Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 38  
Gå till nästa vecka

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/9 
2247, ITC
Företagsekonomi A/B
E3
EI3
F2
Föreläsning
Håkan Kullvén
5 Kalkyler för produkter och order
use.mazemap.com
12:00
08:15
80101, Ångström
Elektronik I
F2
Föreläsning
Jörgen Olsson
Uwe Zimmermann
F5
use.mazemap.com
15:00
13:15
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Transformmetoder
EI2
F2
Föreläsning
Jian Qiu
F6
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/9 
80101, Ångström
Elektronik I
F2
Föreläsning
Jörgen Olsson
Uwe Zimmermann
F6
use.mazemap.com
12:00
10:15
Häggsalen, 10132, Ångström
Företagsekonomi A/B
E3
EI3
F2
Föreläsning
Håkan Kullvén
5 Kalkyler för produkter och order, fortsättning
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/9 
7K1109, Ångström
7K1113, Ångström
Elektronik I
F2.C
Laboration
Jörgen Olsson
Uwe Zimmermann
Lab 1
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-7K1109
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-7K1113
12:00
08:15
2247, ITC
Transformmetoder
EI2
F2
Föreläsning
Jian Qiu
F7
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/9 
4003, Ångström
Elektronik I
F2.C
Övning
Uwe Zimmermann
Ö4
use.mazemap.com
12:00
10:15
2244, ITC
Transformmetoder
F2.C
Lektion
Malte Litsgård
L3
use.mazemap.com
15:00
13:15
Häggsalen, 10132, Ångström
Elektronik I
F2
Föreläsning
Jörgen Olsson
Uwe Zimmermann
F7
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/9 
2247, ITC
Transformmetoder
EI2
F2
Föreläsning
Jian Qiu
F8
use.mazemap.com
12:00
10:15

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/9 
2247, ITC
Företagsekonomi A/B
E3
EI3
F2
Föreläsning
Håkan Kullvén
6 Investeringsbeslut
use.mazemap.com
12:00
08:15
4003, Ångström
Elektronik I
F2.C
Övning
Uwe Zimmermann
Ö5
use.mazemap.com
15:00
13:15
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Transformmetoder
EI2
F2
Föreläsning
Jian Qiu
F9
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/9 
7K1109, Ångström
7K1113, Ångström
Elektronik I
F2.C
Laboration
Jörgen Olsson
Uwe Zimmermann
Lab 2
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-7K1109
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-7K1113
12:00
08:15
1112, ITC
Transformmetoder
F2.C
Lektion
Malte Litsgård
L4
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/9 
1112, ITC
Transformmetoder
F2.C
Lektion
Malte Litsgård
L5
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/9 
Häggsalen, 10132, Ångström
Elektronik I
F2
Föreläsning
Jörgen Olsson
Uwe Zimmermann
F8
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/9 
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Transformmetoder
EI2
F2
Föreläsning
Jian Qiu
F11
use.mazemap.com
12:00
10:15
2247, ITC
Företagsekonomi A/B
E3
EI3
F2
Föreläsning
Håkan Kullvén
7 Uppföljning av verksamheten
use.mazemap.com
15:00
13:15
Häggsalen, 10132, Ångström
Elektronik I
F2
Föreläsning
Jörgen Olsson
Uwe Zimmermann
F9
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/10 
Häggsalen, 10132, Ångström
Företagsekonomi A/B
E3
EI3
F2
Föreläsning
Håkan Kullvén
7 Uppföljning av verksamheten, fortsättning
use.mazemap.com
10:00
08:15
Häggsalen, 10132, Ångström
Elektronik I
F2
Föreläsning
Jörgen Olsson
Uwe Zimmermann
F10
use.mazemap.com
15:00
13:15
2247, ITC
Transformmetoder
EI2
F2
Föreläsning
Jian Qiu
F12
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/10 
2215, ITC
Transformmetoder
F2.C
Lektion
Malte Litsgård
L6
use.mazemap.com
12:00
10:15
Polhemsalen, 10134, Ångström
Transformmetoder
F2
Projekt
Sinchan Biswas
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/10 
2247, ITC
Företagsekonomi A/B
E3
EI3
F2
Föreläsning
Håkan Kullvén
7 Uppföljning av verksamheten, fortsättning
use.mazemap.com
10:00
08:15
2247, ITC
Företagsekonomi A/B
E3
EI3
F2
Föreläsning
Håkan Kullvén
Reservtid
use.mazemap.com
12:00
10:15
2003, Ångström
Elektronik I
F2.C
Övning
Uwe Zimmermann
Ö6
use.mazemap.com
15:00
13:15
2247, ITC
Transformmetoder
EI2
F2
Föreläsning
Jian Qiu
F13
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/10 
7K1109, Ångström
7K1113, Ångström
Elektronik I
F2.C
Laboration
Jörgen Olsson
Uwe Zimmermann
Lab 3
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-7K1109
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-7K1113
17:00
13:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema