Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 48  
Gå till nästa vecka

Datumgränser 2019-08-26 - 2021-01-17

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/11 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/11 
Molekylär bioteknik för produktion
X5.1
Projekt
17:00
08:15
Tillämpad molekylär biofysik
X5.3
Presentation
Seminarium
Sebastian Deindl
12:00
09:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/12 
Molekylär bioteknik för produktion
X5.1
Projekt
17:00
08:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/12 
Molekylär bioteknik för produktion
X5.1
Projekt
17:00
08:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/12 
Molekylär bioteknik för produktion
X5.1
Projekt
17:00
08:15
Tillämpad bioinformatik
MasBioinf2
X5.2
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Zoom-undervisning
Jan Andersson
Lisa Klasson
Journal club
12:00
10:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/12 
Molekylär bioteknik för produktion
X5.1
Projekt
17:00
08:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema