Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Mar  
Gå till nästa månad

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/3 
2215, ITC
Funktionella material I
K4.M
Q4
Räknestuga
Peter Svedlindh
R5
use.mazemap.com
12:00
10:15
2002, Ångström
2004, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Seminarium
Jöns Hilborn
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-2002
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-2004
17:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/3 
Funktionella material I
K4.M
Q4
Tentamen
17:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/3 
4007, Ångström
Materialtillverkning II
K4.M
Q4
Seminarium
William Brant
use.mazemap.com
10:00
08:15
1213, ITC
Mikro- och nanoteknik II
K4.M
Q4
Genomgång av tentamen
Anders Persson
use.mazemap.com
12:00
10:15
4007, Ångström
Materialtillverkning II
K4.M
Q4
Seminarium
William Brant
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/3 
Mikro- och nanoteknik II
K4.M
Q4
Tentamen
17:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/3 
A7:115, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Föreläsning
Introduktion
Katarina Edwards
F1
use.mazemap.com
10:00
09:15
4007, Ångström
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Föreläsning
Oommen Varghese
use.mazemap.com
12:00
10:15
K1-5
Övrigt
Kursvärderingsbattle med UTN
13:00
12:15
4006, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Gunnar Westin
use.mazemap.com
15:00
13:15
12167, Ångström
Funktionella material II
K4.M
Q4
Föreläsning
Lars Österlund
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/3 
A7:111, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Föreläsning
Katarina Edwards
F2
use.mazemap.com
10:00
08:15
13167, Ångström
Materialmodellering
K4.M
Föreläsning
Jolla Kullgren
use.mazemap.com
15:00
13:15
4007, Ångström
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Föreläsning
Oommen Varghese
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/3 
B7:113a, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Föreläsning
Katarina Edwards
F3
use.mazemap.com
10:00
08:15
B8:001, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Lektion
Katarina Edwards
L1
use.mazemap.com
12:00
10:15
11167, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Gunnar Westin
use.mazemap.com
15:00
13:15
2215, ITC
Funktionella material II
K4.M
Q4
Föreläsning
Lars Österlund
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/3 
4007, Ångström
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Föreläsning
Oommen Varghese
use.mazemap.com
10:00
08:15
C8:301, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Föreläsning
Katarina Edwards
F4
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/3 
4007, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Gunnar Westin
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/4 
4005, Ångström
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Föreläsning
Oommen Varghese
use.mazemap.com
10:00
08:15
D5:401c, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Seminarium
Katarina Edwards
S1 - Grupp A
use.mazemap.com
12:00
10:15
C8:325, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Seminarium
Lars Gedda
S1 - Grupp C
use.mazemap.com
12:00
10:15
13167, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Gunnar Westin
use.mazemap.com
15:00
13:15
12167, Ångström
Funktionella material II
K4.M
Q4
Föreläsning
Lars Österlund
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/4 
D5:401c, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Seminarium
Katarina Edwards
S1 - Grupp B
use.mazemap.com
10:00
08:15
A1:112b, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Seminarium
Lars Gedda
S1 - Grupp D
use.mazemap.com
10:00
08:15
2214, ITC
Funktionella material II
K4.M
Q4
Föreläsning
Lars Österlund
use.mazemap.com
12:00
10:15
4007, Ångström
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Föreläsning
Oommen Varghese
use.mazemap.com
15:00
13:15
2245, ITC
Material i energisystem I
K4.M
Q4
Föreläsning
Jannica Heinrichs
use.mazemap.com
15:00
13:15
A3:117a, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Föreläsning
Katarina Edwards
F5
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/4 
12167, Ångström
Funktionella material II
K4.M
Q4
Lektion
Lars Österlund
use.mazemap.com
10:00
08:15
2001, Ångström
K3.M
K4.M
Studentaktivitet
Studieråd/Kemisektionen
use.mazemap.com
13:00
12:15
12167, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Gunnar Westin
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/4 
Kemilab 5308, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Laboration
Markus Ek
Sarmad Naim Katea
use.mazemap.com
12:00
08:15
13167, Ångström
Materialmodellering
K4.M
Föreläsning
Jolla Kullgren
use.mazemap.com
15:00
13:15
A7:111, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Föreläsning
Victor Agmo Hernandez
F6
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/4 
2214, ITC
Funktionella material II
K4.M
Q4
Föreläsning
Lars Österlund
use.mazemap.com
10:00
08:15
B7:111a, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Föreläsning
Victor Agmo Hernandez
F7
use.mazemap.com
12:00
10:15
2004, Ångström
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Föreläsning
Oommen Varghese
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/4 
2003, Ångström
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Föreläsning
Victor Agmo Hernandez
F8
use.mazemap.com
10:00
08:15
4007, Ångström
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Föreläsning
Oommen Varghese
use.mazemap.com
12:00
10:15
13167, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Gunnar Westin
use.mazemap.com
15:00
13:15
12167, Ångström
Funktionella material II
K4.M
Q4
Föreläsning
Lars Österlund
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/4 
12167, Ångström
Funktionella material II
K4.M
Q4
Föreläsning
Lars Österlund
use.mazemap.com
10:00
08:15
2215, ITC
Material i energisystem I
K4.M
Q4
Föreläsning
Mikael Bergkvist
use.mazemap.com
12:00
10:15
80115, Ångström
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Föreläsning
Oommen Varghese
use.mazemap.com
12:00
10:15
13167, Ångström
Materialmodellering
K4.M
Föreläsning
Jolla Kullgren
use.mazemap.com
15:00
13:15
Lab A, A9:117, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Laboration
Philipp Grad
Lab 1a Grupp A
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/4 
A2:118a, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Seminarium
Philipp Grad
S2 - Grupp A
use.mazemap.com
10:00
08:15
Kemilab 5308, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Laboration
Markus Ek
Sarmad Naim Katea
use.mazemap.com
12:00
08:15
A2:118a, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Seminarium
Philipp Grad
S2 - Grupp B
use.mazemap.com
12:00
10:15
Lab A, A9:117, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Laboration
Philipp Grad
Lab 1a Grupp B
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/4 
A2:122a, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Seminarium
Philipp Grad
S2 - Grupp C
use.mazemap.com
10:00
08:15
2215, ITC
Funktionella material II
K4.M
Q4
Lektion
Lars Österlund
use.mazemap.com
12:00
10:15
Lab A, A9:117, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Laboration
Philipp Grad
Lab 1a Grupp C
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/4 
2245, ITC
Material i energisystem I
K4.M
Q4
Föreläsning
Marcus Berg
use.mazemap.com
10:00
08:15
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Seminarium
Philipp Grad
S2 - Grupp D
10:00
08:15
80109, Ångström
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Föreläsning
Oommen Varghese
use.mazemap.com
12:00
10:15
13167, Ångström
Materialmodellering
K4.M
Föreläsning
Jolla Kullgren
use.mazemap.com
12:00
10:15
Lab C, A9:105a, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Laboration
Philipp Grad
Lab 1a Grupp D
use.mazemap.com
17:00
13:15

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/4 
Långfredagen
00:00
00:00

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/4 
Annandag påsk
00:00
00:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/4 
Kemilab 5308, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Laboration
Markus Ek
Sarmad Naim Katea
use.mazemap.com
17:00
09:15
A7:103, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Lektion
Victor Agmo Hernandez
L2
use.mazemap.com
12:00
10:15
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Föreläsning
Victor Agmo Hernandez
F9
15:00
13:15
4007, Ångström
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Föreläsning
Oommen Varghese
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/4 
12167, Ångström
Funktionella material II
K4.M
Q4
Föreläsning
Lars Österlund
use.mazemap.com
12:00
10:15
2002, Ångström
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Föreläsning
Oommen Varghese
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/4 
B7:113a, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Föreläsning
Katarina Edwards
F10
use.mazemap.com
12:00
10:15
Datasal 4103, Ångström
Materialmodellering
K4.M
Datalab
Ageo Meier de Andrade
use.mazemap.com
17:00
10:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/4 
12167, Ångström
Funktionella material II
K4.M
Q4
Föreläsning
Lars Österlund
use.mazemap.com
10:00
08:15
4007, Ångström
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Lektion
Oommen Varghese
use.mazemap.com
12:00
10:15
2245, ITC
Material i energisystem I
K4.M
Q4
Föreläsning
Jannica Heinrichs
Annika Glas, Vattenfall
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/4 
Kemilab 5308, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Laboration
Markus Ek
Sarmad Naim Katea
use.mazemap.com
17:00
09:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/4 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/5 
Första maj
00:00
00:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/5 
Datasal 4103, Ångström
Materialmodellering
K4.M
Datalab
Ageo Meier de Andrade
use.mazemap.com
15:00
08:15
4007, Ångström
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Föreläsning
Oommen Varghese
use.mazemap.com
15:00
13:15
2215, ITC
Material i energisystem I
K4.M
Q4
Föreläsning
Irina Temiz
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/5 
B7:111a, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Föreläsning
Katarina Edwards
F11
use.mazemap.com
10:00
08:15
13167, Ångström
Materialmodellering
K4.M
Föreläsning
Jolla Kullgren
use.mazemap.com
10:00
08:15
12167, Ångström
Funktionella material II
K4.M
Q4
Lektion
Lars Österlund
use.mazemap.com
12:00
10:15
11167, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Gunnar Westin
use.mazemap.com
15:00
13:15
4005, Ångström
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Föreläsning
Oommen Varghese
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/5 
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Tentamen
Oommen Varghese
17:00
08:00
2215, ITC
Material i energisystem I
K4.M
Q4
Föreläsning
Jonathan Scragg
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/5 
Kemilab 5308, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Laboration
Markus Ek
Sarmad Naim Katea
use.mazemap.com
17:00
09:15
6111, ITC
Materialmodellering
K4.M
Föreläsning
Jolla Kullgren
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/5 
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Projekt
10:00
08:15
2215, ITC
Material i energisystem I
K4.M
Q4
Föreläsning
Jannica Heinrichs
Johan Moverare, LiU
use.mazemap.com
10:00
08:15
12167, Ångström
Funktionella material II
K4.M
Q4
Föreläsning
Lars Österlund
use.mazemap.com
12:00
10:15
12167, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Gunnar Westin
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/5 
Lab A, A9:117, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Laboration
Philipp Grad
Lab 2 Grupp A
use.mazemap.com
12:00
08:15
Kemilab 5308, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Laboration
Markus Ek
Sarmad Naim Katea
use.mazemap.com
16:00
08:15
Mässen, 6140, ITC
K1-3
K4.L-M
K5.L-M
Möte
Stormöte
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/5 
Lab A, A9:117, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Laboration
Philipp Grad
Lab 2 Grupp B
use.mazemap.com
12:00
08:15
Kemilab 5308, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Laboration
Markus Ek
Sarmad Naim Katea
use.mazemap.com
17:00
09:15
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Projekt
17:00
15:15

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/5 
12167, Ångström
Funktionella material II
K4.M
Q4
Lektion
Lars Österlund
use.mazemap.com
10:00
08:15
A2:106a, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Seminarium
Katarina Edwards
S3 - Grupp A
use.mazemap.com
12:00
10:15
C8:325, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Seminarium
Lars Gedda
S3 - Grupp C
use.mazemap.com
12:00
10:15
Lab A, A9:117, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Laboration
Philipp Grad
Lab 2 Grupp C
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/5 
Lab A, A9:117, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Laboration
Philipp Grad
Lab 2 Grupp D
use.mazemap.com
12:00
08:15
Datasal 4103, Ångström
Materialmodellering
K4.M
Datalab
Ageo Meier de Andrade
use.mazemap.com
15:00
08:15
C8:325, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Seminarium
Katarina Edwards
S3 - Grupp B
use.mazemap.com
15:00
13:15
A2:106a, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Seminarium
Lars Gedda
S3 - Grupp D
use.mazemap.com
15:00
13:15
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Projekt
17:00
15:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/5 
Funktionella material II
K4.M
Q4
Laboration
Edgar Rojas
Ilknur Bayrak Pehlivan
12:00
08:15
2003, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Gunnar Westin
use.mazemap.com
15:00
13:15
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Projekt
17:00
15:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/5 
Kemilab 5308, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Laboration
Markus Ek
Sarmad Naim Katea
use.mazemap.com
17:00
09:15
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Projekt
15:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/5 
Funktionella material II
K4.M
Q4
Laboration
Edgar Rojas
Ilknur Bayrak Pehlivan
12:00
08:15

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/5 
Lab A, A9:117, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Laboration
Philipp Grad
Lab 1b Grupp A
use.mazemap.com
12:00
08:15
11167, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Gunnar Westin
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/5 
Datasal 4104, Ångström
Funktionella material II
K4.M
Q4
Laboration
Edgar Rojas
Ilknur Bayrak Pehlivan
use.mazemap.com
12:00
08:15
2245, ITC
Material i energisystem I
K4.M
Q4
Föreläsning
Urban Lundin
use.mazemap.com
15:00
13:15
Lab A, A9:117, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Laboration
Philipp Grad
Lab 1b Grupp B
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/5 
Lab A, A9:117, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Laboration
Philipp Grad
Lab 1b Grupp C
use.mazemap.com
12:00
08:15
13167, Ångström
Materialmodellering
K4.M
Föreläsning
Jolla Kullgren
use.mazemap.com
12:00
10:15
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Projekt
17:00
15:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/5 
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Projekt
10:00
08:15
Kemilab 5308, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Laboration
Markus Ek
Sarmad Naim Katea
use.mazemap.com
17:00
13:15
Lab A, A9:117, BMC
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Laboration
Philipp Grad
Lab 1b Grupp D
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/5 
Datasal 4104, Ångström
Funktionella material II
K4.M
Q4
Laboration
Edgar Rojas
Ilknur Bayrak Pehlivan
use.mazemap.com
12:00
08:15

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/5 
12167, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Seminarium
Gunnar Westin
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/5 
12167, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Seminarium
Gunnar Westin
use.mazemap.com
15:00
13:15
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Projekt
17:00
15:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/5 
För tid och plats se studentportalen
Materialmodellering
K4.M
Tentamen
17:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/5 
Kristi himmelsfärdsdag
00:00
00:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/5 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/6 
Material i energisystem I
K4.M
Q4
Tentamen
17:00
08:00
4007, Ångström
Biomaterial II
K4.M
MasKeBn1
Q4
Presentation
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/6 
För tid och plats se studentportalen
Mjuka ytor och kolloidala system
K4.M
MasKeBn1
Tentamen
13:00
08:00
12167, Ångström
Avancerad materialsyntes
K4.M
Seminarium
Gunnar Westin
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/6 
Sveriges nationaldag
00:00
00:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/6 
För tid och plats se studentportalen
Funktionella material II
K4.M
Q4
Tentamen
17:00
08:00

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/6 

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

 
Information
Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema