w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 26/4 
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 27/4 
K3.L, K4.L, K5.L, Studieråd
13:00
12:00
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 28/4 
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 29/4 
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 30/4 
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 1/5 
Första maj
00:00
00:00
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 2/5 

w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 3/5 
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Introduction, Emelie Karlsson, Kursintro 3FG240, Webbregistrering i Ladok
10:00
09:15
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Emelie Karlsson, Inledning till QARA
11:00
10:15
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Emelie Karlsson, Kvalificering och validering
12:00
11:15
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Emelie Karlsson, Fortsättning Kvalificering och Validering
14:00
13:15
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 4/5 
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Samläsning med 3FG240
11:00
10:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Eftervård av godkända läkemedel, Dag Larsson (LIF) Samläsning med 3FG240
12:00
11:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Samläsning med 3FG240
15:00
13:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Samläsning med 3FG240
17:00
15:15
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 5/5 
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Generika, Catarina Bernet (LV) Samläsning med 3FG240
09:00
08:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Parallellimport, Kristina Bergström & Anna Norberg (LV) Samläsning med 3FG240
10:00
09:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Samläsning med 3FG240
11:00
10:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Kontroll av narkotika och olaglig läkemedelshantering, Elin Maria Bergsten (LV) Samläsning med 3FG240
12:00
11:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Biologiska Läkemedel ur ett regulatoriskt perspektiv, Kristina Martinell (LV) Samläsning med 3FG240
14:00
13:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Farmakopéns roll i kontrollen av läkemedelskvalitet, Piroska Baky (LV) Samläsning med 3FG240
15:00
14:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Self-tuition, Samläsning med 3FG240
17:00
15:15
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 6/5 
FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Compulsory, Lecture, Gästföreläsare, Krav för godkännande av nya läkemedel och godkännande-procedurer Annika Ekbom Schnell, Lena Hedman (LV) Samläsning med 3FG240
11:00
08:15
FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Compulsory, Lecture, Gästföreläsare, Från framväxande dossier till förskrivarinformation, Olga Björklund (Xspray Pharma) Samläsning med 3FG240
12:00
11:15
FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Compulsory, Lecture, Gästföreläsare, Den centrala proceduren , Eleonor Borg (Chiesi), Olga Björklund (Xspray Pharma), Lena Hedman (LV) Samläsning med 3FG240
15:00
13:15
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 7/5 
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Samläsning med 3FG240
09:00
08:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Kvalitetssäkring av farmaceutiska egenskaper, Lena Strindelius (LV) Samläsning med 3FG240
10:00
09:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Kvalitetskontroll av läkemedel, Maria Erixon & Lotta Mark (LV) Samläsning med 3FG240
11:00
10:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Samläsning med 3FG240
12:00
11:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Företagens riskhantering ur företagens perspektiv, Arvid Cronlund (Immedica) Samläsning med 3FG240
14:00
13:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, RMP ur ett myndighetsperspektiv, Karl-Mikael Kälkner (LV) Samläsning med 3FG240
15:00
14:15
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 8/5 
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 9/5 

w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 10/5 
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Kvalitetssytem för Läkemedel GXP, Kerstin Ejerhed (Galderma) Samläsning med 3FG240
09:00
08:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Kvalitetssäkring av kliniska prövningar, Kerstin Ejerhed (Galderma) Samläsning med 3FG240
11:00
09:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Kvalitetssäkring och GDP, Per Nilsson Samläsning med 3FG240
12:00
11:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, GPP - kvalitetssäkring på apotek, Annika Nordin-Hägg Samläsning med 3FG240
14:00
13:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Patientsäkerhet på apotek, Annika Nordin-Hägg Samläsning med 3FG240
15:00
14:15
K1-5, Polhemsalen, 10134, Ångström, Meeting, Stormöte, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-10134
22:00
15:15
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 11/5 
FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Compulsory, Study visit, Virtuellt studiebesök med AstraZeneca Gärtuna, Samläses med 3FG240
17:00
08:00
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 12/5 
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Gästföreläsare, Produktinformation, Lisa Ersson & Marielle Svensson (LV) Samläsning med 3FG240
15:00
13:15
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 13/5 
Kristi himmelsfärdsdag
00:00
00:00
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 14/5 
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 15/5 
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 16/5 

w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 17/5 
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Compulsory, Lecture, Gästföreläsare, Ändringsärenden, Samläsning med 3FG240
12:00
09:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Compulsory, Group work, Gästföreläsare, Ändringsärenden, Samläsning med 3FG240
17:00
13:15
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 18/5 
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Compulsory, Group work, Gästföreläsare, Ändringsärenden, Samläsning med 3FG240
12:00
09:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Compulsory, Group work, Gästföreläsare, Ändringsärenden, Samläsning med 3FG240
16:00
13:15
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 19/5 
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Compulsory, Presentation, Gästföreläsare, Ändringsärenden, Samläsning med 3FG240
12:00
09:15
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Compulsory, Presentation, Gästföreläsare, Ändringsärenden, Samläsning med 3FG240
16:00
13:15
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 20/5 
A5, FLU2M, year 1-2, K5.L, Quality Assurance and Regulatory Requirements in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Question time, Emelie Karlsson, Samläsning med 3FG240
15:00
13:15
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 21/5 
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Self-tuition
17:00
08:00
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 22/5 
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 23/5 
Pingstdagen
00:00
00:00

w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 24/5 
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Exam, Hemtentamen - Anmäl dig till tentan senast 12 dagar innan i Ladok
12:00
08:00
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 25/5 
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Compulsory, Exercise, Emelie Karlsson, Övning A - uppstart
11:00
09:15
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Self-tuition, Arbeta med Övning A
17:00
11:00
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 26/5 
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Self-tuition, Arbeta med Övning A
17:00
08:00
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Deadline, Inlämning av Övning A på Studium senast kl. 23.59
00:00
23:45
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 27/5 
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Compulsory, Exercise, Presentation, Emelie Karlsson, Redovisning Övning A
12:00
09:15
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 28/5 
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Lecture, Kvalificering och Validering i farmaceutisk produktion Annica Wennberg (Orexo)
10:00
09:15
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Compulsory, Exercise, Övning B - uppstart
12:00
10:15
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Self-tuition, Arbeta med Övning B
17:00
13:15
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 29/5 
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 30/5 

w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 31/5 
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Self-tuition, Arbeta med Övning B
17:00
08:00
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 1/6 
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Self-tuition, Arbeta med Övning B
17:00
08:00
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 2/6 
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Self-tuition, Arbeta med Övning B
11:30
08:00
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Self-tuition, Inlämning av Övning B på Studium senast kl. 12.00
12:00
11:30
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Self-tuition, Förbered inför redovisning av övning B
16:00
13:15
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Deadline
00:00
23:45
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 3/6 
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Self-tuition, Förbered inför redovisning av övning B
11:45
08:15
FLU2M, year 1-2, K5.L, Regulatory Requirements and Quality Assurance in Development and Manufacturing of Pharmaceutical Products, , Compulsory, Exercise, Presentation, Emelie Karlsson, Gästföreläsare, Redovisning Övning B, Annica Wennberg (Orexo)
16:00
13:15
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 4/6 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 5/6 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 6/6 
Sveriges nationaldag
00:00
00:00

w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 21/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 22/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 23/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 24/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 25/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 26/6 
Midsommardagen
00:00
00:00
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 27/6 

 
Info
Hide reservations
Link to this page Text