För att välja layout på schemat klicka på knappen i menyraden längst ner till höger.

Tid Kurs Program Grupp Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
v 48 Mån 2021-11-29 v 48
08:15 - 17:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 Självstudier
  Tis 2021-11-30
08:15 - 17:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2021 R1 Labgr 11-12 A5:2, Labsalar, BMC Laboration
Obligatorisk närvaro
08:15 - 17:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2021 R1 Labgr 13-14 A5:2, Labsalar, BMC Laboration
Obligatorisk närvaro
  Ons 2021-12-01
08:15 - 17:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2021 R1 Labgr 15-16 A5:2, Labsalar, BMC Laboration
Obligatorisk närvaro
08:15 - 17:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2021 R1 Labgr 17-18 A5:2, Labsalar, BMC Laboration
Obligatorisk närvaro
  Tors 2021-12-02
08:15 - 12:30 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2021 R1 Labgr 15-18 A5:2, Labsalar, BMC Laboration
Obligatorisk närvaro
12:30 - 17:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2021 R1 Labgr 11-14 A5:2, Labsalar, BMC Laboration
Obligatorisk närvaro
  Fre 2021-12-03
08:15 - 12:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2021 R1 Labgr 11-12 A5:2, Labsalar, BMC Laboration
Obligatorisk närvaro
08:15 - 12:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2021 R1 Labgr 13-14 A5:2, Labsalar, BMC Laboration
Obligatorisk närvaro
12:15 - 16:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2021 R1 Labgr 15-16 A5:2, Labsalar, BMC Laboration
Obligatorisk närvaro
12:15 - 16:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2021 R1 Labgr 17-18 A5:2, Labsalar, BMC Laboration
Obligatorisk närvaro
  Lör 2021-12-04
08:00 - 17:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 För tid och plats se Ladok Omtentamen
v 49 Mån 2021-12-06 v 49
08:00 - 17:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 Självstudier Självstudier
Arbeta gärna med individuell rapport
  Tis 2021-12-07
10:15 - 12:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2021 R1 Labgr 15-18 Via Zoom Obligatorisk närvaro
Seminarium
Uppföljning
Muntlig laborationsuppföljning
13:15 - 15:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi 3FK400 FK40A HT2021 R1 Labgr 11-14 Via Zoom Obligatorisk närvaro
Seminarium
Uppföljning
Muntlig laborationsuppföljning
15:15 - 17:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 Självstudier
  Ons 2021-12-08
08:15 - 10:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 Självstudier
10:15 - 12:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 Via Zoom Frågestund
13:15 - 17:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 Självstudier
  Tors 2021-12-09
08:15 - 17:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 Självstudier
  Fre 2021-12-10
08:00 - 13:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 För tid och plats se Ladok Tentamen
14:15 - 16:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 Via Zoom Obligatorisk närvaro
Seminarium
Rapportseminarium
16:15 - 17:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi R1 Via Zoom Seminarium Rapportseminarium
Föreslagen tid för vidare arbete med sammanslagen rapport
v 51 Fre 2021-12-24 v 51
00:00 - 00:00 Julafton
  Lör 2021-12-25
00:00 - 00:00 Juldagen
  Sön 2021-12-26
00:00 - 00:00 Annandag jul
v 52 Lör 2022-01-01 v 52
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
v 1 Tors 2022-01-06 v 1
00:00 - 00:00 Trettondag jul
v 2 Fre 2022-01-14 v 2
10:15 - 12:00 Allmän och organisk farmaceutisk kemi
Farmaceutisk biokemi och molekylär cellbiologi
Professionell utveckling 1: Receptarien som läkemedelsspecialist
R1 A7:103, BMC
A7:111, BMC
Obligatorisk närvaro
Workshop
Jonas Rydfjord
Lisa Fredriksson Carreras
Karta
Karta
 
Information
Dölj bokningar
Länk till detta schema Grafiskt schema