From 30th of August this page will no longer be active.

New page for the schedule .
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 31/5 
I1, IT1, K1, KandKe1, W1, gylärma1_v, Single Variable Calculus, , Exam
17:00
08:00
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 1/6 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 2/6 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 3/6 
K1, KandGeo2, KandKe1, Inorganic Chemistry I, , Exam
17:00
08:00
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 4/6 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 5/6 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 6/6 
Sveriges nationaldag
00:00
00:00

w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 21/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 22/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 23/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 24/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 25/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 26/6 
Midsommardagen
00:00
00:00
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 27/6 

w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 23/8 
K1.B, Mässen, 6140, ITC, Roll-call, http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%206-140
13:00
11:00
K1, Sektionsaktivitet, K-styrelsen bjuder på lunch
14:00
13:15
K1, Recceaktivitet, Kår- och nationsinskrivning
16:00
14:15
K1.B, 4101, Ångström, Introduction, Introduktion till matematik, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4101
17:00
16:15
K1, Recceaktivitet, Samvetstillverkning, Utanför Ångström
18:00
17:15
BI1, E1, EI1, ES1, F1, I1, IT1, K1, KandDv1, MI1, MTI1, Q1, STS1, W1, X1, Recceaktivitet, Multidimensionell måndag
00:00
18:00
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 24/8 
K1.B, 1211, ITC, Mattepropp, http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-211
10:00
08:15
K1.B, Passerkortsuthämtning, Passerkort
12:00
11:15
K1, Polhemsalen, 10134, Ångström, Sektionsaktivitet, Föredrag och labbrocksutdelning med K-styrelsen, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-10134
13:00
12:15
K1.B, 2005, Ångström, Programinformation, Mats Boman, Paula Forslund, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-2005
14:00
13:15
K1.B, X1, Fair, Mottagningsmässa, Utanför tältet
15:00
14:30
K1.B, 2446, ITC, Mattepropp, http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-446
17:00
15:15
K1, Klasshäng
00:00
17:00
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 25/8 
K1.B, 6111, ITC, Mattepropp, http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%206-111
11:00
09:15
F1.C-D, K1, Våffelbrunch med Mediakå, Tältet
12:00
11:15
K1, X1, Aula, Hus 6, ITC, Lecture, Lunchföreläsning Sveriges Ingenjörer, http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%206-159
13:00
12:15
K1.B, 4007, Ångström, Mattepropp, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4007
15:00
13:15
K1.B, Microgasque
00:00
17:00
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 26/8 
K1.B, 2347, ITC, Mattepropp, http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-347
11:00
09:15
K1, Rundvandring, Rundvandring på campus
12:00
11:15
K1, 2247, ITC, Sektionsaktivitet, Föredrag och labbglasögonutdelning med K-styrelsen, http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-247
13:00
12:15
I1, K1, KandDv1, Q1, 4004, Ångström, 4005, Ångström, 4006, Ångström, 4007, Ångström, Recceaktivitet, Expedition recce, Utanför Ångström, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4004, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4005, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4006, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4007
17:00
15:15
K1, Klasshäng
00:00
17:00
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 27/8 
E1, K1, Q1, Recceaktivitet, Spexinfo, Tältet
09:00
08:15
K1.B, 1211, ITC, Mattepropp, http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-211
11:00
09:15
K1.B, 1211, ITC, Mattepropp, http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-211
13:00
11:15
BI1, E1, EI1, ES1, F1, I1, IT1, K1, KandDv1, MI1, MTI1, Q1, STS1, W1, X1, 4004, Ångström, Mottagning, Välkomstmottagning för nya studenter vid Uppsala Universitet, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4004
16:00
14:30
ES1, K1, Sektionsaktivitet, Sektionsskiva
00:00
17:00
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 28/8 
K1, Recceaktivitet, Stingfestival, Se separat schema under stingfestivalen på TD-mottagningens hemsida.
16:00
09:30
BI1, E1, EI1, ES1, F1, I1, IT1, K1, KandDv1, MI1, MTI1, Q1, STS1, W1, X1, Recceaktivitet, Lördagspub
00:00
18:00
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 29/8