Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 38  
Gå till nästa vecka

Datumgränser 2018-08-27 - 2020-01-19

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/9 
4101, Ångström
Materialanalys
F5.T
K4.M
Q4
Föreläsning
Fredric Ericson
use.mazemap.com
15:00
13:15
2245, ITC
Klassisk elektrodynamik
F5.T
MaFyAs
MaFyKs
MaFyKä
MaFyTe
Föreläsning
Guido Festuccia
use.mazemap.com
15:00
13:15
80121, Ångström
Robotmekanik
Robotteknologi
F5.B
F5.Is
F5.T
Föreläsning
Mauricio Perez
Robin Augustine
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/9 
4004, Ångström
Robotmekanik
Robotteknologi
F5.B
F5.Is
F5.T
Lektion
Mauricio Perez
Robin Augustine
Viktor Mattsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
80127, Ångström
Materialanalys
F5.T
K4.M
Q4
Föreläsning
Fredric Ericson
use.mazemap.com
12:00
10:15
11167, Ångström
Klassisk elektrodynamik
F5.T
MaFyAs
MaFyKs
MaFyKä
MaFyTe
Lektion
Guido Festuccia
use.mazemap.com
12:00
10:15
5212, Ångström
Kraftelektronik I
F5.T
MasFE1
Laboration
Roberto Felicetti
Lab 1B
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/9 
80121, Ångström
Robotmekanik
Robotteknologi
F5.B
F5.Is
F5.T
Föreläsning
Mauricio Perez
Robin Augustine
use.mazemap.com
12:00
10:15
80127, Ångström
Materialanalys
F5.T
K4.M
Q4
Föreläsning
Fredric Ericson
use.mazemap.com
15:00
13:15
4007, Ångström
Klassisk elektrodynamik
F5.T
MaFyAs
MaFyKs
MaFyKä
MaFyTe
Föreläsning
Guido Festuccia
use.mazemap.com
15:00
13:15
80127, Ångström
Materialanalys
F5.T
K4.M
Q4
Föreläsning
Fredric Ericson
use.mazemap.com
17:00
15:15
4101, Ångström
Kraftelektronik I
E4
ES4
F5.T
MasFE1
Lektion
Roberto Felicetti
L2
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/9 
4004, Ångström
Robotmekanik
Robotteknologi
F5.B
F5.Is
F5.T
Lektion
Mauricio Perez
Robin Augustine
Viktor Mattsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
80127, Ångström
Materialanalys
F5.T
K4.M
Q4
Föreläsning
Fredric Ericson
use.mazemap.com
12:00
10:15
80127, Ångström
Materialanalys
F5.T
K4.M
Q4
Föreläsning
Fredric Ericson
use.mazemap.com
15:00
13:15
4101, Ångström
Kraftelektronik I
E4
ES4
F5.T
MasFE1
Föreläsning
Jose Perez
F6
use.mazemap.com
15:00
13:15
11167, Ångström
Klassisk elektrodynamik
F5.T
MaFyAs
MaFyKs
MaFyKä
MaFyTe
Lektion
Guido Festuccia
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/9 
6K1101, Datorsal, Ångström
Robotmekanik
Robotteknologi
F5.B
F5.Is
F5.T
Datalab
Dana Salar
Javad Ebrahimizadeh
Pramod Rangaiah
Viktor Mattsson
use.mazemap.com
12:00
08:15
80127, Ångström
Materialanalys
F5.T
K4.M
Q4
Föreläsning
Fredric Ericson
use.mazemap.com
15:00
13:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema