Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan  
Gå till nästa månad

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/1 
A7:108, BMC
Farmakokinetik
Grupp 7
K4.L
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Redovisning Interaktioner
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/1 
C8:325, BMC
Farmakokinetik
K4.L
Grupparbete
Obligatorisk närvaro
Redovisning Tillämpningsuppgift
use.mazemap.com
12:00
08:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/1 
B8:002, BMC
Farmakokinetik
K4.L
Grupparbete
Obligatorisk närvaro
Redovisning Grupparbete
use.mazemap.com
10:00
08:15
B8:002, BMC
Farmakokinetik
K4.L
Frågestund
Maria Kjellsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/1 
För tid och plats se studentportalen
Farmakokinetik
Farmakokinetik och statistik
A5
K4.L
R3
Tentamen
17:00
08:00

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/1 
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Ola Spjuth
use.mazemap.com
12:00
10:15
B7:113a, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Introduktion
Jan Kihlberg
Thomas Norberg
use.mazemap.com
12:00
10:15
B7:111a, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Obligatorisk närvaro
Registrering
Ulrika Rosenström
use.mazemap.com
13:00
12:15
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
Ola Spjuth
use.mazemap.com
15:00
13:15
A9:001, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Ulrika Yngve
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/1 
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
Ola Spjuth
use.mazemap.com
12:00
10:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Ulrika Rosenström
use.mazemap.com
12:00
10:15
2002, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
12:00
10:15
A9:001, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Gästföreläsare
David Andersson
use.mazemap.com
15:00
13:15
A6:003, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Ola Spjuth
use.mazemap.com
16:00
13:15
A7:114, BMC
NMR-spektroskopi II
K4.L
MasKeKb1
Upprop
Adolf Gogoll
use.mazemap.com
16:00
15:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/1 
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
Ola Spjuth
use.mazemap.com
10:00
08:15
A7:111, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Jan Kihlberg
Thomas Norberg
use.mazemap.com
12:00
10:15
A9:001, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Jörgen Bengtsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
A5:011b, BMC
A5:017b, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Ola Spjuth
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A5:011b
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A5:017b
13:00
10:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Gästföreläsare
use.mazemap.com
15:00
13:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Ulrika Rosenström
use.mazemap.com
16:00
15:15
2002, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/1 
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Gästföreläsare
use.mazemap.com
11:00
08:15
B7:113a, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Minisymposium
use.mazemap.com
13:00
09:15
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
Wesley Schaal
use.mazemap.com
12:00
10:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Fredrik Öberg
use.mazemap.com
12:00
11:15
2002, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
15:00
13:15
A4:214b, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Wesley Schaal
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/1 
2002, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
10:00
08:15
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
Wesley Schaal
use.mazemap.com
12:00
10:15
B10:1, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Gästföreläsare
use.mazemap.com
12:00
10:15
A2:108a, BMC
NMR-spektroskopi II
K4.L
MasKeKb1
Seminarium
Adolf Gogoll
S1
use.mazemap.com
12:00
10:15
B8:002, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Jan Kihlberg
use.mazemap.com
15:00
13:15
B10:1, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Gästföreläsare
use.mazemap.com
15:00
13:15
A5:011b, BMC
A5:017b, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Wesley Schaal
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A5:011b
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A5:017b
16:00
13:15

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/1 
A7:103, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Anders Karlén
use.mazemap.com
10:00
08:15
A6:001, BMC
A6:002, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Jonathan Alvarsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Obligatorisk närvaro
Workshop
Ulrika Rosenström
use.mazemap.com
12:00
10:15
A2:108a, BMC
NMR-spektroskopi II
K4.L
MasKeKb1
Seminarium
Adolf Gogoll
S2
use.mazemap.com
12:00
10:15
2002, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
15:00
13:15
A6:002, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Jonathan Alvarsson
use.mazemap.com
16:00
13:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Gästföreläsare
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/1 
A6:003, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Jonathan Alvarsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
B7:113a, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Gästföreläsare
use.mazemap.com
12:00
10:15
2002, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
12:00
10:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Sofia Nikolopoulou
use.mazemap.com
15:00
13:15
A6:001, BMC
A6:002, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Jonathan Alvarsson
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/1 
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Obligatorisk närvaro
Workshop
Ulrika Rosenström
use.mazemap.com
10:00
08:15
2002, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
10:00
08:15
A6:001, BMC
A6:002, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Jonathan Alvarsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:111, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Doreen Dobritzsch
use.mazemap.com
12:00
10:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Obligatorisk närvaro
Workshop
Mats Johansson
use.mazemap.com
12:00
10:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Mats Johansson
use.mazemap.com
15:00
13:15
A6:001, BMC
A6:002, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Jonathan Alvarsson
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 31/1 
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
Philip Harrison
use.mazemap.com
12:00
10:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Mats Johansson
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:111, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Máté Erdélyi
use.mazemap.com
15:00
13:15
A6:001, BMC
A6:002, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Philip Harrison
use.mazemap.com
16:00
13:15
2002, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/2 
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
Philip Harrison
use.mazemap.com
12:00
10:15
A5:011b, BMC
A5:017b, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Philip Harrison
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A5:011b
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A5:017b
16:00
13:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Obligatorisk närvaro
Workshop
Mats Johansson
use.mazemap.com
16:00
14:15

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/2 
A5:001, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Helena Danielson
use.mazemap.com
10:00
08:15
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
Johan Rung
use.mazemap.com
12:00
10:15
A9:001, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Andrew Hooker
use.mazemap.com
12:00
10:15
2002, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Lektion
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
12:00
10:15
A5:011b, BMC
A5:017b, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Johan Rung
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A5:011b
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-A5:017b
16:00
13:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/2 
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:111, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Jan Kihlberg
use.mazemap.com
12:00
10:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Andrew Hooker
use.mazemap.com
12:00
10:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Andrew Hooker
use.mazemap.com
15:00
13:15
A6:003, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
use.mazemap.com
16:00
13:15
2002, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/2 
A2:108a, BMC
NMR-spektroskopi II
K4.L
MasKeKb1
Seminarium
Adolf Gogoll
S3
use.mazemap.com
10:00
08:15
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
Wesley Schaal
use.mazemap.com
12:00
10:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
12:00
10:15
A6:003, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Wesley Schaal
use.mazemap.com
16:00
13:15
Läkemedelsutveckling
K4.L
webföreläsning
16:45
13:15
2002, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/2 
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
09:00
08:15
A4:214b, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Obligatorisk närvaro
Workshop
use.mazemap.com
12:00
08:15
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
Wesley Schaal
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:111, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Thomas Norberg
use.mazemap.com
12:00
10:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Andrew Hooker
use.mazemap.com
14:00
13:15
A6:003, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Wesley Schaal
use.mazemap.com
15:00
13:15
2004, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
15:00
13:15
A4:214b, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Andrew Hooker
use.mazemap.com
15:00
14:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/2 
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
09:00
08:15
A2:108a, BMC
NMR-spektroskopi II
K4.L
MasKeKb1
Seminarium
Adolf Gogoll
S4
use.mazemap.com
10:00
08:15
A4:214b, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Obligatorisk närvaro
Workshop
use.mazemap.com
12:00
08:15
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
Wesley Schaal
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:111, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Jan Kihlberg
use.mazemap.com
15:00
13:15
A6:003, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Johan Rung
Wesley Schaal
use.mazemap.com
16:00
13:15

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/2 
A7:111, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Seminarium
Jan Kihlberg
use.mazemap.com
12:00
08:15
A4:214b, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Obligatorisk närvaro
Workshop
use.mazemap.com
17:00
09:15
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
Johan Rung
use.mazemap.com
12:00
10:15
A6:003, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Johan Rung
Wesley Schaal
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/2 
A7:111, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Seminarium
Jan Kihlberg
use.mazemap.com
12:00
08:15
A6:003, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Johan Rung
Wesley Schaal
use.mazemap.com
12:00
10:15
A6:003, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Johan Rung
Wesley Schaal
use.mazemap.com
16:00
13:15
2004, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/2 
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
10:00
08:15
A4:214b, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Obligatorisk närvaro
Workshop
use.mazemap.com
12:00
08:15
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
Ola Spjuth
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:111, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Jan Kihlberg
use.mazemap.com
12:00
10:15
2002, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
15:00
13:15
A6:003, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Ola Spjuth
use.mazemap.com
16:00
13:15
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Andrew Hooker
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/2 
A6:003, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Ola Spjuth
use.mazemap.com
12:00
10:15
2004, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:111, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Jan Kihlberg
use.mazemap.com
15:00
13:15
A6:003, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Ola Spjuth
use.mazemap.com
16:00
13:15
A4:214b, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Obligatorisk närvaro
Workshop
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/2 
A4:214b, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Obligatorisk närvaro
Workshop
use.mazemap.com
17:00
09:15
A6:003, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Ola Spjuth
use.mazemap.com
12:00
10:15
A2:108a, BMC
NMR-spektroskopi II
K4.L
MasKeKb1
Seminarium
Adolf Gogoll
S5
use.mazemap.com
12:00
10:15
A6:003, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Datalab
Ola Spjuth
use.mazemap.com
16:00
13:15

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/2 
C4:301, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
10:00
08:15
A4:214b, BMC
Läkemedelsutveckling
K4.L
Obligatorisk närvaro
Workshop
use.mazemap.com
12:00
08:15
2002, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/2 
Läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
A7:114, BMC
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Föreläsning
Johan Rung
Jonathan Alvarsson
Ola Spjuth
Wesley Schaal
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:111, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Mikael Widersten
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/2 
2002, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Föreläsning
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
10:00
08:15
Läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
A7:111, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Helena Danielson
use.mazemap.com
12:00
10:15
A2:108a, BMC
NMR-spektroskopi II
K4.L
MasKeKb1
Seminarium
Adolf Gogoll
S6
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/2 
För tid och plats se studentportalen
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys
K4.L
Tentamen
17:00
08:00
Läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/2 
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Tentamen
Jöns Hilborn
17:00
08:00
Läkemedelsutveckling
K4.L
Tentamen
18:00
14:00

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/2 
C2:301, BMC
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
K4.L
Introduktion
Obligatorisk närvaro
use.mazemap.com
09:00
08:15
A9:017b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Föreläsning
Introduktion
Registrering
Andrew Hooker
12:00
08:15
C2:301, BMC
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
11:00
09:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Obligatorisk närvaro
16:00
12:15
A2:108a, BMC
NMR-spektroskopi II
K4.L
MasKeKb1
Seminarium
Adolf Gogoll
S7
use.mazemap.com
15:00
13:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Datalab
use.mazemap.com
17:00
13:15
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/2 
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
10:00
08:15
B7:111a, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Ulf Göransson
use.mazemap.com
12:00
10:15
B10:2, BMC
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
12:00
10:15
A9:017b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Föreläsning
Introduktion
Registrering
Andrew Hooker
12:00
10:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
16:45
13:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Datalab
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/2 
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
10:00
08:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
13:00
08:15
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
12:00
10:15
Mässen, 6140, ITC
K1-5
Q1-5
Mässa
Arbetsmarknadsmässa
use.mazemap.com
17:00
12:00
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Datalab
use.mazemap.com
17:00
13:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
19:00
14:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/2 
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
13:30
08:15
B7:111a, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Tim Melander Bowden
use.mazemap.com
12:00
10:15
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
15:00
13:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Datalab
use.mazemap.com
17:00
13:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
19:30
14:15
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/3 
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
13:00
08:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
17:00
13:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Datalab
use.mazemap.com
17:00
13:15

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/3 
A7:103, BMC
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
10:00
08:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
12:00
10:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
12:00
10:15
A2:108a, BMC
NMR-spektroskopi II
K4.L
MasKeKb1
Seminarium
Adolf Gogoll
S8
use.mazemap.com
15:00
13:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
15:00
13:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
17:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/3 
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
12:00
08:15
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
12:00
10:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
12:00
10:15
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
15:00
13:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
15:00
13:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
15:00
13:15
C8:305, BMC
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
16:00
15:15
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
17:00
15:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/3 
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
11:00
08:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
12:00
10:15
C8:305, BMC
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
13:00
12:15
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
15:00
13:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
15:00
13:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
16:00
13:15
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
17:00
15:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
19:00
16:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/3 
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
10:00
08:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
12:00
08:15
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
12:00
10:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
12:00
10:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
14:00
13:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
15:00
13:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
16:00
14:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/3 
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
10:00
08:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Obligatorisk närvaro
Presentation
use.mazemap.com
12:00
08:15
C2:301, BMC
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
12:00
09:15
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
12:00
10:15
C2:301, BMC
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
15:00
13:15
C2:305, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
15:00
13:15
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
17:00
15:15

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/3 
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
12:00
08:15
A2:108a, BMC
NMR-spektroskopi II
K4.L
MasKeKb1
Presentation
Projekt
Adolf Gogoll
use.mazemap.com
15:00
13:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
17:00
13:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/3 
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
12:00
08:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Datalab
use.mazemap.com
12:00
10:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
17:00
13:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Datalab
use.mazemap.com
17:00
13:15
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Föreläsning
Gästföreläsare
Roger Strömberg
17:00
15:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/3 
A7:111, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Muntlig framställning
Presentation
Jan Kihlberg
use.mazemap.com
12:00
08:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
12:00
08:15
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
15:00
13:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/3 
A7:111, BMC
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Muntlig framställning
Presentation
Jan Kihlberg
use.mazemap.com
12:00
08:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
12:00
08:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Datalab
use.mazemap.com
12:00
08:15
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Laboration
Jöns Hilborn
17:00
15:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/3 
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
12:00
08:15
A2:108a, BMC
NMR-spektroskopi II
K4.L
MasKeKb1
Frågestund
Adolf Gogoll
use.mazemap.com
15:00
13:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
17:00
13:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Datalab
use.mazemap.com
17:00
13:15

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/3 
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Datalab
use.mazemap.com
12:00
08:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
15:00
13:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
16:30
13:15
2002, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Seminarium
Jöns Hilborn
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/3 
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
12:30
09:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
12:00
10:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
15:00
13:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
16:30
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/3 
För tid och plats se studentportalen
NMR-spektroskopi II
K4.L
MasKeKb1
Tentamen
17:00
08:00
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
12:30
09:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
12:00
10:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
15:00
13:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
16:30
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/3 
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
11:00
10:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/3 
För tid och plats se studentportalen
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Tentamen
17:00
08:00
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
K4.L
Obligatorisk närvaro
Tentamen
17:00
08:00
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
11:00
10:15

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/3 
C2:305, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Obligatorisk närvaro
Presentation
Andrew Hooker
use.mazemap.com
12:00
08:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
K4.L
Obligatorisk närvaro
Redovisning
12:30
09:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Introduktion
Obligatorisk närvaro
Upprop
use.mazemap.com
11:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
12:00
11:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
15:00
13:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
K4.L
Obligatorisk närvaro
Redovisning
16:30
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/3 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/3 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/3 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/3 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/4 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/4 
A7:108, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Seminarium
use.mazemap.com
12:00
09:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/4 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
13:00
10:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/4 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
12:00
09:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/4 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
10:00
09:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
11:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
12:00
11:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/4 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
studiebesök
17:00
08:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/4 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/4 
A7:108, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Seminarium
use.mazemap.com
13:00
10:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/4 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/4 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
14:00
13:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
use.mazemap.com
15:00
14:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema