Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 8  
Gå till nästa vecka

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/2 
4003, Ångström
Elektromagnetism och elkraftteknik
Elkraftteknik
F3
F4.T
STS3.E
Seminarium
Cecilia Boström
Irina Temiz
Martin Fregelius
L6
Seminarium 1
use.mazemap.com
09:00
08:15
4003, Ångström
Elektromagnetism och elkraftteknik
Elkraftteknik
F3
F4.T
STS3.E
Seminarium
Cecilia Boström
Irina Temiz
Martin Fregelius
L6
Seminarium 2
use.mazemap.com
10:00
09:15
1213, ITC
Medicinsk fysik och teknik
F4.B
F4.T
Föreläsning
Anders Ahnesjö
Strålterapi
use.mazemap.com
12:00
10:15
2003, Ångström
Fasta tillståndets fysik II
F4.T
MaFyMa
MaFyMat
Q3
Föreläsning
Roland Mathieu
use.mazemap.com
12:00
10:15
4001, Ångström
Vågkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Lektion
Marianna Giassi
L3
use.mazemap.com
15:00
13:15
4004, Ångström
Partikelfysik
F4.T
KandFy3
Föreläsning
Elin Bergeås Kuutmann
use.mazemap.com
15:00
13:15
2003, Ångström
Partikelfysik
F4.T
KandFy3
Lektion
Andreas Ekstedt
use.mazemap.com
17:00
15:15
6K1113, Ångström
Energifysik II med kärnkraft
F4.T
Seminarium
Andrea Sperduti
Andreas Solders
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/2 
4001, Ångström
Hållfasthetslära
ES4
F3
F4.T
Lektion
Urmas Valdek
use.mazemap.com
10:00
08:15
2003, Ångström
Partikelfysik
F4.T
KandFy3
Föreläsning
Elin Bergeås Kuutmann
use.mazemap.com
12:00
10:15
11167, Ångström
Energifysik II med kärnkraft
F4.T
Föreläsning
Andreas Solders
Göran Ericsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/2 
Mässen, 6140, ITC
Elektromagnetism och elkraftteknik
Elkraftteknik
F3
F4.T
STS3.E
Lektion
Irina Temiz
L7
use.mazemap.com
12:00
10:15
2005, Ångström
Vågkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Lektion
Marianna Giassi
L4
use.mazemap.com
12:00
10:15
2004, Ångström
Fasta tillståndets fysik II
F4.T
MaFyMa
MaFyMat
Q3
Lektion
Roland Mathieu
use.mazemap.com
15:00
13:15
2005, Ångström
Hållfasthetslära
ES4
F3
F4.T
Föreläsning
Urmas Valdek
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/2 
2003, Ångström
Partikelfysik
F4.T
KandFy3
Lektion
Andreas Ekstedt
use.mazemap.com
10:00
08:15
6K1113, Ångström
Energifysik II med kärnkraft
F4.T
Föreläsning
Andreas Solders
Göran Ericsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
1211, ITC
F3-4
IT1-4
KandDv1-3
STS2-4
Information
Anders Berglund
Ulrika Jaresund
Utlandsstudier Bhutan, Vietnam, Taiwan med stipendier.
use.mazemap.com
13:15
12:45
Medicinsk fysik och teknik
F4.B
F4.T
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
studiebesök
Anders Ahnesjö
Kenneth Wikström
AS, ing 82, bv (=1 tr ned), föreläs.-sal
Strålterapi, fotoner
18:00
15:30
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/2 
80109, Ångström
80115, Ångström
Elektromagnetism och elkraftteknik
Elkraftteknik
E2
EI2
ES3
F3
F4.T
STS3.E
Räknestuga
Martin Fregelius
RS2
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-80109
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-80115
10:00
08:15
4101, Ångström
Vågkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Lektion
Marianna Giassi
L5
use.mazemap.com
10:00
08:15
Datasal 4102, Ångström
Datasal 4103, Ångström
Datasal 4104, Ångström
Vindkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Lektion
Victor Mendoza
Lab 2 Grupp 1
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4102
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4103
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4104
12:00
10:15
Datasal 4102, Ångström
Datasal 4103, Ångström
Datasal 4104, Ångström
Vindkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Lektion
Victor Mendoza
Lab 2 Grupp 2
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4102
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4103
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4104
15:00
13:15
12167, Ångström
Energifysik II med kärnkraft
F4.T
Föreläsning
Andreas Solders
Göran Ericsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Medicinsk fysik och teknik
F4.B
F4.T
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
studiebesök
Bertil Andrén
Ultraljud
AS ing 61, 1 tr upp, följ skyltning till Kunskapscentrum,
föreläsningsal
18:00
15:30

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/2 
11167, Ångström
Energifysik II med kärnkraft
F4.T
Lektion
Andrea Sperduti
use.mazemap.com
10:00
08:15
2001, Ångström
Vindkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Föreläsning
Sandra Eriksson
F8
use.mazemap.com
12:00
10:15
Fasta tillståndets fysik II
F4.T
MaFyMa
MaFyMat
Q3
Laboration
Roland Mathieu
Lokal: 4304.
Each student will attend two lab sessions, and will be able to choose suitable time slots within the scheduled lab times
17:00
10:15
2446, ITC
Vågkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Föreläsning
Valeria Castellucci
F6
use.mazemap.com
15:00
13:15
Vindkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Demonstration
Marcus Berg
Roof building 8, demo
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/2 
2005, Ångström
Hållfasthetslära
ES4
F3
F4.T
Föreläsning
Urmas Valdek
use.mazemap.com
10:00
08:15
2446, ITC
Elektromagnetism och elkraftteknik
Elkraftteknik
F3
F4.T
STS3.E
Lektion
Irina Temiz
L8
use.mazemap.com
10:00
08:15
1212, ITC
Partikelfysik
F4.T
KandFy3
Lektion
Andreas Ekstedt
use.mazemap.com
10:00
08:15
Vindkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Demonstration
Marcus Berg
Roof building 8, demo
12:00
10:15
2003, Ångström
Beräkningsfysik
F4.B
F4.T
MaFyMa
MaFyMat
Föreläsning
Biplab Sanyal
use.mazemap.com
15:00
13:15
1213, ITC
Partikelfysik
F4.T
KandFy3
Seminarium
Andreas Ekstedt
Elin Bergeås Kuutmann
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/2 
4004, Ångström
4005, Ångström
Elektromagnetism och elkraftteknik
Elkraftteknik
E2
EI2
ES3
F3
F4.T
STS3.E
Räknestuga
Martin Fregelius
RS3
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4004
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4005
10:00
08:15
2446, ITC
Hållfasthetslära
ES4
F3
F4.T
Lektion
Urmas Valdek
use.mazemap.com
12:00
10:15
6K1113, Ångström
Energifysik II med kärnkraft
F4.T
Seminarium
Andrea Sperduti
Andreas Solders
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/2 
2446, ITC
Vågkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Föreläsning
Jens Engström
F7
use.mazemap.com
10:00
08:15
Fasta tillståndets fysik II
F4.T
MaFyMa
MaFyMat
Q3
Laboration
Roland Mathieu
Lokal: 4304
15:00
08:15
2005, Ångström
Hållfasthetslära
ES4
F3
F4.T
Föreläsning
Urmas Valdek
use.mazemap.com
17:00
15:15
2446, ITC
Elektromagnetism och elkraftteknik
Elkraftteknik
F3
F4.T
STS3.E
Lektion
Irina Temiz
L9
use.mazemap.com
17:00
15:15
2003, Ångström
Partikelfysik
F4.T
KandFy3
Seminarium
Andreas Ekstedt
Elin Bergeås Kuutmann
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/3 
2001, Ångström
Vindkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Föreläsning
Sandra Eriksson
F9
use.mazemap.com
10:00
08:15
2005, Ångström
Hållfasthetslära
ES4
F3
F4.T
Föreläsning
Urmas Valdek
use.mazemap.com
12:00
10:15
2446, ITC
Vågkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Lektion
Marianna Giassi
L6
use.mazemap.com
15:00
13:15
6K1113, Ångström
Partikelfysik
F4.T
KandFy3
Seminarium
Andreas Ekstedt
Elin Bergeås Kuutmann
use.mazemap.com
15:00
13:15
2003, Ångström
Beräkningsfysik
F4.B
F4.T
MaFyMa
MaFyMat
Föreläsning
Biplab Sanyal
use.mazemap.com
17:00
15:15

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/3 
Fasta tillståndets fysik II
F4.T
MaFyMa
MaFyMat
Q3
Laboration
Roland Mathieu
Lokal: 4304
17:00
10:15
2005, Ångström
Hållfasthetslära
ES4
F3
F4.T
Lektion
Urmas Valdek
use.mazemap.com
15:00
13:15
4001, Ångström
Vindkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Föreläsning
Hans Bernhoff
F10
use.mazemap.com
17:00
15:15
1213, ITC
Partikelfysik
F4.T
KandFy3
Seminarium
Andreas Ekstedt
Elin Bergeås Kuutmann
use.mazemap.com
17:00
15:15
11167, Ångström
Energifysik II med kärnkraft
F4.T
Föreläsning
Andreas Solders
Göran Ericsson
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/3 
2446, ITC
Mässen, 6140, ITC
Vågkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Föreläsning
Jens Engström
F8
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-446
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%206-140
10:00
08:15
2005, Ångström
Hållfasthetslära
ES4
F3
F4.T
Föreläsning
Urmas Valdek
use.mazemap.com
12:00
10:15
Fasta tillståndets fysik II
F4.T
MaFyMa
MaFyMat
Q3
Laboration
Roland Mathieu
Lokal: 4304
17:00
10:15
6K1113, Ångström
Partikelfysik
F4.T
KandFy3
Seminarium
Andreas Ekstedt
Elin Bergeås Kuutmann
Obligatoriskt gruppseminarium/Mandatory group seminar
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/3 
2003, Ångström
Partikelfysik
F4.T
KandFy3
Seminarium
Andreas Ekstedt
Elin Bergeås Kuutmann
use.mazemap.com
10:00
08:15
4001, Ångström
Hållfasthetslära
ES4
F3
F4.T
Lektion
Urmas Valdek
use.mazemap.com
12:00
10:15
2347, ITC
Elektromagnetism och elkraftteknik
Elkraftteknik
F3
F4.T
STS3.E
Lektion
Irina Temiz
L10
use.mazemap.com
12:00
10:15
2003, Ångström
Energifysik II med kärnkraft
F4.T
Föreläsning
Andreas Solders
Göran Ericsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
1212, ITC
Medicinsk fysik och teknik
F4.B
F4.T
Föreläsning
Mark Lubberink
PET
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/3 
2005, Ångström
Hållfasthetslära
ES4
F3
F4.T
Föreläsning
Urmas Valdek
use.mazemap.com
10:00
08:15
4004, Ångström
4006, Ångström
Elektromagnetism och elkraftteknik
Elkraftteknik
E2
EI2
ES3
F3
F4.T
STS3.E
Räknestuga
Martin Fregelius
RS4
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4004
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4006
12:00
10:15
Mässen, 6140, ITC
Vågkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Lektion
Marianna Giassi
L7
use.mazemap.com
12:00
10:15
Fasta tillståndets fysik II
F4.T
MaFyMa
MaFyMat
Q3
Laboration
Roland Mathieu
Lokal: 4304
17:00
10:15
2003, Ångström
Partikelfysik
F4.T
KandFy3
Föreläsning
Elin Bergeås Kuutmann
use.mazemap.com
15:00
13:15
Datasal 4104, Ångström
Energifysik II med kärnkraft
F4.T
Datalab
Andreas Solders
use.mazemap.com
17:00
13:15
Medicinsk fysik och teknik
F4.B
F4.T
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
studiebesök
Anders Ahnesjö
Strålterapi, protoner, Skandionkliniken, konf. rum Norrland
18:00
15:30
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/3 
2002, Ångström
Fasta tillståndets fysik II
F4.T
MaFyMa
MaFyMat
Q3
Föreläsning
Roland Mathieu
use.mazemap.com
10:00
08:15
4001, Ångström
Vindkraft - teknik och system
E4
ES4
F4.T
MasFE1
Lektion
Sandra Eriksson
use.mazemap.com
12:00
10:15
12167, Ångström
Energifysik II med kärnkraft
F4.T
Föreläsning
Andreas Solders
Göran Ericsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
4001, Ångström
Hållfasthetslära
ES4
F3
F4.T
Lektion
Urmas Valdek
use.mazemap.com
15:00
13:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema