Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan  
Gå till nästa månad

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/1 
Biokemisk teknik
K3.L
Tentamen
17:00
08:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/1 
Fysiologi och molekylär cellbiologi
K3.L
Tentamen
E-tentamen, sal B1:3, BMC, kl 08:00-12:00
Anmälningsperiod: 29 okt - 5 januari
12:00
08:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/1 
A1:112b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Information
Obligatorisk närvaro
Upprop
Åsa Konradsson Geuken
use.mazemap.com
10:00
08:15
A1:112b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Åsa Konradsson Geuken
Introduktion till allmäna farmakologi
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/1 
A1:112b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Åsa Konradsson Geuken
Allmän farmakologi
use.mazemap.com
15:00
13:15
A1:112b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Åsa Konradsson Geuken
Allmän farmakologi
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/1 
A1:112b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Åsa Konradsson Geuken
Allmän farmakologi
use.mazemap.com
12:00
10:15
A1:112b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Åsa Konradsson Geuken
Allmän farmakologi
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/1 
A1:112b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Anne-Lie Svensson
PNS
use.mazemap.com
12:00
08:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/1 
A1:112b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Anne-Lie Svensson
PNS
use.mazemap.com
12:00
08:15

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/1 
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Självstudier
17:00
08:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/1 
B1:101a, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Seminarium
Anne-Lie Svensson
PNS
use.mazemap.com
12:00
10:15
B1:101a, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Seminarium
Åsa Konradsson Geuken
Allmän farmakologi
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/1 
A5:2, Labsalar, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
Handledare
12:00
08:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 31/1 
A5:2, Labsalar, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
Handledare
12:00
08:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/2 
B1:101a, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Viktoria Lind
Hjärt-kärlfarmakologi
use.mazemap.com
12:00
10:15
B1:101a, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Viktoria Lind
Hjärt-kärlfarmakologi
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/2 
A1:112b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Viktoria Lind
Hjärt-kärlfarmakologi
use.mazemap.com
12:00
10:15
A1:112b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Viktoria Lind
Hjärt-kärlfarmakologi
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/2 
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Självstudier
17:00
08:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/2 
A1:112b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Seminarium
Viktoria Lind
Seminarium: Hjärt-kärlfarmakologi
use.mazemap.com
12:00
08:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/2 
B1:101a, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Åsa Konradsson Geuken
Perifert verkande analgetika
use.mazemap.com
12:00
10:15
B1:101a, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Åsa Konradsson Geuken
Opioider
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/2 
A1:106b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Åsa Konradsson Geuken
Antiinflammatoriska medel, astma, allergi
use.mazemap.com
12:00
10:15
A1:106b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Fredrik Jernerén
Kemiterapi
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/2 
B1:101a, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Åsa Konradsson Geuken
CNS
use.mazemap.com
12:00
10:15
B1:101a, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Åsa Konradsson Geuken
CNS
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/2 
A1:112b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Anne-Lie Svensson
CNS
use.mazemap.com
12:00
10:15
A1:112b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Åsa Konradsson Geuken
CNS
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/2 
A1:112b, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Föreläsning
Erika Roman
Åsa Konradsson Geuken
CNS
use.mazemap.com
12:00
08:15
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Självstudier
15:00
13:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/2 
B1:101a, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Seminarium
Anne-Lie Svensson
Åsa Konradsson Geuken
CNS
use.mazemap.com
12:00
10:15
B1:101a, BMC
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Seminarium
Frågeseminarium
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/2 
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Självstudier
17:00
08:15

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/2 
Farmakologi för civilingenjörsstudenter
K3.L
Tentamen
17:00
08:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/2 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Föreläsning
Introduktion
Obligatorisk närvaro
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
12:00
10:15
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Föreläsning
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/2 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Föreläsning
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
12:00
10:15
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Föreläsning
Christian Sköld
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/2 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Föreläsning
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
12:00
10:15
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Föreläsning
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
16:00
13:15

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/2 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Föreläsning
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
12:00
10:15
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Obligatorisk närvaro
Projekt
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
14:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/2 
Läkemedelskemi
K3.L
Självstudier
Charlotta Wallinder
17:00
08:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/2 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Workshop
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
11:00
08:15
Mässen, 6140, ITC
K1-5
Q1-5
Mässa
Arbetsmarknadsmässa
use.mazemap.com
17:00
12:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/2 
Läkemedelskemi
K3.L
Självstudier
Charlotta Wallinder
17:00
08:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/3 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Workshop
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
12:00
09:15
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Workshop
Christian Sköld
use.mazemap.com
16:00
13:15

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/3 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Föreläsning
Gustav Olanders
use.mazemap.com
12:00
11:15
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Workshop
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/3 
A6:001, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Datalab
Obligatorisk närvaro
Gustav Olanders
use.mazemap.com
12:00
08:15
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Föreläsning
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/3 
Läkemedelskemi
K3.L
Självstudier
Charlotta Wallinder
17:00
08:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/3 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Workshop
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
13:00
10:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/3 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Workshop
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
13:00
10:15

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/3 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Workshop
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
13:00
10:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/3 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Workshop
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
13:00
10:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/3 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Workshop
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
11:00
08:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/3 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Workshop
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
11:00
08:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/3 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
12:00
08:15

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/3 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Workshop
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
13:00
10:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/3 
C8:325, BMC
Läkemedelskemi
K3.L
Workshop
Charlotta Wallinder
use.mazemap.com
13:00
10:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/3 
Läkemedelskemi
K3.L
Självstudier
Charlotta Wallinder
17:00
08:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/3 
Läkemedelskemi
K3.L
Självstudier
Charlotta Wallinder
17:00
08:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/3 
För tid och plats se studentportalen
Läkemedelskemi
K3.L
Tentamen
13:00
08:00

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/3 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/4 

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema