Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Mar  
Gå till nästa månad

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/3 
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Datalab
use.mazemap.com
12:00
08:15
A5:2, Labsalar, BMC
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
Gustav Olanders
Special assignment (I)
A5:208b
12:30
09:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
15:00
13:15
A5:2, Labsalar, BMC
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
Gustav Olanders
Special assignment (II)
A5:208b
16:30
13:15
2002, Ångström
2004, Ångström
Biomaterial I
K4.L-M
MasKeBk1
MasKeBn1
MasKeKb1
Q4
Seminarium
Jöns Hilborn
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-2002
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-2004
17:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/3 
A5:2, Labsalar, BMC
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
Gustav Olanders
Special assignment (II)
A5:208b
12:30
09:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
12:00
10:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
15:00
13:15
A5:2, Labsalar, BMC
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
Gustav Olanders
Special assignment (I)
A5:208b
16:30
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/3 
För tid och plats se studentportalen
NMR-spektroskopi II
K4.L
MasKeKb1
Tentamen
17:00
08:00
A5:2, Labsalar, BMC
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 2
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
Gustav Olanders
Special assignment (II)
A5:208b
12:30
09:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
12:00
10:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
15:00
13:15
A5:2, Labsalar, BMC
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
Grupp 1
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
Gustav Olanders
Special assignment (I)
A5:208b
16:30
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/3 
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
11:00
09:15
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/3 
För tid och plats se studentportalen
Kemisk molekylär design
K4.L
MasKeBn1
MasKeKb1
MasKeOk1
Tentamen
17:00
08:00
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
K4.L
Obligatorisk närvaro
Tentamen
See Student Portal for details
17:00
08:00
A4:214b, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Projekt
use.mazemap.com
11:00
09:15

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/3 
C2:305, BMC
Modeller för biologiska system
A8
K4.L
Obligatorisk närvaro
Presentation
Andrew Hooker
use.mazemap.com
12:00
08:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
K4.L
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Anders Karlén
Presentations Special assignment (Ia + IIa)
12:30
09:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Introduktion
Obligatorisk närvaro
Upprop
Jakob Haglöf
use.mazemap.com
11:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Introduktionsföreläsning
use.mazemap.com
12:00
11:15
K1-5
Övrigt
Kursvärderingsbattle med UTN
13:00
12:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Mikael Hedeland
Det biologiska provet/provupparbetning
use.mazemap.com
15:00
13:15
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign
K4.L
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Anders Karlén
Presentations Special assignment (Ib + IIb)
16:30
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/3 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Jakob Haglöf
Provupparbetning 1
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Jakob Haglöf
Provupparbetning 2
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/3 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Douglas Westerlund
Vätskekromatografi 1
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Douglas Westerlund
Fältflödesfraktionering, FFF
use.mazemap.com
13:00
12:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/3 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Douglas Westerlund
Vätskekromatografi 2
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Douglas Westerlund
Vätskekromatografi, optimering
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/3 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Olle Gyllenhaal
Gaskromatografi, överkritisk kromatografi
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Douglas Westerlund
Kirala separationer
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/4 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/4 
A7:108, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Seminarium
Jakob Haglöf
Seminarium1
use.mazemap.com
12:00
09:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/4 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Douglas Westerlund
CE
use.mazemap.com
13:00
10:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/4 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Åke Stenholm
Vibrationsspektroskopi: NIR, IR, Raman
use.mazemap.com
12:00
09:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/4 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Jakob Haglöf
Detektion/Sensorer
use.mazemap.com
09:00
08:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Anders Karlsson
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
use.mazemap.com
11:00
09:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Mikael Engskog
NMR
use.mazemap.com
12:00
11:15

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/4 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
studiebesök
Mikael Hedeland
Studiebesök med MS-föreläsning
17:00
08:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/4 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/4 
A7:108, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Seminarium
Jakob Haglöf
Seminarium 2
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/4 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Jakob Haglöf
Automatisering
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:103, BMC
K3.L
K4.L
Studentaktivitet
Studieråd/Kemisektionen
use.mazemap.com
13:00
12:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Monika Johansson
Validering
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/4 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Mikael Hedeland
Bioanalys/metabolism
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Douglas Westerlund
Produktanalys
use.mazemap.com
14:00
13:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Douglas Westerlund
Processanalys
use.mazemap.com
15:00
14:15

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/4 
För tid och plats se studentportalen
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Omtentamen
17:00
07:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/4 
Långfredagen
00:00
00:00

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/4 
Annandag påsk
00:00
00:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/4 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Daniel Globisch
Immunologiska tekniker
use.mazemap.com
12:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Monika Johansson
Metodkonstruktion och optimering
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/4 
A7:108, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Seminarium
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/4 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/4 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/4 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/5 
Första maj
00:00
00:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/5 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Frågestund
Seminarium
Jakob Haglöf
use.mazemap.com
10:00
09:15
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
10:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/5 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/5 
För tid och plats se studentportalen
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Tentamen
Jakob Haglöf
5h
13:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/5 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Emelie Sedvall
Lab: introduktion
use.mazemap.com
11:00
10:15
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Douglas Westerlund
PM: introduktion
use.mazemap.com
12:00
11:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/5 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/5 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
Mässen, 6140, ITC
K1-3
K4.L-M
K5.L-M
Möte
Stormöte
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/5 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Inlämning
Lab: Inlämning av sammanfattning kl 12:00
12:15
12:00

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/5 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Handledning
Möte
Obligatorisk närvaro
Emelie Sedvall
Lab: Handledarmöte 1
use.mazemap.com
12:00
08:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/5 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/5 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Inlämning
Lab/PM: Inlämning av prel. labplan samt utkast PM kl 12:00
12:15
12:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/5 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Handledning
Möte
Obligatorisk närvaro
Douglas Westerlund
Emelie Sedvall
PM: handledarmöte
Lab: Handledarmöte 2
use.mazemap.com
12:00
08:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/5 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/5 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Inlämning
Lab: Inlämning av slutlg labplan kl 17:00
17:15
17:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/5 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Inlämning
PM: Inlämning av färdigt PM kl 17:00
17:15
17:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/5 
A4:2, Labsalar, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
Emelie Sedvall
A4:2
17:00
08:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/5 
A4:2, Labsalar, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
Emelie Sedvall
A4:2
17:00
08:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/5 
A4:2, Labsalar, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
Emelie Sedvall
A4:2
17:00
08:15

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/5 
A4:2, Labsalar, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
Emelie Sedvall
A4:2
17:00
08:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/5 
A4:2, Labsalar, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Laboration
Obligatorisk närvaro
Emelie Sedvall
A4:2
17:00
08:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/5 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/5 
Kristi himmelsfärdsdag
00:00
00:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/5 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/6 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Inlämning
Lab: Inlämning av labartikel kl 17:00
17:15
17:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/6 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Douglas Westerlund
PM-redovisning
use.mazemap.com
13:00
09:15
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/6 
A7:114, BMC
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Emelie Sedvall
Labredovisning
use.mazemap.com
12:00
08:15
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/6 
Sveriges nationaldag
00:00
00:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/6 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Självstudier
17:00
08:15
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling
K4.L
Inlämning
Lab/PM: inlämning 2, kl 17:00
17:15
17:00

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/6 
För tid och plats se studentportalen
NMR-spektroskopi II
K4.L
MasKeKb1
Omtentamen
17:00
08:00
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/6 

 
Information
Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema