Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 38  
Gå till nästa vecka

Datumgränser 2019-08-26 - 2021-01-17

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/9 
Algoritmer och datastrukturer I
KandMa3
MPLT2
MasBildMask1
MasComScie
MasDataAn1
STS3.IT
X4.3
gylärare Data åk 2
Föreläsning
Mohamed Faouzi Atig
10:00
08:15
Makromolekylära maskiner
X4.1-2
Föreläsning
Stefan Knight
12:00
10:15
Kunskapsbaserade system inom bioinformatik
MasBioinf2
X4.3
Föreläsning
Jan Komorowski
12:00
10:15
X1-5
Studieråd
Zoom-möte
13:00
12:15
Via Zoom
Experimentella metoder i strukturbiologi
X4.1
Föreläsning
Lektion
Terese Bergfors
15:00
13:15
Lab 6, C6:109a, BMC
Experimentella metoder i strukturbiologi
X4.1
Laboration
Terese Bergfors
17:00
15:15
Reglerteknik I
STS3
X4.2
Föreläsning
Hans Rosth
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/9 
Kunskapsbaserade system inom bioinformatik
MasBioinf2
X4.3
Laboration
Karolina Smolinska Garbulowska
Mateusz Garbulowski
Sara Younes
10:00
08:15
Via Zoom
Experimentella metoder i strukturbiologi
X4.1
Föreläsning
Lektion
Stefan Knight
12:00
08:15
Reglerteknik I
STS3.E
X4.2
Lektion
12:00
10:15
Algoritmer och datastrukturer I
KandMa3
MPLT2
MasBildMask1
MasComScie
MasDataAn1
STS3.IT
X4.3
gylärare Data åk 2
Lektion
Mohamed Faouzi Atig
12:00
10:15
Makromolekylära maskiner
X4.1-2
Seminarium
Maria Selmer
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/9 
Reglerteknik I
STS3
X4.2
Datalab
10:00
08:15
Algoritmer och datastrukturer I
KandMa3
MPLT2
MasBildMask1
MasComScie
MasDataAn1
STS3.IT
X4.3
gylärare Data åk 2
Lektion
Mohamed Faouzi Atig
10:00
08:15
Via Zoom
Experimentella metoder i strukturbiologi
X4.1
Föreläsning
Lektion
Stefan Knight
12:00
09:15
Reglerteknik I
STS3
X4.2
Räknestuga
Hans Rosth
12:00
10:15
Statistisk slutledning för bioinformatik
MasBioinf2
X4.3
Föreläsning
Mats Gustafsson
Ges på Zoom
12:00
10:15
Makromolekylära maskiner
X4.1-2
Seminarium
Anthony Forster
15:00
13:15
Algoritmer och datastrukturer I
KandMa3
MPLT2
MasBildMask1
MasComScie
MasDataAn1
STS3.IT
X4.3
Föreläsning
Mohamed Faouzi Atig
15:00
13:15
Kunskapsbaserade system inom bioinformatik
MasBioinf2
X4.3
Seminarium
Karolina Smolinska Garbulowska
Mateusz Garbulowski
Sara Younes
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/9 
Programmering, bryggningskurs
Skriptprogrammering
MasBioinf.D1
MasSciCom1
X4.2-3
Seminarium
Anton Artemov
Prashant Singh
10:00
08:15
Via Zoom
Experimentella metoder i strukturbiologi
X4.1
Föreläsning
Lektion
Stefan Knight
12:00
10:15
Algoritmer och datastrukturer I
KandMa3
MPLT2
MasBildMask1
MasComScie
MasDataAn1
STS3.IT
X4.3
gylärare Data åk 2
Föreläsning
Mohamed Faouzi Atig
12:00
10:15
Lab 6, C6:109a, BMC
Experimentella metoder i strukturbiologi
X4.1
Laboration
Terese Bergfors
15:00
13:15
Statistisk slutledning för bioinformatik
MasBioinf2
X4.3
Föreläsning
Mats Gustafsson
Ges på Zoom
15:00
13:15
Statistisk slutledning för bioinformatik
MasBioinf2
X4.3
Lektion
Mats Gustafsson
Ges på Zoom
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/9 
Kunskapsbaserade system inom bioinformatik
MasBioinf2
X4.3
Föreläsning
Jan Komorowski
10:00
08:15
Via Zoom
Experimentella metoder i strukturbiologi
X4.1
Föreläsning
Lektion
Stefan Knight
12:00
09:15
Reglerteknik I
STS3
X4.2
Föreläsning
Hans Rosth
15:00
13:15
A6:003, BMC
Via Zoom
Experimentella metoder i strukturbiologi
X4.1
Föreläsning
Lektion
Robert Gustafsson
Stefan Knight
use.mazemap.com
17:00
13:15
Programmering, bryggningskurs
Skriptprogrammering
X4.2-3
Datalab
Anton Artemov
Prashant Singh
Lab7
17:00
15:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema