Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 15  
Gå till nästa vecka

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag  
v 16
Annandag påsk
00:00
00:00
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag  
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag  
v 16
80115, Ångström
Examensarbete C i fysik
Examensarbete C i geofysik
Examensarbete C i meteorologi
Självständigt arbete C i fysikens didaktik
KandFy3
KandFyGe3
KandFyMe3
KandfyAs3
gylärarfy4
Föreläsning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
12:00
10:15
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag  
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag  
v 15
Långfredagen
00:00
00:00

 
Information
Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema