Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 44  
Gå till nästa vecka

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/10 
Via Zoom
Industriell ekonomi
MTI3
Q2
X3
Föreläsning
Håkan Kullvén
https://uu-se.zoom.us/j/65448049821
Introduktion
10:00
08:15
Tillämpad fysik för molekylär bioteknik
X3
Föreläsning
Dimitri Arvanitis
F1
12:00
10:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/10 
Via Zoom
Industriell ekonomi
MTI3
Q2
X3
Föreläsning
Håkan Kullvén
https://uu-se.zoom.us/j/65448049821
1. Verksamheten
10:00
08:15
Databasteknik I
IT3
MasBioinf.B1
MasDataAn1
MasIndAnalys1
STS3.IT
X3
Föreläsning
Georgios Fakas
15:00
13:15
Tillämpad fysik för molekylär bioteknik
X3
Föreläsning
Dimitri Arvanitis
F2
17:00
15:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/10 
Via Zoom
Industriell ekonomi
MTI3
Q2
X3
Föreläsning
Håkan Kullvén
https://uu-se.zoom.us/j/65448049821
2. Planera verksamheten
12:00
10:15
Tillämpad fysik för molekylär bioteknik
X3
Föreläsning
Dimitri Arvanitis
F3
15:00
13:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/10 
Via Zoom
Industriell ekonomi
MTI3
Q2
X3
Föreläsning
Håkan Kullvén
https://uu-se.zoom.us/j/65448049821
3. Att agera på marknaden
10:00
08:15
Databasteknik I
IT3
MasBioinf.B1
MasDataAn1
MasIndAnalys1
STS3.IT
X3
Föreläsning
Georgios Fakas
17:00
15:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/10 
Via Zoom
Industriell ekonomi
MTI3
Q2
X3
Föreläsning
Håkan Kullvén
https://uu-se.zoom.us/j/65448049821
4. Organisera verksamheten
10:00
08:15
Tillämpad fysik för molekylär bioteknik
X3
Lektion
Erik Andersson Sundén
L1
12:00
10:15
Via Zoom
Industriell ekonomi
MTI3
Q2
X3
Föreläsning
Håkan Kullvén
https://uu-se.zoom.us/j/65448049821
5. Kalkyler för produkter och order
15:00
13:15

 
Information
Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema