Subscribe
 
Go to previous week
w43  
Go to next week

w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 19/10 
K4.L, Spectroscopic Methods for Organic Chemistry, , Lesson, Adolf Gogoll
10:00
08:15
K4.L, Spectroscopic Methods for Organic Chemistry, , A6:003, BMC, Computer lab, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A6:003
12:00
10:15
K4.L, Spectroscopic Methods for Organic Chemistry, , A6:003, BMC, Computer lab, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A6:003
15:00
13:15
K4.L, Spectroscopic Methods for Organic Chemistry, , A6:003, BMC, Computer lab, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A6:003
17:00
15:15
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 20/10 
K4.L, Spectroscopic Methods for Organic Chemistry, , A6:003, BMC, Computer lab, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A6:003
10:00
08:15
K4.L, Spectroscopic Methods for Organic Chemistry, , Lecture, Adolf Gogoll
12:00
10:15
K4.L, Spectroscopic Methods for Organic Chemistry, , Lesson, Adolf Gogoll
15:00
13:15
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 21/10 
K4.L, Spectroscopic Methods for Organic Chemistry, , Other
17:00
08:15
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 22/10 
K4.L, Spectroscopic Methods for Organic Chemistry, , Project
12:00
08:15
K4.L, Spectroscopic Methods for Organic Chemistry, , Lesson, Máté Erdélyi
16:00
13:15
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 23/10 
K4.L, Spectroscopic Methods for Organic Chemistry, , Project
17:00
08:15
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 24/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 25/10 

w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 26/10 
K4.L, Spectroscopic Methods for Organic Chemistry, , A7:114, BMC, Presentation, Project, Adolf Gogoll, Máté Erdélyi, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A7:114b
12:00
08:15
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 27/10 
K4.L, Spectroscopic Methods for Organic Chemistry, , Question time, Adolf Gogoll, Máté Erdélyi
17:00
15:15
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 28/10 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 29/10 
K4.L, Spectroscopic Methods for Organic Chemistry, , Exam
17:00
08:00
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 30/10 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 31/10 
Alla helgons dag
00:00
00:00
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 1/11 

w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 2/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Introduction, Göran Frenning, Kursintroduktion
12:00
10:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Lecture, Göran Frenning, Formulering av svårlösliga läkemedel
15:00
13:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Lecture, Reserv
17:00
16:00
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 3/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Lecture, Patrik Lundquist, Oral administrering av peptidläkemedel
12:00
10:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Lecture, Göran Frenning, Fastfasanalys vid farmaceutisk utveckling
15:00
13:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Lecture, Göran Frenning, Fastfasanalys vid farmaceutisk utveckling, Göran Frenning
17:00
15:15
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 4/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Preparation, Förberedelser av Övning 1 "Fastfas"
12:00
08:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Exercise, Göran Frenning, Övning 1 - Fasta tillståndet
17:00
13:15
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 5/11 
Virtual career fair, UTNARM, https://www.utnarm.se/students-2020/
17:00
08:15
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 6/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Lecture, Gästföreläsare, Utveckling av beredningsformer för munhålan. Stefan Grundén, Formulation Wise
10:00
08:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Compulsory, Exercise, Göran Frenning, Formuleringsövning tillfälle 1
12:00
10:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Self-tuition, Arbete i grupp med formuleringsövningen
17:00
13:00
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 7/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 8/11 

w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 9/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Self-tuition, Arbete med litteraturarbete, INLÄMNING 1 SENAST KL. 17:00
17:00
08:15
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 10/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Self-tuition, Förberedelser av övningar
17:00
08:15
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 11/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Preparation, Förberedelser av Övning 2 "Porstrukturanalys"
12:00
08:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Exercise, Göran Frenning, Övning 2 - Porstrukturanalys
17:00
13:15
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 12/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Preparation, Förberedelser av Övning 3 "Partikelstatistik och formfaktorer"
12:00
08:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Exercise, Göran Frenning, Övning 3 - Partikelstatistik och formfaktorer
17:00
13:15
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 13/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Compulsory, Exercise, Göran Frenning, Formuleringsövning tillfälle 2
12:00
10:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Self-tuition, Arbete i grupp med formuleringsövningen
17:00
13:15
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 14/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 15/11 

w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 16/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Preparation, Förberedelser av Övning 4 "Mekanisk analys"
12:00
08:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Exercise, Göran Frenning, Övning 4 - Mekanisk analys
17:00
13:15
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 17/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Lecture, Reserv
12:00
10:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Lecture, Reserv
15:00
13:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Lecture, Reserv
17:00
15:15
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 18/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Self-tuition, Arbete med litteraturarbete
17:00
08:15
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 19/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Self-tuition, Arbete med litteraturarbete. INLÄMNING AV UPPSATS VERSION 2 SENAST KL. 17:00
17:00
08:15
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 20/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Lecture, Gästföreläsare, Formulering av proteiner i lösning, Stefan Nilsson, Läkemedelsverket
10:00
08:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Compulsory, Exercise, Göran Frenning, Formuleringsövning tillfälle 3
12:00
10:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Self-tuition, Arbete i grupp med formuleringsövningen
17:00
13:15
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 21/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 22/11 

w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 23/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Compulsory, Study visit, Göran Frenning
17:00
08:15
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 24/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Self-tuition, Arbete med redovisningar
17:00
08:15
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 25/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Compulsory, Presentation, Göran Frenning, Redovisning Uppsats
12:00
08:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Self-tuition, Arbete med redovisningar
17:00
13:15
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 26/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Compulsory, Presentation, Göran Frenning, Redovisning Formuleringsövning
12:00
08:15
K1-5, Polhemsalen, 10134, Ångström, Meeting, Stormöte K-sektionen, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-10134
22:00
15:15
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 27/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Question time, Göran Frenning
12:00
10:15
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Self-tuition
17:00
13:15
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 28/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 29/11 

w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 30/11 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , Self-tuition
17:00
08:15
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 1/12 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , For time and place visit the student portal, Exam, Tentamen. BMC B1:3, Anmälan senast 191121.
13:00
09:00
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 2/12 
K4.L, Pharmacokinetics, , A7:111, BMC, Compulsory, Upprop, Maria Kjellsson, Kursintroduktion med obl upprop, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A7:111a
12:00
10:15
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 3/12 
K4.L, Pharmacokinetics, , A9:001, BMC, Seminar, Maria Kjellsson, ICW: Elimination , http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A9:001a
15:00
13:15
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 4/12 
K4.L, Pharmacokinetics, , A9:001, BMC, Seminar, Maria Kjellsson, ICW: Distrubition, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A9:001a
14:00
12:15
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 5/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 6/12 

w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 7/12 
K4.L, Pharmacokinetics, , B7:111a, BMC, Seminar, Maria Kjellsson, ICW: Absorption, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-B7:111a
14:00
12:15
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 8/12 
K4.L, Pharmacokinetics, , A9:001, BMC, Seminar, Maria Kjellsson, ICW: Helkropps-PK, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A9:001a
14:00
12:15
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 9/12 
K4.L, Pharmacokinetics, , A9:001, BMC, Seminar, Maria Kjellsson, ICW: Konc/effekt , http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A9:001a
14:00
12:15
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 10/12 
K4.L, Pharmacokinetics, , A6:001, BMC, A6:002, BMC, Computer lab, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A6:001-002
12:00
08:15
K4.L, Pharmacokinetics, , B7:111a, BMC, Lecture, Lena Friberg, Pharmacodynamics, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-B7:111a
15:00
13:15
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 11/12 
K4.L, Pharmacokinetics, , A9:001, BMC, Seminar, Jörgen Bengtsson, ICW: Dosregimer, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A9:001a
12:00
10:15
K4.L, Pharmacokinetics, , A5:001, BMC, Seminar, Seminarium 1, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A5:001a
16:00
13:15
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 12/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 13/12 

w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 14/12 
K4.L, Pharmaceutics, , Retake exam
13:00
08:00
K4.L, Pharmacokinetics, , A6:001, BMC, A6:002, BMC, Computer lab, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A6:001-002
12:00
08:15
K4.L, Pharmacokinetics, , B7:111a, BMC, Lecture, Siv Jönsson, Interaktioner, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-B7:111a
16:00
13:15
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 15/12 
K4.L, Pharmacokinetics, , A6:003, BMC, Computer lab, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A6:003
12:00
08:15
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 16/12 
K4.L, Pharmacokinetics, , A6:001, BMC, A6:002, BMC, Computer lab, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A6:001-002
12:00
08:15
K4.L, Pharmacokinetics, , A5:001, BMC, Lecture, Andrew Hooker, Modellering, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A5:001a
15:00
13:15
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 17/12 
K4.L, Pharmacokinetics, , A6:001, BMC, A6:002, BMC, Computer lab, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A6:001-002
12:00
08:15
K4.L, Pharmacokinetics, , Seminar, Seminarium 2
16:00
13:15
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 18/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 19/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 20/12 

w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 21/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 22/12 
K4.L, Pharmacokinetics, , A5:001, BMC, Lecture, Sebastian Ueckert, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A5:001a
12:00
10:15
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 23/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 24/12 
Julafton
00:00
00:00
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 25/12 
Juldagen
00:00
00:00
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 26/12 
Annandag jul
00:00
00:00
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 27/12 

w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 28/12 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 29/12 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 30/12 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 31/12 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 1/1 
Nyårsdagen
00:00
00:00
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 2/1 
w53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 3/1 

w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 4/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 5/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 6/1 
Trettondag jul
00:00
00:00
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 7/1 
K4.L, Pharmacokinetics, , Seminar, Seminarium 3
16:00
13:15
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 8/1 
K4.L, Pharmacokinetics, , A7:114, BMC, Compulsory, Seminar, Grupp 1, Redovisning Interaktionsuppgifter., http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A7:114b
12:00
10:15
K4.L, Pharmacokinetics, , A7:114, BMC, Compulsory, Seminar, Grupp 2, Redovisning Interaktionsuppgifter., http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A7:114b
15:00
13:15
K4.L, Pharmacokinetics, , A7:114, BMC, Compulsory, Seminar, Grupp 3, Redovisning Interaktionsuppgifter., http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A7:114b
17:00
15:15
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 9/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 10/1 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , For time and place visit the student portal, Retake exam, E-exam, Omtentamen hemtenta Inspera
13:00
09:00

w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 11/1 
K4.L, Pharmacokinetics, , A5:011b, BMC, Compulsory, Workshop, Grupp A, PKPD-assignment, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A5:011b
12:00
08:15
K4.L, Pharmacokinetics, , A5:011b, BMC, Compulsory, Workshop, Grupp B, PKPD-assignment, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A5:011b
17:00
13:15
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 12/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 13/1 
K4.L, Pharmacokinetics, , B7:111a, BMC, Seminar, Maria Kjellsson, Frågestund, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-B7:111a
11:00
09:15
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 14/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 15/1 
K4.L, Pharmacokinetics, , For time and place visit the student portal, Exam
17:00
08:15
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 16/1 
K4.L, Drug Formulation and Drug Delivery, , For time and place visit the student portal, Retake exam, Omtenta. BMC B1:3, Anmälan senast 200106
13:00
08:00
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 17/1 

 
Info
Hide reservations Link to this page Text