Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 38  
Gå till nästa vecka

Datumgränser 2019-08-26 - 2021-01-17

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/9 
Lärosal 6, 18:01021, EBC
Populationsgenetisk analys
MasBioinf2
X5.2
Obligatorisk närvaro
Problemlösning
Amanuens
Mandatory presence or hand-in assignment.
use.mazemap.com
10:00
08:15
Nanobioteknik
MasKeBk2
MasKeBn2
MasKeKb2
X5.1
Föreläsning
Gunnar Johansson
F13
12:00
10:15
X1-5
Studieråd
Zoom-möte
13:00
12:15
PC-rummet 18, A11:009b BMC
Populationsgenetisk analys
MasBioinf2
X5.2
Obligatorisk närvaro
Övning
Amanuens
Computer exercise 2.
use.mazemap.com
17:00
13:15
Nanobioteknik
MasKeBk2
MasKeBn2
MasKeKb2
X5.1
Föreläsning
Gunnar Johansson
F14
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/9 
Fylogenianalys
MasBioinf2
X5.2
Föreläsning
Fabien Burki
12:00
10:15
Nanobioteknik
MasKeBk2
MasKeBn2
MasKeKb2
X5.1
Föreläsning
Gunnar Johansson
F15
15:00
13:15
Chipset 18, A10:023b BMC
Fylogenianalys
MasBioinf2
X5.2
Datalab
Caesar Al Jewari
use.mazemap.com
17:00
13:15
Nanobioteknik
MasKeBk2
MasKeBn2
MasKeKb2
X5.1
Lektion
Gunnar Johansson
L4
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/9 
Lärosal 6, 18:01021, EBC
Populationsgenetisk analys
MasBioinf2
X5.2
Föreläsning
Martin Lascoux
Recombination and LD
use.mazemap.com
10:00
08:15
Nanobioteknik
MasKeBk2
MasKeBn2
MasKeKb2
X5.1
Lektion
Gunnar Johansson
L5
12:00
10:15
Nanobioteknik
MasKeBk2
MasKeBn2
MasKeKb2
X5.1
Lektion
Obligatorisk närvaro
L6
15:00
13:15
Automatiserad prediktiv modellering
X5.2
Föreläsning
Mats Gustafsson
Ges på Zoom
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/9 
Lärosal 6, 18:01021, EBC
Populationsgenetisk analys
MasBioinf2
X5.2
Föreläsning
Mattias Jakobsson
Population structure
use.mazemap.com
10:00
08:15
Nanobioteknik
MasKeBk2
MasKeBn2
MasKeKb2
X5.1
Föreläsning
Gunnar Johansson
F16
12:00
10:15
Nanobioteknik
MasKeBk2
MasKeBn2
MasKeKb2
X5.1
Lektion
Gunnar Johansson
L7
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/9 
Automatiserad prediktiv modellering
X5.2
Lektion
Mats Gustafsson
Ges på Zoom
10:00
08:15
Nanobioteknik
MasKeBk2
MasKeBn2
MasKeKb2
X5.1
Seminarium
Gunnar Johansson
S1 Grupp A
12:00
10:15
Lärosal 6, 18:01021, EBC
Populationsgenetisk analys
MasBioinf2
X5.2
Obligatorisk närvaro
Problemlösning
Amanuens
Problem solving 6
Mandatory presence or hand-in assignment.
use.mazemap.com
12:00
10:15
Nanobioteknik
MasKeBk2
MasKeBn2
MasKeKb2
X5.1
Seminarium
Gunnar Johansson
S1 Grupp B
15:00
13:15
Fylogenianalys
MasBioinf2
X5.2
Seminarium
Caesar Al Jewari
15:00
13:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema