Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 8  
Gå till nästa vecka

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/2 
2244, ITC
Partiella differentialekvationer, introduktionskurs
F4.B
KandMa3
MasFinMa1
Föreläsning
Stefano Borghini
use.mazemap.com
10:00
08:15
1213, ITC
Medicinsk fysik och teknik
F4.B
F4.T
Föreläsning
Anders Ahnesjö
Strålterapi
use.mazemap.com
12:00
10:15
2344, ITC
Datorsal 2516, ITC
Statistisk maskininlärning
F4.B
Lektion
Andreas Lindholm
Carl Andersson
Carmen Lee
David Widmann
L8
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-344
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
15:00
13:15
1311, ITC
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling
F4.B
KandDv3
MasComScie
MasterSino
Föreläsning
Davide Vega D'aurelio
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/2 
2347, ITC
Högprestandaprogrammering
F4.B
IT4
MasSciCom1
MasStatMat1
Föreläsning
Jarmo Rantakokko
F9
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/2 
2244, ITC
Partiella differentialekvationer, introduktionskurs
F4.B
KandMa3
MasFinMa1
Föreläsning
Stefano Borghini
use.mazemap.com
12:00
10:15
2347, ITC
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling
F4.B
KandDv3
MasComScie
MasterSino
Föreläsning
Davide Vega D'aurelio
use.mazemap.com
12:00
10:15
2347, ITC
Högprestandaprogrammering
F4.B
IT4
MasSciCom1
MasStatMat1
Föreläsning
Jarmo Rantakokko
F10
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/2 
1515, ITC
1549, ITC
Högprestandaprogrammering
F4.B
IT4
MasSciCom1
MasStatMat1
Laboration
Jarmo Rantakokko
Lab 5
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-515
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-549
12:00
08:15
1211, ITC
F3-4
IT1-4
KandDv1-3
STS2-4
Information
Anders Berglund
Ulrika Jaresund
Utlandsstudier Bhutan, Vietnam, Taiwan med stipendier.
use.mazemap.com
13:15
12:45
Medicinsk fysik och teknik
F4.B
F4.T
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
studiebesök
Anders Ahnesjö
Kenneth Wikström
AS, ing 82, bv (=1 tr ned), föreläs.-sal
Strålterapi, fotoner
18:00
15:30
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/2 
1213, ITC
1412, ITC
Statistisk maskininlärning
F4.B
Lektion
Andreas Lindholm
Carl Andersson
Carmen Lee
David Widmann
L9
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-213
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-412
15:00
13:15
Medicinsk fysik och teknik
F4.B
F4.T
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
studiebesök
Bertil Andrén
Ultraljud
AS ing 61, 1 tr upp, följ skyltning till Kunskapscentrum,
föreläsningsal
18:00
15:30

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/2 
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Statistisk maskininlärning
F4.B
STS4
Föreläsning
Andreas Lindholm
F8
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/2 
2347, ITC
Högprestandaprogrammering
F4.B
IT4
MasSciCom1
MasStatMat1
Föreläsning
Jarmo Rantakokko
F11
use.mazemap.com
12:00
10:15
2003, Ångström
Beräkningsfysik
F4.B
F4.T
MaFyMa
MaFyMat
Föreläsning
Biplab Sanyal
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/2 
2347, ITC
Högprestandaprogrammering
F4.B
IT4
MasSciCom1
MasStatMat1
Föreläsning
Jarmo Rantakokko
F12
use.mazemap.com
10:00
08:15
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Statistisk maskininlärning
F4.B
STS4
Föreläsning
Andreas Lindholm
F9
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/2 
1515, ITC
1549, ITC
Högprestandaprogrammering
F4.B
IT4
MasSciCom1
MasStatMat1
Laboration
Jarmo Rantakokko
Lab 6
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-515
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-549
12:00
08:15
1145, ITC
1146, ITC
Statistisk maskininlärning
F4.B
Lektion
Andreas Lindholm
Carl Andersson
Carmen Lee
David Widmann
L10
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-145
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-146
15:00
13:15
2244, ITC
Partiella differentialekvationer, introduktionskurs
F4.B
KandMa3
MasFinMa1
Föreläsning
Stefano Borghini
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/3 
2414b, ITC
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling
F4.B
KandDv3
MasComScie
MasterSino
studiebesök
Davide Vega D'aurelio
use.mazemap.com
14:00
08:15
2214, ITC
Partiella differentialekvationer, introduktionskurs
F4.B
KandMa3
MasFinMa1
Föreläsning
Stefano Borghini
use.mazemap.com
15:00
13:15
2003, Ångström
Beräkningsfysik
F4.B
F4.T
MaFyMa
MaFyMat
Föreläsning
Biplab Sanyal
use.mazemap.com
17:00
15:15

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/3 
2244, ITC
Partiella differentialekvationer, introduktionskurs
F4.B
KandMa3
MasFinMa1
Föreläsning
Stefano Borghini
use.mazemap.com
12:00
10:15
Datorsal 2516, ITC
Statistisk maskininlärning
F4.B
STS4
Laboration
Niklas Wahlström
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/3 
2347, ITC
Högprestandaprogrammering
F4.B
IT4
MasSciCom1
MasStatMat1
Föreläsning
Jarmo Rantakokko
F13
use.mazemap.com
10:00
08:15
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Statistisk maskininlärning
F4.B
STS4
Föreläsning
Andreas Lindholm
Gästföreläsare
Extra guest lecture
use.mazemap.com
16:00
15:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/3 
2005, Ångström
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling
F4.B
KandDv3
MasComScie
MasterSino
Föreläsning
Davide Vega D'aurelio
use.mazemap.com
12:00
10:15
2347, ITC
Högprestandaprogrammering
F4.B
IT4
MasSciCom1
MasStatMat1
Föreläsning
Jarmo Rantakokko
F14
use.mazemap.com
15:00
13:15
1212, ITC
Medicinsk fysik och teknik
F4.B
F4.T
Föreläsning
Mark Lubberink
PET
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/3 
Datorsal 2516, ITC
Statistisk maskininlärning
F4.B
STS4
Laboration
Niklas Wahlström
use.mazemap.com
12:00
08:15
2245, ITC
Partiella differentialekvationer, introduktionskurs
F4.B
KandMa3
MasFinMa1
Föreläsning
Stefano Borghini
use.mazemap.com
15:00
13:15
Medicinsk fysik och teknik
F4.B
F4.T
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
studiebesök
Anders Ahnesjö
Strålterapi, protoner, Skandionkliniken, konf. rum Norrland
18:00
15:30
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/3 
1515, ITC
1549, ITC
Högprestandaprogrammering
F4.B
IT4
MasSciCom1
MasStatMat1
Laboration
Jarmo Rantakokko
Lab 7
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-515
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-549
12:00
08:15
Datorsal 2516, ITC
Statistisk maskininlärning
F4.B
Laboration
Niklas Wahlström
use.mazemap.com
17:00
13:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema