Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 42  
Gå till nästa vecka

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/10 
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Eget arbete
use.mazemap.com
17:00
08:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/10 
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Eget arbete
use.mazemap.com
13:00
08:15
Hambergsalen,Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Räkneövning
Allan Rodhe
Hyd 4
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/10 
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Eget arbete
use.mazemap.com
17:00
08:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/10 
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Eget arbete
use.mazemap.com
13:00
08:15
Ekmansalen, 15:00024, EBC
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Räkneövning
Allan Rodhe
Hyd 5
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/10 
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Eget arbete
use.mazemap.com
17:00
08:15

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/10 
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Projekt
Erik Sahlée
Marcus Wallin
use.mazemap.com
11:00
10:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/10 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Erik Sahlée
Marcus Wallin
use.mazemap.com
12:00
08:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Erik Sahlée
Marcus Wallin
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/10 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Frågestund
Alexandru Tatomir
Allan Rodhe
Erik Sahlée
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 31/10 
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Tentamen
17:00
08:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/11 
A2034, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Introduktion
Obligatorisk närvaro
Gunnel Alvenäs
Holger Kirchmann
Magnus Simonsson
Mats Larsbo
10:30
09:15
A2034, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Introduktion
Obligatorisk närvaro
Magnus Simonsson
Kursjordsstråk
11:30
10:45
A2034, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Introduktion
Obligatorisk närvaro
Kursjordsstråk
15:00
13:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/11 
MVM K2, Kemilab, SLU
MVM K3, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Obligatorisk närvaro
Övning
Stefan Andersson
Kursjordsstråk
10:00
09:15
BioC A241, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Föreläsning
Gunnel Alvenäs
12:00
10:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F1
use.mazemap.com
15:00
13:15
2004, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Föreläsning
Hans Rosth
F0
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/11 
MVM FG, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Gunnel Alvenäs
12:00
09:15
MVM K2, Kemilab, SLU
MVM K3, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Obligatorisk närvaro
Övning
Sabine Jordan
Stefan Andersson
Kursjordsstråk
17:00
13:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/11 
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F2
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/11 
Sal S, Ulls hus, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Föreläsning
Gunnel Alvenäs
10:00
08:15
A2034, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Introduktion
Obligatorisk närvaro
Övning
Gunnel Alvenäs
Kursjordsstråk
12:00
10:15
2005, Ångström
W1-5
Studentaktivitet
Walfläsk
use.mazemap.com
13:00
12:15
2004, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Föreläsning
Hans Rosth
F1
use.mazemap.com
15:00
13:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F3
use.mazemap.com
17:00
15:15

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/11 
MVM K2, Kemilab, SLU
MVM K3, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3.B
Obligatorisk närvaro
Övning
Sabine Jordan
Stefan Andersson
Kursjordsstråk
10:00
08:15
MVM FG, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3.B
Obligatorisk närvaro
Övning
Gunnel Alvenäs
Kursjordsstråk
12:00
10:15
A2034, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Föreläsning
Mats Larsbo
15:00
13:15
A2034, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Obligatorisk närvaro
Övning
Gunnel Alvenäs
Kursjordsstråk
16:00
15:15
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Reserv
17:00
16:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/11 
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Reserv
10:00
08:15
BioC A241, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Obligatorisk närvaro
Övning
Gunnel Alvenäs
Kursjordsstråk
12:00
10:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F4
use.mazemap.com
15:00
13:15
2002, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Lektion
Hans Rosth
L1
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/11 
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F5
use.mazemap.com
10:00
08:15
ES1-5
W1-5
Övrigt
Näringslivsdag
17:00
11:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/11 
80115, Ångström
Transformmetoder
W3.B
Lektion
Rostyslav Kozhan
L1
use.mazemap.com
10:00
08:15
2002, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Föreläsning
Hans Rosth
F2
use.mazemap.com
12:00
10:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F6
use.mazemap.com
15:00
13:15
2002, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Lektion
Hans Rosth
L2
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/11 
4003, Ångström
Transformmetoder
W3.B
Lektion
Rostyslav Kozhan
L2
use.mazemap.com
10:00
08:15
2004, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Föreläsning
Hans Rosth
F3
use.mazemap.com
12:00
10:15
Häggsalen, 10132, Ångström
ES1-5
W1-5
Föredrag
Sara Rosenquist
Karriärseminarium; projektledning och självledarskap
use.mazemap.com
13:00
12:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F7
use.mazemap.com
15:00
13:15
1312, ITC
1313, ITC
Tillämpad systemanalys
W3
Datalab
David Widmann
Johan Alenlöv
D1
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-312
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-313
17:00
15:15

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/11 
2002, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Lektion
Hans Rosth
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/11 
Frivilligt Anders Wall förel i aulan, www.awf.se
17:00
13:00
B2019, Datorsal 1, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Datalab
Obligatorisk närvaro
Jumpei Fukumasu
Mats Larsbo
Nick Jarvis
12:00
08:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F8
use.mazemap.com
15:00
13:15
4007, Ångström
Transformmetoder
W3.B
Lektion
Rostyslav Kozhan
L3
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/11 
2004, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Föreläsning
Hans Rosth
F4
use.mazemap.com
12:00
10:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F9
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/11 
2002, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Lektion
Hans Rosth
L4
use.mazemap.com
12:00
10:15
1146, ITC
Transformmetoder
W3.B
Lektion
Rostyslav Kozhan
L4
use.mazemap.com
15:00
13:15
1312, ITC
1313, ITC
Tillämpad systemanalys
W3
Handledning
David Widmann
Johan Alenlöv
H1
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-312
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-313
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/11 
2004, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Föreläsning
Hans Rosth
F5
use.mazemap.com
12:00
10:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F10
use.mazemap.com
15:00
13:15
4003, Ångström
Transformmetoder
W3.B
Lektion
Rostyslav Kozhan
L5
use.mazemap.com
17:00
15:15

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/11 
B2019, Datorsal 1, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Datalab
Obligatorisk närvaro
Jumpei Fukumasu
Mats Larsbo
Kursjordsstråk. Nick Jarvis
12:00
08:15
B2019, Datorsal 1, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Datalab
Obligatorisk närvaro
Jumpei Fukumasu
Mats Larsbo
Kursjordsstråk. Nick Jarvis
16:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/11 
BioC A241, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Föreläsning
Gunnel Alvenäs
10:00
08:15
BioC A241, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Föreläsning
Mats Larsbo
12:00
10:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F11
use.mazemap.com
15:00
13:15
1312, ITC
1313, ITC
Tillämpad systemanalys
W3
Datalab
David Widmann
Johan Alenlöv
D2
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-312
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-313
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/11 
1145, ITC
Transformmetoder
W3.B
Lektion
Rostyslav Kozhan
L6
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/11 
2002, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Lektion
Hans Rosth
L5
use.mazemap.com
12:00
10:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F12
use.mazemap.com
15:00
13:15
Hambergsalen,Geocentrum
W1-5
Möte
Stormöte
use.mazemap.com
19:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/11 
2004, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Föreläsning
Hans Rosth
F6
use.mazemap.com
12:00
10:15
Häggsalen, 10132, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F13
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/12 
A2034, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Föreläsning
Gunnel Alvenäs
10:00
09:15
A2034, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Räknestuga
Gunnel Alvenäs
12:00
10:15
2004, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Lektion
Hans Rosth
L6
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/12 
1312, ITC
1313, ITC
Tillämpad systemanalys
W3
Handledning
David Widmann
Johan Alenlöv
H2
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-312
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-313
10:00
08:15
4005, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Föreläsning
Hans Rosth
F7
use.mazemap.com
12:00
10:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F14
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/12 
2002, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Lektion
Hans Rosth
L7
use.mazemap.com
12:00
10:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F15
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/12 
2004, Ångström
Transformmetoder
W3.B
Lektion
Rostyslav Kozhan
L7
use.mazemap.com
10:00
08:15
2002, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3.B
Redovisning
David Widmann
Johan Alenlöv
R
use.mazemap.com
12:00
10:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F16
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/12 
Sal J, Undervisningshuset, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Föreläsning
Mats Larsbo
12:00
10:15
A2034, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Obligatorisk närvaro
Övning
Gunnel Alvenäs
Maria Blomberg
Kursjordsstråk
17:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/12 
B2019, Datorsal 1, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Datalab
Obligatorisk närvaro
Jumpei Fukumasu
Mats Larsbo
Nick Jarvis
12:00
09:15
A2034, Hus MVM, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Obligatorisk närvaro
Övning
Gunnel Alvenäs
Kursjordsstråk
14:00
13:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F17
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/12 
1312, ITC
1313, ITC
Tillämpad systemanalys
W3
Datalab
David Widmann
Johan Alenlöv
D3
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-312
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-313
10:00
08:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F18
use.mazemap.com
12:00
10:15
2002, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Föreläsning
Hans Rosth
F8
use.mazemap.com
15:00
13:15
4005, Ångström
Transformmetoder
W3.B
Lektion
Rostyslav Kozhan
L8
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/12 
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F19
use.mazemap.com
10:00
08:15
2002, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Lektion
Hans Rosth
L8
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/12 
1312, ITC
1313, ITC
Tillämpad systemanalys
W3
Handledning
David Widmann
Johan Alenlöv
H3
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-312
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-313
10:00
08:15
80101, Ångström
Transformmetoder
ES3
Q2
W3
Föreläsning
Rostyslav Kozhan
F20
use.mazemap.com
12:00
10:15
1146, ITC
Transformmetoder
W3.B
Lektion
Rostyslav Kozhan
L9
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/12 
Julafton
00:00
00:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/12 
Juldagen
00:00
00:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/12 
Annandag jul
00:00
00:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/1 
Nyårsdagen
00:00
00:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/1 
4006, Ångström
Transformmetoder
W3.B
Lektion
Rostyslav Kozhan
L10
use.mazemap.com
17:00
15:15

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/1 
Trettondag jul
00:00
00:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/1 
Transformmetoder
E2
ES3
Q2
STS2
W3
X2
gylärarfy3
Tentamen
17:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/1 
2002, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Föreläsning
Hans Rosth
F9
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/1 
MVM FG, SLU
Markvetenskap för miljö och vatten
W3
Frågestund
Prel
12:00
11:15
2002, Ångström
Tillämpad systemanalys
W3
Lektion
Hans Rosth
L9
use.mazemap.com
15:00
13:15

 
Information
Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema