Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 8  
Gå till nästa vecka

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/2 
4005, Ångström
Vågor och optik
F2.A
Lektion
Laurent Duda
L4
use.mazemap.com
12:00
10:15
80101, Ångström
Tillämpad mekanik III med strömningslära
F2
Föreläsning
Anders Goude
F8
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/2 
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik I
F2
KandFy3
Laboration
Tom Smedsaas
L16
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
10:00
08:15
Polhemsalen, 10134, Ångström
Vågor och optik
E3
F2
Föreläsning
Laurent Duda
F11
use.mazemap.com
12:00
10:15
4004, Ångström
Vågor och optik
F2.A
Lektion
Laurent Duda
L5
use.mazemap.com
15:00
13:15
2003, Ångström
Tillämpad mekanik III med strömningslära
F2.A
Lektion
Anders Goude
L6
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/2 
Mättekniklab, 81101, Ångström
Mekanik III
F2
Laboration
Alexander Söderberg
Anton Grigoriev
Marek Jacewicz
use.mazemap.com
12:00
09:15
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik I
F2
KandFy3
Laboration
Tom Smedsaas
L17
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/2 
Mässen, 6140, ITC
Mekanik III
F2
KandFy2
Q2
Lektion
Alexander Söderberg
Lisa Freyhult
Patrik Thunström
L9
use.mazemap.com
10:00
08:15
2507, ITC
2510, ITC
Programmeringsteknik I
F2
KandFy3
Laboration
Tom Smedsaas
L18
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
12:00
10:15
2244, ITC
Tillämpad mekanik III med strömningslära
F2.A
Lektion
Anders Goude
L7
use.mazemap.com
15:00
13:15
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik I
F2
KandFy3
Laboration
Tom Smedsaas
L19
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
17:00
15:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/2 
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik I
F2
KandFy3
Laboration
Tom Smedsaas
L20
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
10:00
08:15
Polhemsalen, 10134, Ångström
Mekanik III
F2
KandFy2
Q2
Föreläsning
Lisa Freyhult
F10
use.mazemap.com
12:00
10:15
80101, Ångström
Tillämpad mekanik III med strömningslära
F2
Föreläsning
Anders Goude
F9
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/2 
2214, ITC
Tillämpad mekanik III med strömningslära
F2.A
Lektion
Anders Goude
L8
use.mazemap.com
10:00
08:15
2247, ITC
Tillämpad mekanik III med strömningslära
F2
Föreläsning
Anders Goude
F10
use.mazemap.com
12:00
10:15
Polhemsalen, 10134, Ångström
Mekanik III
F2
KandFy2
Q2
Föreläsning
Lisa Freyhult
F11
use.mazemap.com
15:00
13:15
4007, Ångström
Vågor och optik
F2.A
Lektion
Laurent Duda
L6
use.mazemap.com
17:00
15:15
6K1113, Ångström
Mekanik III
F2
Lektion
Patrik Thunström
L10
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/2 
Ångström 8K1117, Värmeläralab
Tillämpad mekanik III med strömningslära
F2.A
Laboration
Eirini Katsidoniotaki
use.mazemap.com
12:00
08:15
Polhemsalen, 10134, Ångström
Mekanik III
F2
KandFy2
Q2
Föreläsning
Lisa Freyhult
F12
use.mazemap.com
15:00
13:15
Aula, Hus 6, ITC
Programmeringsteknik I
EI2
F2
KandFy3
KandMa1-2
X2
gylärarma2
Föreläsning
Tom Smedsaas
F6
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/2 
Ångström 8K1121, Våglära och Atomfysiklab
Vågor och optik
F2.A
Laboration
use.mazemap.com
12:00
08:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/2 
1113, ITC
Mekanik III
F2
Lektion
Patrik Thunström
L11
use.mazemap.com
10:00
08:15
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik I
F2
KandFy3
Laboration
Tom Smedsaas
L21
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
12:00
10:15
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik I
F2
KandFy3
Laboration
Tom Smedsaas
L22
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/3 
Ångström 8K1117, Värmeläralab
Tillämpad mekanik III med strömningslära
F2.A
Laboration
Eirini Katsidoniotaki
use.mazemap.com
17:00
13:15

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/3 
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik I
F2
KandFy3
Laboration
Tom Smedsaas
L23
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
10:00
08:15
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik I
F2
KandFy3
Laboration
Tom Smedsaas
L24
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
12:00
10:15
4007, Ångström
Vågor och optik
F2.A
Lektion
Laurent Duda
L7
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/3 
2003, Ångström
Tillämpad mekanik III med strömningslära
F2.A
Lektion
Anders Goude
L9
use.mazemap.com
10:00
08:15
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik I
F2
KandFy3
Laboration
Tom Smedsaas
L25
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
12:00
10:15
Ångström 8K1121, Våglära och Atomfysiklab
Vågor och optik
F2.A
Laboration
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/3 
Polhemsalen, 10134, Ångström
Mekanik III
F2
KandFy2
Q2
Föreläsning
Lisa Freyhult
F13
use.mazemap.com
12:00
10:15
Aula, Hus 6, ITC
Programmeringsteknik I
EI2
F2
KandFy3
KandMa1-2
X2
gylärarma2
Föreläsning
Tom Smedsaas
F7
use.mazemap.com
15:00
13:15
2247, ITC
Tillämpad mekanik III med strömningslära
F2
Föreläsning
Anders Goude
F11
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/3 
2507, ITC
2510, ITC
Programmeringsteknik I
F2
KandFy3
Laboration
Tom Smedsaas
L26
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
12:00
10:15
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik I
F2
KandFy3
Laboration
Tom Smedsaas
L27
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
17:00
15:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/3 
Mässen, 6140, ITC
Mekanik III
F2
KandFy2
Q2
Lektion
Alexander Söderberg
Lisa Freyhult
Patrik Thunström
L12
use.mazemap.com
12:00
10:15
6K1113, Ångström
Mekanik III
F2
Lablektion
Patrik Thunström
L13
use.mazemap.com
15:00
13:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema