text genom att klicka på knappen ner till höger

Tid
Kurs
Program
Lokal
Moment
Lärare
Kommentar
Karta
v 13 Mån 2023-03-27 v 13
14:15 - 15:15 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Lärosal 1, 15:00025, EBC Möte Anna Sundborger-Lunna
Daniel Jones
Gunnar Johansson
Jan Andersson
Johan Ledin
Jon Jerlström-Hultqvist
Karin Stensjö
Lena Henriksson
Möte med beställarrepresentant och handledare. Se studiehandledningen för specifik tid och plats.
15:15 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Lärosal 1, 15:00025, EBC
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Möte Anna Sundborger-Lunna
Daniel Jones
Gunnar Johansson
Jan Andersson
Johan Ledin
Jon Jerlström-Hultqvist
Karin Stensjö
Lena Henriksson
Möte med beställarrepresentant och handledare. Se studiehandledningen för specifik tid och plats. Karta
Karta
  Tis 2023-03-28
08:15 - 10:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Grupprum 2, EBC
Grupprum 3, EBC
Grupprum 4, EBC
Grupprum 5, EBC
Eget arbete Karta
Karta
Karta
Karta
10:15 - 12:00 X3 11134, Ångström Information Emma Svensson
Karin Stensjö
Kursvalsinfo
12:15 - 13:00 K1-3
K4.L-M
K5.L-M
X1-5
101121, Sonja Lyttkens, Ångström Föreläsning Lunchföreläsning - K- och X-sektionerna
13:15 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Grupprum 2, EBC
Grupprum 3, EBC
Grupprum 4, EBC
Grupprum 5, EBC
Eget arbete Karta
Karta
Karta
Karta
  Ons 2023-03-29
08:15 - 12:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Grupprum 3, EBC
Grupprum 4, EBC
Grupprum 5, EBC
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Daniel Jones
Karin Stensjö
Lena Henriksson
Presentation i tvärgrupper. Tvärgrupp 1-3. Med Lennart Köhler. Karta
Karta
Karta
11:15 - 12:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Lärosal 4, 18:01019, EBC Obligatorisk närvaro
Seminarium
Daniel Jones
Karin Stensjö
Lena Henriksson
Presentation i tvärgrupper. Tvärgrupp 1-3. Med Lennart Köhler.
13:15 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Grupprum 3, EBC
Grupprum 4, EBC
Grupprum 5, EBC
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Daniel Jones
Karin Stensjö
Lena Henriksson
Presentation i tvärgrupper. Tvärgrupp 4-6. Med Lennart Köhler. Karta
Karta
Karta
16:15 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Lärosal 4, 18:01019, EBC Obligatorisk närvaro
Seminarium
Daniel Jones
Karin Stensjö
Lena Henriksson
Presentation i tvärgrupper. Tvärgrupp 4-6. Med Lennart Köhler.
  Tors 2023-03-30
08:15 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Grupprum 2, EBC
Grupprum 3, EBC
Grupprum 4, EBC
Grupprum 5, EBC
Eget arbete Karta
Karta
Karta
Karta
08:15 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Studiebesök Anna Sundborger-Lunna
Daniel Jones
Gunnar Johansson
Jan Andersson
Johan Ledin
Jon Jerlström-Hultqvist
Karin Stensjö
Lena Henriksson
Detaljerad information ligger under kursmaterial i Studium.
12:15 - 13:00 X1-5 Lärosal 3, 15:01004, EBC Studentaktivitet X-sektionens valberedning
13:15 - 16:00 Självständigt arbete i informationsteknologi
Självständigt arbete i kemiteknik
Självständigt arbete i miljö och vattenteknik
Självständigt arbete i teknisk fysik
Självständigt arbete i teknisk fysik med materialvetenskap
Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle - IT-system
Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle - energisystem
E3
ES3
F3
I3
IT3
K3
Q3
STS3
W3
X3
Konferens Rafael Waters Stories kick-off
  Fre 2023-03-31
08:15 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Grupprum 2, EBC
Grupprum 3, EBC
Grupprum 4, EBC
Grupprum 5, EBC
Eget arbete Karta
Karta
Karta
Karta
08:15 - 12:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Studiebesök Anna Sundborger-Lunna
Daniel Jones
Gunnar Johansson
Jan Andersson
Johan Ledin
Jon Jerlström-Hultqvist
Karin Stensjö
Lena Henriksson
Detaljerad information ligger under kursmaterial i Studium.
16:45 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Deadline Lena Henriksson Projektplan; ladda upp i Studium och maila till opponentgruppen. Självvärdering för presentation i tvärgrupp; fyll i i portföljen i Studium.