Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jul  
Gå till nästa månad

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/7 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/8 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/9 
2001, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F1
use.mazemap.com
12:00
10:15
2001, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F1
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/9 
Hambergsalen,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Föreläsning
Introduktion
Obligatorisk närvaro
Upprop
Gesa Weyhenmeyer
use.mazemap.com
12:00
10:15
2001, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F2
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/9 
4001, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F2
use.mazemap.com
10:00
08:15
4001, Ångström
Akvatisk miljöanalys
W2
Föreläsning
Gesa Weyhenmeyer
use.mazemap.com
12:00
10:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
15:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
15:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/9 
2001, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F3
use.mazemap.com
10:00
08:15
2446, ITC
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F3
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/9 
2003, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2.B
Lektion
Xing Shi Cai
L1
use.mazemap.com
10:00
08:15
4003, Ångström
Mekanik baskurs
W2.B
Lektion
Maja Olvegård
L1
use.mazemap.com
12:00
10:15

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/9 
2446, ITC
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F4
use.mazemap.com
12:00
10:15
4001, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F4
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/9 
Hambergsalen,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Föreläsning
Gesa Weyhenmeyer
use.mazemap.com
12:00
10:15
Akvatisk miljöanalys
W2.B
Exkursion
Gesa Weyhenmeyer
15:00
13:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/9 
4001, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F5
use.mazemap.com
10:00
08:15
4001, Ångström
Akvatisk miljöanalys
W2
Föreläsning
Gesa Weyhenmeyer
use.mazemap.com
12:00
10:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2.B
Övning
Faranak Tootoonchi
use.mazemap.com
15:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2.B
Övning
Faranak Tootoonchi
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/9 
2004, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2.B
Lektion
Xing Shi Cai
L2
use.mazemap.com
10:00
08:15
2003, Ångström
Mekanik baskurs
W2.B
Lektion
Maja Olvegård
L2
use.mazemap.com
12:00
10:15
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
ES1-5
W1-5
Föredrag
Sara Rosenquist
Karriärseminarium; projektledning och självledarskap
use.mazemap.com
13:00
12:15
1211, ITC
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F6
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/9 
4001, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F5
use.mazemap.com
12:00
10:15
4001, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F6
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/9 
2446, ITC
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F7
use.mazemap.com
12:00
10:15
2003, Ångström
Mekanik baskurs
W2.B
Lektion
Maja Olvegård
L3
use.mazemap.com
15:00
13:15
4007, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2.B
Lektion
Xing Shi Cai
L3
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/9 
CM122A, Fagerviken, Geo
CM122B, Fågelsundet , Geocentrum
CM122C, Gudinge , Geocentrum
CM122D, Blekinge, Geocentrum
Närke Gk116,Geocentrum
Stuffen El221, Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-CM122A-D
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GK116
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-EL221
11:00
10:15
Hambergsalen,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Gesa Weyhenmeyer
use.mazemap.com
12:00
11:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
15:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/9 
4001, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F8
use.mazemap.com
10:00
08:15
4001, Ångström
Akvatisk miljöanalys
W2
Föreläsning
Gesa Weyhenmeyer
use.mazemap.com
12:00
10:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
15:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/9 
2446, ITC
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F9
use.mazemap.com
12:00
10:15
2003, Ångström
Mekanik baskurs
W2.B
Lektion
Maja Olvegård
L4
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/9 
4004, Ångström
Mekanik baskurs
W2.B
Lektion
Maja Olvegård
L5
use.mazemap.com
12:00
10:15
4101, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F10
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/9 
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Dugga
16:00
14:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/9 
4101, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F11
use.mazemap.com
10:00
08:15
4001, Ångström
Akvatisk miljöanalys
W2
Föreläsning
Gesa Weyhenmeyer
use.mazemap.com
12:00
10:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
15:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/9 
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik baskurs
W2.B
Lablektion
Lablektion 1
use.mazemap.com
10:00
08:15
2001, Ångström
Akvatisk miljöanalys
W2
Föreläsning
Gesa Weyhenmeyer
Mattias Winterdahl
use.mazemap.com
12:00
10:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
15:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/9 
4007, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2.B
Lektion
Xing Shi Cai
L4
use.mazemap.com
10:00
08:15
2004, Ångström
Mekanik baskurs
W2.B
Räknestuga
Maja Olvegård
R1
use.mazemap.com
12:00
10:15
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik baskurs
W2.B
Laboration
Lab 1 W2B1
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/9 
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik baskurs
W2.B
Laboration
Lab 1 W2B2
use.mazemap.com
12:00
08:15
80121, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2.B
Lektion
Xing Shi Cai
L5
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/9 
Mekanik baskurs
W2
Dugga
D1
10:00
08:00
2005, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F7
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/10 
Hambergsalen,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Föreläsning
Gesa Weyhenmeyer
Mattias Winterdahl
use.mazemap.com
10:00
08:15
CM122A, Fagerviken, Geo
CM122B, Fågelsundet , Geocentrum
CM122C, Gudinge , Geocentrum
CM122D, Blekinge, Geocentrum
Närke Gk116,Geocentrum
Stuffen El221, Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-CM122A-D
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GK116
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-EL221
11:00
10:15
Hambergsalen,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Gesa Weyhenmeyer
use.mazemap.com
12:00
11:15
2446, ITC
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F12
use.mazemap.com
15:00
13:15
2005, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F8
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/10 
Hambergsalen,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Föreläsning
Gesa Weyhenmeyer
Mattias Winterdahl
use.mazemap.com
12:00
10:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
15:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/10 
2003, Ångström
Mekanik baskurs
W2.B
Lektion
Maja Olvegård
L6
use.mazemap.com
12:00
10:15
4101, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F13
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/10 
2001, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F14
use.mazemap.com
10:00
08:15
4007, Ångström
Mekanik baskurs
W2.B
Lektion
Maja Olvegård
L7
use.mazemap.com
12:00
10:15
2244, ITC
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2.B
Lektion
Xing Shi Cai
L6
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/10 
2244, ITC
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2.B
Lektion
Xing Shi Cai
L7
use.mazemap.com
12:00
10:15
4101, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F9
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/10 
4101, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F10
use.mazemap.com
10:00
08:15
2001, Ångström
Akvatisk miljöanalys
W2
Föreläsning
Gesa Weyhenmeyer
Mattias Winterdahl
use.mazemap.com
12:00
10:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
15:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/10 
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
10:00
08:15
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
12:00
10:15
4001, Ångström
Akvatisk miljöanalys
W2
Frågestund
Föreläsning
Gesa Weyhenmeyer
Gästföreläsare
use.mazemap.com
15:00
13:15
4001, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F15
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/10 
2446, ITC
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F16
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/10 
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik baskurs
W2.B
Laboration
Lab 2 W2B2
use.mazemap.com
12:00
08:15
4003, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2.B
Lektion
Xing Shi Cai
L8
use.mazemap.com
15:00
13:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema