Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 38  
Gå till nästa vecka

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/9 
1145, ITC
Analytisk mekanik
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Lektion
Suvendu Giri
use.mazemap.com
10:00
08:15
2002, Ångström
Energifysik I
F4.T
KandFy3
gylärarfy3
Lektion
Andreas Oberstedt
use.mazemap.com
12:00
10:15
4003, Ångström
Elektromagnetisk fältteori
F4.T
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Föreläsning
Yuri Khotyaintsev
F6
use.mazemap.com
15:00
13:15
4005, Ångström
Speciell relativitetsteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Lektion
Anastasios Gorantis
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/9 
Mättekniklab, 81101, Ångström
Fysikundervisning i praktiken
KandFy3
gylärarfy3
Föreläsning
Bor Gregorcic
use.mazemap.com
10:00
08:15
4006, Ångström
Energifysik I
F4.T
KandFy3
gylärarfy3
Föreläsning
Diego Tarrío
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/9 
80115, Ångström
Speciell relativitetsteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
80115, Ångström
Analytisk mekanik
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Lektion
Suvendu Giri
use.mazemap.com
12:00
10:15
4003, Ångström
Elektromagnetisk fältteori
F4.T
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Föreläsning
Yuri Khotyaintsev
F7
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/9 
4005, Ångström
Speciell relativitetsteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Lektion
Anastasios Gorantis
use.mazemap.com
10:00
08:15
1212, ITC
Elektromagnetisk fältteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Lektion
Konrad Steinvall
L3
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/9 
Mättekniklab, 81101, Ångström
Fysikundervisning i praktiken
KandFy3
gylärarfy3
Föreläsning
Bor Gregorcic
use.mazemap.com
10:00
08:15
1212, ITC
Elektromagnetisk fältteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Lektion
Konrad Steinvall
L4
use.mazemap.com
12:00
10:15
80115, Ångström
Analytisk mekanik
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Lektion
Suvendu Giri
use.mazemap.com
17:00
15:15

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/9 
1145, ITC
Speciell relativitetsteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
1213, ITC
Fysikundervisning i praktiken
KandFy3
gylärarfy3
Föreläsning
Bor Gregorcic
use.mazemap.com
15:00
13:15
80121, Ångström
Elektromagnetisk fältteori
F4.T
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Föreläsning
Yuri Khotyaintsev
F8
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/9 
4004, Ångström
Energifysik I
F4.T
KandFy3
gylärarfy3
Föreläsning
Diego Tarrío
use.mazemap.com
10:00
08:15
1112, ITC
Elektromagnetisk fältteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Lektion
Konrad Steinvall
L5
use.mazemap.com
12:00
10:15
4007, Ångström
Analytisk mekanik
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Föreläsning
Henrik Johansson
use.mazemap.com
15:00
13:15
4003, Ångström
Elektromagnetisk fältteori
F4.T
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Föreläsning
Yuri Khotyaintsev
F9
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/9 
2003, Ångström
Energifysik I
F4.T
KandFy3
gylärarfy3
Föreläsning
Diego Tarrío
use.mazemap.com
10:00
08:15
1145, ITC
Analytisk mekanik
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Föreläsning
Henrik Johansson
use.mazemap.com
12:00
10:15
4005, Ångström
Elektromagnetisk fältteori
F4.T
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Föreläsning
Yuri Khotyaintsev
F10
use.mazemap.com
15:00
13:15
4006, Ångström
Speciell relativitetsteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Lektion
Anastasios Gorantis
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/9 
4007, Ångström
Speciell relativitetsteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Mättekniklab, 81101, Ångström
Fysikundervisning i praktiken
KandFy3
gylärarfy3
Föreläsning
Bor Gregorcic
use.mazemap.com
15:00
13:15
6111, ITC
80115, Ångström
Elektromagnetisk fältteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Lektion
Konrad Steinvall
L6
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%206-111
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-80115
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/9 
4006, Ångström
Energifysik I
F4.T
KandFy3
gylärarfy3
Lektion
Andreas Oberstedt
use.mazemap.com
15:00
13:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema