Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jul  
Gå till nästa månad

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/7 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/8 
A2034, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Omtentamen
Markfysik fm
Anmälan på Studentwebben-SLU < https://student.slu.se/ > under ”Ladok Student” senast 10 vardagar innan respektive tillfälle
12:15
09:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/8 
A2034, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Omtentamen
Markbiologi
Anmälan på Studentwebben-SLU < https://student.slu.se/ > under ”Ladok Student” senast 10 vardagar innan respektive tillfälle
12:00
09:15
A2034, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Omtentamen
Markkemi
Anmälan på Studentwebben-SLU < https://student.slu.se/ > under ”Ladok Student” senast 10 vardagar innan respektive tillfälle
16:15
13:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/8 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/9 
Hambergsalen,Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Introduktion
Allan Rodhe
Erik Sahlée
use.mazemap.com
15:00
13:15
Hambergsalen,Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Allan Rodhe
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
use.mazemap.com
10:00
08:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Allan Rodhe
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
use.mazemap.com
10:00
08:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Allan Rodhe
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/9 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3.B
Laboration
Obligatorisk närvaro
Erik Nilsson
Linus Wrang
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
12:00
08:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Allan Rodhe
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Räkneövning
Erik Nilsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Marcus Wallin
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Räkneövning
Allan Rodhe
use.mazemap.com
10:00
08:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Marcus Wallin
use.mazemap.com
10:00
08:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Allan Rodhe
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Räkneövning
Allan Rodhe
use.mazemap.com
12:00
10:15
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
ES1-5
W1-5
Föredrag
Sara Rosenquist
Karriärseminarium; projektledning och självledarskap
use.mazemap.com
13:00
12:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Allan Rodhe
use.mazemap.com
15:00
13:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Alexandru Tatomir
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Allan Rodhe
use.mazemap.com
12:00
10:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Marcus Wallin
use.mazemap.com
12:00
10:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Marcus Wallin
use.mazemap.com
15:00
13:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Alexandru Tatomir
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/9 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3.B
Laboration
Obligatorisk närvaro
Alexandru Tatomir
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
12:00
08:15
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3.B
Laboration
Obligatorisk närvaro
Lucia Gutiérrez Loza
Marcus Wallin
B1
use.mazemap.com
15:00
13:15
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
W3.B
Laboration
Obligatorisk närvaro
Lucia Gutiérrez Loza
Marcus Wallin
B2
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/9 
Markvetenskap för miljö och vatten
W3.B
Exkursion
Obligatorisk närvaro
16:00
08:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Räkneövning
Erik Nilsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
Hambergsalen,Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
use.mazemap.com
12:00
10:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Alexandru Tatomir
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
use.mazemap.com
10:00
08:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Alexandru Tatomir
use.mazemap.com
12:00
10:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Räkneövning
Allan Rodhe
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
use.mazemap.com
15:00
13:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Allan Rodhe
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Marcus Wallin
use.mazemap.com
12:00
10:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Räkneövning
Allan Rodhe
use.mazemap.com
15:00
13:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Räkneövning
Erik Nilsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/9 
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
W3.B
Laboration
Obligatorisk närvaro
Erik Sahlée
Ward van Pelt
B1
use.mazemap.com
12:00
08:15
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
W3.B
Laboration
Obligatorisk närvaro
Erik Sahlée
Ward van Pelt
B2
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/9 
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
W3.B
Exkursion
Obligatorisk närvaro
Alexandru Tatomir
Allan Rodhe
Georgios Niarchos
Marcus Wallin
17:00
08:15

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/9 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/10 
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
W3.B
Laboration
Obligatorisk närvaro
Alexandru Tatomir
Allan Rodhe
use.mazemap.com
17:00
08:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/10 
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
studiebesök
Monica Mårtensson
18:00
07:45
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/10 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
use.mazemap.com
12:00
10:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Erik Sahlée
Marcus Wallin
use.mazemap.com
15:00
13:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Erik Sahlée
Marcus Wallin
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/10 
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Dugga
10:00
08:00
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Alexandru Tatomir
Allan Rodhe
use.mazemap.com
15:00
13:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Alexandru Tatomir
Allan Rodhe
use.mazemap.com
17:00
15:15

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/10 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Räkneövning
Erik Nilsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
use.mazemap.com
12:00
10:15
CM122E, Öland, Geocentrum
Geolab GL114, Geocentrum
Micro Dm134, Geocentrum
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Obligatorisk närvaro
Projekt
Erik Sahlée
Marcus Wallin
Monica Mårtensson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-CM122E
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GL114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM134
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM122
17:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/10 
Geolab GL114, Geocentrum
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Eget arbete
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GL114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM122
17:00
08:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/10 
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Eget arbete
use.mazemap.com
17:00
08:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/10 
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Eget arbete
use.mazemap.com
15:00
08:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Genomgång av dugga
Allan Rodhe
Erik Sahlée
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/10 

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema