För att välja layout på schemat klicka på knappen i menyraden längst ner till höger.

Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
v 21 Mån 2022-05-23 v 21
16:45 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Deadline Poster för utskrift
  Tis 2022-05-24
08:15 - 12:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Grupprum 2, EBC Eget arbete Lena Henriksson
13:15 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Grupprum 2, EBC
Grupprum 3, EBC
Grupprum 4, EBC
Grupprum 5, EBC
Eget arbete Lena Henriksson Karta
Karta
Karta
Karta
16:45 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Deadline DiaNa-grupp
  Ons 2022-05-25
11:45 - 12:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Deadline Slutrapport
13:15 - 17:00 Självständigt arbete i molekylär bioteknik X3 Grupprum 2, EBC
Grupprum 3, EBC
Grupprum 4, EBC
Grupprum 5, EBC
Eget arbete Lena Henriksson Karta
Karta
Karta
Karta
13:15 - 17:00 E3
ES3
F3
IT3
K3
Q3
STS3
W3
X3
Övrigt Rafael Waters Stories Take-off
  Tors 2022-05-26
00:00 - 00:00 Kristi himmelsfärdsdag