Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 42  
Gå till nästa vecka

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/10 
Akvatisk miljöanalys
W2
Obligatorisk närvaro
Tentamen
Gesa Weyhenmeyer
17:00
08:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/10 
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Laboration
Mattias Ellert
Thomas Mathisen
Lab 2 W2A2
use.mazemap.com
12:00
08:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/10 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
10:00
08:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Projekt
Gesa Weyhenmeyer
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
12:00
10:15
2446, ITC
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F17
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/10 
Datasal 4102, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Datalab
Benjamin Eriksson
#1. W2A1
use.mazemap.com
10:00
08:15
2001, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F18
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/10 
CM122A, Fagerviken, Geo
CM122B, Fågelsundet , Geocentrum
CM122C, Gudinge , Geocentrum
CM122D, Blekinge, Geocentrum
Närke Gk116,Geocentrum
Stuffen El221, Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Grupparbete
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-CM122A-D
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GK116
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-EL221
10:00
08:15
CM122A, Fagerviken, Geo
CM122B, Fågelsundet , Geocentrum
CM122C, Gudinge , Geocentrum
CM122D, Blekinge, Geocentrum
Närke Gk116,Geocentrum
Stuffen El221, Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Grupparbete
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-CM122A-D
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GK116
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-EL221
12:00
10:15
Datasal 4102, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Datalab
Benjamin Eriksson
#1. W2A2
use.mazemap.com
15:00
13:15
2003, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2.A
Lektion
Erik Ekström
L9
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/10 
2005, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F19
use.mazemap.com
12:00
10:15
2004, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2.A
Lektion
Erik Ekström
L10
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/10 
Hambergsalen,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Obligatorisk närvaro
Presentation
Seminarium
Gesa Weyhenmeyer
use.mazemap.com
10:00
09:15
Hambergsalen,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Obligatorisk närvaro
Presentation
Seminarium
Gesa Weyhenmeyer
use.mazemap.com
12:00
10:15
2002, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Lektion
Petra Jönsson
L8
use.mazemap.com
15:00
13:15
4001, Ångström
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Föreläsning
Xing Shi Cai
F20
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/10 
4004, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Lektion
Petra Jönsson
L9
use.mazemap.com
12:00
10:15

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/10 
Flervariabelanalys, allmän kurs
W2
Tentamen
17:00
08:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/10 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Eget arbete
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
10:00
08:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Eget arbete
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
12:00
10:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Eget arbete
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
15:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Eget arbete
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
15:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/10 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Eget arbete
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
10:00
08:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Eget arbete
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
12:00
10:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Eget arbete
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
15:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Akvatisk miljöanalys
W2
Eget arbete
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
15:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 31/10 
4007, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Lektion
Petra Jönsson
L10
use.mazemap.com
12:00
10:15
Akvatisk miljöanalys
W2
Deadline
17:00
16:45
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/11 
4006, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Räknestuga
Petra Jönsson
R2
use.mazemap.com
12:00
10:15

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/11 
Mekanik baskurs
W2
Dugga
Fyrislundsgatan 80 sal 1 (Dugga 2)
10:00
08:00
2247, ITC
Fysikalisk kemi
Fysikalisk kemi I
K2
KandKe2
W2
Föreläsning
Introduktion
Christer Elvingson
F1
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/11 
Aula, Hus 6, ITC
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F1
use.mazemap.com
10:00
08:15
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Fysikalisk kemi
Fysikalisk kemi I
K2
KandKe2
W2
Föreläsning
Christer Elvingson
F2
use.mazemap.com
12:00
10:15
1212, ITC
Fysikalisk kemi
W2.A
Lektion
Starla Glover
L1
use.mazemap.com
15:00
13:15
80101, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F11
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/11 
2003, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Lektion
Petra Jönsson
L11
use.mazemap.com
12:00
10:15
Aula, Hus 6, ITC
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F2
use.mazemap.com
15:00
13:15
2247, ITC
Fysikalisk kemi
Fysikalisk kemi I
K2
KandKe2
W2
Föreläsning
Christer Elvingson
F3
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/11 
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Fysikalisk kemi
Fysikalisk kemi I
K2
KandKe2
W2
Föreläsning
Christer Elvingson
F4
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/11 
Aula, Hus 6, ITC
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F3
use.mazemap.com
10:00
08:15
4001, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F12
use.mazemap.com
12:00
10:15
2005, Ångström
W1-5
Studentaktivitet
Walfläsk
use.mazemap.com
13:00
12:15
2244, ITC
Linjär algebra II
W2.A
Lektion
Colin Desmarais
L1
use.mazemap.com
15:00
13:15
2347, ITC
Fysikalisk kemi
W2.A
Lektion
Starla Glover
L2
use.mazemap.com
17:00
15:15

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/11 
4101, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F13
use.mazemap.com
10:00
08:15
Kemilab 5305, Ångström
Kemilab 5308, Ångström
Fysikalisk kemi
W2.A
Laboration
Anuja Vijayan
Yocefu Hattori
Lab 1 Elektrolyters ledningsförmåga
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5305
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5308
17:00
10:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/11 
Aula, Hus 6, ITC
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F4
use.mazemap.com
10:00
08:15
2002, Ångström
Linjär algebra II
W2.A
Lektion
Colin Desmarais
L2
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/11 
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F5
use.mazemap.com
10:00
08:15
ES1-5
W1-5
Övrigt
Näringslivsdag
17:00
11:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/11 
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Fysikalisk kemi
Fysikalisk kemi I
K2
KandKe2
W2
Föreläsning
Christer Elvingson
F5/F7
use.mazemap.com
10:00
08:15
4001, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F14
use.mazemap.com
12:00
10:15
1146, ITC
Mekanik baskurs
W2.A
Lektion
Petra Jönsson
L12
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/11 
1146, ITC
Mekanik baskurs
W2.A
Lektion
Petra Jönsson
L13
use.mazemap.com
10:00
08:15
80109, Ångström
Fysikalisk kemi
W2.A
Lektion
Starla Glover
L3
use.mazemap.com
12:00
10:15
Häggsalen, 10132, Ångström
ES1-5
W1-5
Föredrag
Sara Rosenquist
Karriärseminarium; projektledning och självledarskap
use.mazemap.com
13:00
12:15
Aula, Hus 6, ITC
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F6
use.mazemap.com
15:00
13:15
2002, Ångström
Linjär algebra II
W2.A
Lektion
Colin Desmarais
L3
use.mazemap.com
17:00
15:15

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/11 
Kemilab 5305, Ångström
Kemilab 5308, Ångström
Fysikalisk kemi
W2.A
Laboration
Anuja Vijayan
Yocefu Hattori
Lab 2 Diffusion
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5305
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5308
10:00
08:15
2005, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F15
use.mazemap.com
12:00
10:15
Kemilab 5305, Ångström
Kemilab 5308, Ångström
Fysikalisk kemi
W2.A
Laboration
Anuja Vijayan
Yocefu Hattori
Lab 2 Diffusion
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5305
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5308
17:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/11 
Frivilligt Anders Wall förel i aulan, www.awf.se
17:00
13:00
4001, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F16
use.mazemap.com
10:00
08:15
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F7
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/11 
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F8
use.mazemap.com
10:00
08:15
1112, ITC
Linjär algebra II
W2.A
Lektion
Colin Desmarais
L4
use.mazemap.com
12:00
10:15
4007, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Lektion
Petra Jönsson
L14
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/11 
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F9
use.mazemap.com
10:00
08:15
4001, Ångström
Fysikalisk kemi
W2
Föreläsning
Felix Ho
F6
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/11 
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Dugga
17:00
14:00

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/11 
Aula, Hus 6, ITC
Fysikalisk kemi
Fysikalisk kemi I
K2
KandKe2
W2
Dugga
use.mazemap.com
10:00
08:00
Häggsalen, 10132, Ångström
Fysikalisk kemi
W2
Föreläsning
Felix Ho
F7
use.mazemap.com
12:00
10:15
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Laboration
Arne Sahlberg
Benjamin Eriksson
Lab 3 W2A1
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/11 
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F10
use.mazemap.com
12:00
10:15
2004, Ångström
Fysikalisk kemi
W2.A
Lektion
Astrid Nilsen-Moe
L4
use.mazemap.com
15:00
13:15
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Laboration
Arne Sahlberg
Benjamin Eriksson
Lab 3 W2A2
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/11 
4101, Ångström
Fysikalisk kemi
W2
Föreläsning
Felix Ho
F8
use.mazemap.com
10:00
08:15
Aula, Hus 6, ITC
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F11
use.mazemap.com
12:00
10:15
2005, Ångström
Mekanik baskurs
W2
Föreläsning
Arnaud Ferrari
F17
use.mazemap.com
15:00
13:15
2002, Ångström
Linjär algebra II
W2.A
Lektion
Colin Desmarais
L5
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/11 
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F12
use.mazemap.com
10:00
08:15
4003, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Lektion
Petra Jönsson
L15
use.mazemap.com
12:00
10:15
2005, Ångström
Fysikalisk kemi
W2
Föreläsning
Katarina Edwards
F9
use.mazemap.com
15:00
13:15
Hambergsalen,Geocentrum
W1-5
Möte
Stormöte
use.mazemap.com
19:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/11 
4004, Ångström
Fysikalisk kemi
W2.A
Lektion
Astrid Nilsen-Moe
L5
use.mazemap.com
10:00
08:15
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F13
use.mazemap.com
12:00
10:15

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/12 
2001, Ångström
Fysikalisk kemi
W2
Föreläsning
Katarina Edwards
F10
use.mazemap.com
10:00
08:15
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F14
use.mazemap.com
12:00
10:15
2003, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Lablektion
Arne Sahlberg
Lablektion 2
use.mazemap.com
15:00
13:15
2344, ITC
Linjär algebra II
W2.A
Lektion
Colin Desmarais
L6
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/12 
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F15
use.mazemap.com
10:00
08:15
2002, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Räknestuga
Petra Jönsson
R3
use.mazemap.com
12:00
10:15
4005, Ångström
Fysikalisk kemi
W2.A
Lektion
Katarina Edwards
L6
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/12 
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F16
use.mazemap.com
10:00
08:15
2005, Ångström
Fysikalisk kemi
W2
Föreläsning
Katarina Edwards
F11
use.mazemap.com
12:00
10:15
4005, Ångström
Fysikalisk kemi
W2.A
Lektion
Katarina Edwards
L7
use.mazemap.com
15:00
13:15
4006, Ångström
Linjär algebra II
W2.A
Lektion
Colin Desmarais
L7
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/12 
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F17
use.mazemap.com
12:00
10:15
4001, Ångström
Fysikalisk kemi
W2
Föreläsning
Reiner Lomoth
F12
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/12 
Mekanik baskurs
W2
Dugga
Polacksbacken skrivsal (Dugga 3)
11:00
08:00
1112, ITC
Linjär algebra II
W2.A
Lektion
Colin Desmarais
L8
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/12 
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F18
use.mazemap.com
10:00
08:15
Lab 3, B5:115a, BMC
Lab 4, B5:127a, BMC
Fysikalisk kemi
W2.A
Laboration
Anuja Vijayan
Yocefu Hattori
Lab 3 Ytvåg + CMC
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-B5:115a
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-B5:127a
17:00
10:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/12 
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Laboration
Arne Sahlberg
Benjamin Eriksson
Lab 4 W2A1
use.mazemap.com
10:00
08:15
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik baskurs
W2.A
Laboration
Arne Sahlberg
Benjamin Eriksson
Lab 4 W2A2
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/12 
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Fysikalisk kemi
Fysikalisk kemi I
KandKe2
W2
Dugga
use.mazemap.com
10:00
08:00
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F19
use.mazemap.com
12:00
10:15
4101, Ångström
Fysikalisk kemi
W2
Föreläsning
Reiner Lomoth
F13
use.mazemap.com
15:00
13:15
2002, Ångström
Linjär algebra II
W2.A
Lektion
Colin Desmarais
L9
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/12 
Aula, Hus 6, ITC
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Föreläsning
Thomas Kragh
F20
use.mazemap.com
12:00
10:15
4005, Ångström
Fysikalisk kemi
W2.A
Lektion
Reiner Lomoth
L8
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/12 
Julafton
00:00
00:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/12 
Juldagen
00:00
00:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/12 
Annandag jul
00:00
00:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/1 
Nyårsdagen
00:00
00:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/1 
Trettondag jul
00:00
00:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/1 
4006, Ångström
Linjär algebra II
W2.A
Lektion
Colin Desmarais
L10
use.mazemap.com
12:00
10:15
4001, Ångström
Fysikalisk kemi
W2
Föreläsning
Reiner Lomoth
F14
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/1 
Linjär algebra II
F2
IT2
W2
gylärma1_v
Tentamen
17:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/1 
2003, Ångström
Fysikalisk kemi
W2.A
Lektion
Reiner Lomoth
L9
use.mazemap.com
15:00
13:15

 
Information
Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema