Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 33  
Gå till nästa vecka

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 10/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 11/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 12/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 13/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 14/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 17/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 18/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 19/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 20/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 21/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 24/8 
1211, ITC
W1.B
Upprop
use.mazemap.com
12:00
10:00
W1
Lunch
Studentaktivitet
Kår- och nationsskrivning
15:00
12:15
2347, ITC
W1.B
Introduktion
Introduktion till matematiken
use.mazemap.com
16:00
15:15
W1
Samvetstillverkning
Utanför ITC
17:00
16:00
W1
Klasshäng
00:00
17:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 25/8 
2005, Ångström
W1.B
Mattepropp
Helklass
use.mazemap.com
10:00
08:15
Se kommentar
MI1
MTI1
Q1
W1.B
Mottagning
Mässa
Plats: Tältet, se separat schema när just din klass ska vara där: https://recce.utn.se/sv/aktiviteter/vecka-1/mottagningsmassan
12:00
11:00
4005, Ångström
W1.B
Mattepropp
Grupp 1
use.mazemap.com
16:00
14:15
Häggsalen, 10132, Ångström
W1
Programinformation
Melinda Alfredéen
Roger Herbert
use.mazemap.com
17:00
16:15
W1
Sektionskväll
Häng med W-sektionen
Geocentrum
00:00
17:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 26/8 
F1.C-D
W1
Mediabrunch
Tältet
10:00
09:15
1111, ITC
W1.B
Mattepropp
Helklass
use.mazemap.com
12:00
10:15
Mässen, 6140, ITC
W1.B
Mattepropp
Helklass
use.mazemap.com
15:00
13:15
BI1
K1
MI1
W1.B
Expedition Recce
Utanför Ångström
17:00
15:15
W1
Klasshäng
00:00
17:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 27/8 
Särimner, VHC hus 5, SLU
Biologi
W1
Omtentamen
14:00
09:00
W1
Rundvandring
15:00
14:15
4005, Ångström
W1.B
Mattepropp
Grupp 1
use.mazemap.com
17:00
15:15
W1
Klasshäng
00:00
17:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 28/8 
4005, Ångström
W1.B
Mattepropp
Grupp 2
use.mazemap.com
10:00
08:15
4005, Ångström
W1.B
Mattepropp
Grupp 2
use.mazemap.com
12:00
10:15
BI1
ES1
F1
I1
IT1
K1
MI1
MTI1
Q1
STS1
W1
X1
webföreläsning
Digital lunchföreläsning, Sveriges Ingenjörer
13:00
12:15
W1
X1
Spexinfo
Tältet
14:00
13:15
Se kommentar
BI1
E1
EI1
ES1
F1
I1
IT1
K1
KandDv1
MI1
MTI1
Q1
STS1
W1
X1
Mottagning
Digital välkomstmottagning för nya studenterna vid Uppsala
Universitet
16:00
14:15
W1
Klasshäng
00:00
17:15

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 31/8 
2345, ITC
W1.B
Mattepropp
Grupp 1
use.mazemap.com
12:00
10:15
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Roger Herbert
15:00
13:15
W1
Klassolympiad
Gräset Campus 1477
16:00
15:15
W1.B
Microgasque
Å4003, Å4004, Å4005
23:00
17:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 1/9 
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F1
12:00
10:15
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Peter Lazor
15:00
13:15
W1
Downtown[tæ:sk]
Huvudfaddrar har information
17:00
15:15
IT1
W1
Sektionsskiva
Samling gräsplätten vid Fyrishov
00:00
18:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 2/9 
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F2
10:00
08:15
2001, Ångström
W1.B
Mattepropp
Grupp 2
use.mazemap.com
12:00
10:15
2001, Ångström
W1.B
Mattepropp
Helklass
use.mazemap.com
15:00
13:15
W1.B
Klassfest
Samling volleybollplanen
Tema Afterski
00:00
17:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 3/9 
W1
Recceaktivitet
Dag på SLU
12:00
08:15
W1
Slektträffen
Slektivalen
SLU
00:00
17:30
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 4/9 
W1
Klasshäng
00:00
17:15

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 7/9 
2215, ITC
Algebra och geometri
W1.B
Lektion
Georgios Dimitroglou Rizell
L1
use.mazemap.com
15:00
13:15
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F3
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 8/9 
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Peter Lazor
12:00
10:15
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Jorijntje Henderiks
15:00
13:15
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F4
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 9/9 
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Peter Lazor
10:00
08:15
6K1101, Datorsal, Ångström
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1.B
Handledning datorer
Studenttjänster
use.mazemap.com
15:00
13:15
2215, ITC
Algebra och geometri
W1.B
Lektion
Georgios Dimitroglou Rizell
L2
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 10/9 
2001, Ångström
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1.B
Seminarium
Peter Lazor
use.mazemap.com
10:00
08:15
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F5
12:00
10:15
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F6
15:00
13:15
Datasal 4102, Ångström
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1.B
Handledning datorer
LaTeX
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 11/9 
Datasal 4102, Ångström
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1.B
Handledning datorer
Matlab
use.mazemap.com
10:00
08:15
2215, ITC
Algebra och geometri
W1.B
Lektion
Georgios Dimitroglou Rizell
L3
use.mazemap.com
12:00
10:15
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Jorijntje Henderiks
15:00
13:15
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F7
17:00
15:15

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 14/9 
Datasal 4103, Ångström
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1.B
Handledning datorer
Uppsamling
use.mazemap.com
10:00
08:15
2001, Ångström
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Seminarium
Roger Herbert
use.mazemap.com
15:00
13:15
2001, Ångström
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1.B
Seminarium
Roger Herbert
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 15/9 
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Jorijntje Henderiks
10:00
08:15
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Seminarium
Jorijntje Henderiks
12:00
10:15
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F8
15:00
13:15
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Roger Herbert
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 16/9 
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F9
10:00
08:15
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Roger Herbert
12:00
10:15
2244, ITC
Algebra och geometri
W1.B
Lektion
Georgios Dimitroglou Rizell
L4
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 17/9 
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Exkursion
Roger Herbert
17:00
08:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 18/9 
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Exkursion
Roger Herbert
17:00
08:15

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 21/9 
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Mikael Höök
10:00
08:15
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F10
12:00
10:15
Via Zoom
Algebra och geometri
E1
ES1
F1
Q1
W1
Dugga
17:00
14:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 22/9 
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Mikael Höök
12:00
10:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 23/9 
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Mikael Höök
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 24/9 
2001, Ångström
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1.B
Seminarium
Mikael Höök
use.mazemap.com
12:00
10:15
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Roger Herbert
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 25/9 
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F11
10:00
08:15
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Informationssökning
12:00
10:15
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Informationssökning
15:00
13:15
2215, ITC
Algebra och geometri
W1.B
Lektion
Georgios Dimitroglou Rizell
L5
use.mazemap.com
17:00
15:15

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 28/9 
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Sebastian Sobek
12:00
10:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 29/9 
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Sebastian Sobek
10:00
08:15
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F12
12:00
10:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 30/9 
2215, ITC
Algebra och geometri
W1.B
Lektion
Georgios Dimitroglou Rizell
L6
use.mazemap.com
10:00
08:15
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Sebastian Sobek
12:00
10:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 1/10 
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F13
15:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 2/10 
2001, Ångström
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1.B
Seminarium
Sebastian Sobek
use.mazemap.com
10:00
08:15
2215, ITC
Algebra och geometri
W1.B
Lektion
Georgios Dimitroglou Rizell
L7
use.mazemap.com
12:00
10:15

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 5/10 
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F14
12:00
10:15
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Inlämning
12:00
11:45
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Roger Herbert
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 6/10 
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Föreläsning
Roger Herbert
12:00
10:15
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F15
15:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 7/10 
2214, ITC
Algebra och geometri
W1.B
Lektion
Georgios Dimitroglou Rizell
L8
use.mazemap.com
10:00
08:15
2001, Ångström
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1.B
Seminarium
Roger Herbert
use.mazemap.com
12:00
10:15
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F16
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 8/10 
2001, Ångström
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1.B
Seminarium
Roger Herbert
use.mazemap.com
12:00
10:15
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F17
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 9/10 
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1.B
Exkursion
Obligatorisk närvaro
Roger Herbert
12:00
08:15
2244, ITC
Algebra och geometri
W1.B
Lektion
Georgios Dimitroglou Rizell
L9
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 12/10 
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F18
10:00
08:15
Datasal 4102, Ångström
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1.B
Datalab
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 13/10 
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F19
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 14/10 
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Inlämning
12:00
11:45
Algebra och geometri
E1
ES1
Q1
W1
Föreläsning
F20
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 15/10 
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Seminarium
Roger Herbert
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 16/10 
2244, ITC
Algebra och geometri
W1.B
Lektion
Georgios Dimitroglou Rizell
L10
use.mazemap.com
12:00
10:15
2446, ITC
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Frågestund
Jorijntje Henderiks
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 19/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 20/10 
För tid och plats se studentportalen
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Tentamen
17:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 21/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 22/10 
Introduktion till miljö- och vattenteknik
W1
Inlämning
12:00
11:45
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 23/10 
För tid och plats se studentportalen
Via Zoom
Algebra och geometri
E1
ES1
F1
Q1
W1
Tentamen
17:00
08:00

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 26/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 27/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 28/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 29/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 30/10 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 2/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 3/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 4/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 5/11 
Aula, Hus 6, ITC
UTNARM
use.mazemap.com
17:00
08:15
Djurens struktur och funktion
UTNARM
UTNARM
UTNARM fair
17:00
08:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 6/11 

 
Information
Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema