v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/3 
Utveckling av biologiska läkemedel
K4.L
X4.4
Introduktion
Laboration
Obligatorisk närvaro
Andrei Demkiv
10:00
08:15
Via Zoom
Informationshanteringssystem
MasBioinf1
X4.3
Föreläsning
Aletta Nylén
12:00
10:15
Utveckling av biologiska läkemedel
K4.L
X4.4
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Mikael Widersten
Display Technologies
12:00
10:15
Fysikalisk molekylärbiologi
X4.1-2
Föreläsning
Magnus Johansson
12:00
10:15
Fysikalisk molekylärbiologi
X4.1-2
Föreläsning
Magnus Johansson
15:00
13:15
Utveckling av biologiska läkemedel
K4.L
X4.4
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Khyati Kashyap Dave
15:00
13:30
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/3 
Via Zoom
Informationshanteringssystem
MasBioinf1
X4.3
Workshop
Aletta Nylén
10:00
08:15
Lab 4, B5:127a, BMC
Utveckling av biologiska läkemedel
K4.L
X4.4
Laboration
Obligatorisk närvaro
Andrei Demkiv
Lab 1 - ELISA
use.mazemap.com
17:00
08:15
Fysikalisk molekylärbiologi
X4.1-2
Föreläsning
Magnus Johansson
12:00
10:15
Via Zoom
Molekylär evolution
MasBioinf1
X4.3
Projekt
17:00
10:15
Fysikalisk molekylärbiologi
X4.1-2
Föreläsning
Magnus Johansson
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/3 
Lab 4, B5:127a, BMC
Utveckling av biologiska läkemedel
K4.L
X4.4
Laboration
Obligatorisk närvaro
Andrei Demkiv
Lab 2 - Immobilization and PTM
use.mazemap.com
17:00
08:15
Fysikalisk molekylärbiologi
X4.1-2
Föreläsning
Magnus Johansson
12:00
10:15
Fysikalisk molekylärbiologi
X4.1-2
Föreläsning
Magnus Johansson
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/3 
Utveckling av biologiska läkemedel
K4.L
X4.4
Projekt
Självstudier
17:00
08:15
Via Zoom
Molekylär evolution
MasBioinf1
X4.3
Projekt
17:00
09:15
Fysikalisk molekylärbiologi
X4.1-2
Föreläsning
Magnus Johansson
12:00
10:15
Utveckling av biologiska läkemedel
K4.L
X4.4
Handledning
Zoom-undervisning
Doreen Dobritzsch
14:15
13:15
Fysikalisk molekylärbiologi
X4.1-2
Föreläsning
Magnus Johansson
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/3 
Via Zoom
Informationshanteringssystem
MasBioinf1
X4.3
Handledning
12:00
08:15
Utveckling av biologiska läkemedel
K4.L
X4.4
Projekt
Självstudier
15:00
08:15
Fysikalisk molekylärbiologi
X4.1-2
Föreläsning
Magnus Johansson
12:00
10:15
Fysikalisk molekylärbiologi
X4.1-2
Föreläsning
Magnus Johansson
15:00
13:15

Dölj bokningar
Länk till detta schema Textschema