Tid KT-Grupp Program Grupp Lokal, Moment Lärare Kommentar Extern kommentar Projektnummer
v 43 Tis 2020-10-20 v 43
08:00 - 2020-10-21 08:00 KandKe2 Tentamen 139100000
  Ons 2020-10-21
08:00 - 17:00 BI1, EI1, IUI1, MI1, MTI1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 BI3 Tentamen 120016110
08:00 - 17:00 E3, ES3, KandFy2, KandKe3, Q2, X2, gylärarfy2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 E5, F5.Is Tentamen 120016110
08:00 - 17:00 ES4, STS5.E För tid och plats se studentportalen, Tentamen 124016110
08:00 - 17:00 F2, gylärarfy3 För tid och plats se studentportalen, Via Zoom, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 F3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 122016110
08:00 - 17:00 IT4, MPLT2, MasComScie, MastersIn1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 F4.B, IT4, MasSciCom1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 KKI1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Muntlig examination 113016110
08:00 - 17:00 F4.T, KandFy3, KandfyAs3, MaFyMa För tid och plats se studentportalen, Via Zoom, Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 F4.B, KandMa3, MasSciCom1, MasStatMat1, MastersIn1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 MTI2 För tid och plats se Studium, Tentamen 120016110
08:00 - 17:00 MasAddTillv1 För tid och plats se Studium, Tentamen 120016110
08:00 - 17:00 MasBildMask1, MasDataAn1 Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 MasFE1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 E5, MasEnTe2, MasFE2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 120016110
08:00 - 2020-10-22 08:00 MasILI1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 124016110
08:00 - 17:00 F5.B, MasSciCom2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 MasVattTek1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 161101510
08:00 - 17:00 Q1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 120016110
08:00 - 17:00 K3.M, Q3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 X4.1 Tentamen 140016110
08:00 - 12:00 Tentamen Carin Östman, Matilda Edgren, Therese Landh Språkstruktur/Språkets struktur. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
08:15 - 12:00 IT5 Tentamen Ping Wu Muntlig tentamen via zoom 122016110
08:15 - 17:00 Obligatorisk närvaro, Tentamen För tid och plats se Ladok 452980020
09:15 - 13:00 Lärosal 3, 15:01004, EBC, Tentamen Elisabeth Långström Tentamen humanfysiologi 140016110
13:00 - 17:00 IT5 Tentamen Ping Wu Muntlig tentamen via zoom 122016110
14:00 - 18:00 KandBio2, KandKe3 Tentamen, E-tenta Lage Cerenius Cellbiologi 2 140100100
  Tors 2020-10-22
08:00 - 17:00 BI1 Tentamen 124016110
08:00 - 17:00 BI2 Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 E4, F4.Is, IT5, MastersIn2, STS4, W4.1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 EI3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 122016110
08:00 - 17:00 F4.B, F4.T För tid och plats se studentportalen, Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 F5.B, F5.Is, F5.T För tid och plats se studentportalen, Tentamen 122016110
08:00 - 17:00 IT3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 122016110
08:00 - 17:00 K2 Tentamen Del 1 130016110
08:00 - 17:00 KKI1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Muntlig examination 113016110
08:00 - 17:00 KandDv3, gylärare Data åk 2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Luca Mottola 106016110
08:00 - 17:00 KandFyMe3, W3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 161101510
08:00 - 17:00 KandKe2 Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 KandMa2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 KandMa3, MPLT2, MasBildMask1, MasComScie, MasDataAn1, STS3.IT, X4.3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 MasBioinf2, X5.2 Tentamen 140016110
08:00 - 17:00 MasFE1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 122016110
08:00 - 17:00 MasKeBk1, MasKeBn1, MasKeKb1 För tid och plats se Studium, Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 MasKeBk2, MasKeBn2, MasKeKb2, X5.1 För tid och plats se Studium, Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 K5.L, MasKeKb2, MasKeOk2 För tid och plats se Studium, Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 MasMatTek1 För tid och plats se Studium, Tentamen 120016110
08:00 - 17:00 STS2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 W2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 X3 Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 I1, IT1, K1, KandDv1, KandKe1, MatemI, STS1, X1, gylärarma1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
13:00 - 17:00 E5, F5.Is 2414b, ITC, Tentamen Alexander Medvedev, Anna Wigren Muntlig tentamen 106016110
13:00 - 17:00 MasBioinf.B1 Tentamen 106016110
14:00 - 20:00 Norrland I Gm118, Geocentrum, Norrland II Gm116, Geocentrum, Tentamen Erik Sahlée 161101510
  Fre 2020-10-23
03:15 - 12:00 F5.Is Tentamen Ping Wu Muntlig tentamen via zoom 122016110
08:00 - 17:00 E1, ES1, F1, Q1, W1 För tid och plats se studentportalen, Via Zoom, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 E2, EI2, KandMa2, MI2, MasAddTillv1, MasVattTek1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 ES2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 113016110
08:00 - 12:00 ES3 Tentamen + Tentamensrum A4 SLU_VM
08:00 - 17:00 ES4 Tentamen SLU_E
08:00 - 17:00 E5, ES5, MasEnTe2, MasFE2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 ES5, STS5, W5.2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 F2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Del II 122016110
08:00 - 17:00 E5, F4.B, F4.Is, F4.T För tid och plats se studentportalen, Tentamen 122016110
08:00 - 17:00 IT5, MasSciCom1, MasStatMat1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 K3.L Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 KKI1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Muntlig examination 113016110
08:00 - 13:00 KandBio1 Tentamen, papperstenta Ingrid Ahnesjö Lokal: Fyrishov, Multihallarna, Idrottsg. 2 140100100
08:00 - 17:00 K3.M, KandKe3, Q3 Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 MI1 4001, Ångström, Tentamen 124016110
08:00 - 12:00 MPLT1 Tentamen Programming I Fyrishov, sal 3. https://www.google.com/maps/place/Idrottsgatan+2,+753+33+Uppsala/@59.8704639,17.6218398,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fcc7466dc104f:0xabdc07ff47de3903!8m2!3d59.8705229!4d17.6233124 543016110
08:00 - 17:00 MTI2 För tid och plats se Studium, Tentamen 122016110
08:00 - 17:00 MaFyAs Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 MasBioinf.B1, MasBioinf.D1 Tentamen 140016110
08:00 - 17:00 F5.T, K4.M, Q4 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 120016110
08:00 - 17:00 R3 För tid och plats se studentportalen, Obligatorisk närvaro, Tentamen Tentamen 451016110
08:00 - 17:00 W4.2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 161101510
08:00 - 17:00 X2 Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 KandFy2, gylärarfy2 Tentamen Stephen McCormick 104016110
08:00 - 12:00 Tentamen Fonetik I Bergsbrunnagatan 15, sal 1 543016110
08:00 - 17:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Anders Eriksson 113016110
08:00 - 12:00 Tentamen Grammatik och texter 1 Bergsbrunnagatan 15, sal 1 543016110
08:00 - 12:00 Tentamen, E-tenta Hemtenta Inspera: logga in via exam.uu.se Literature: OBM 1-4, Chmiel mandatory book chapters, slides 226016110
08:15 - 17:00 KandBio3, MasBio, MasBioTek2 Tentamen Sonja Buratovic 140180100
08:45 - 14:00 MasBio Lärosal 3, 15:01004, EBC, Tentamen Exam 140110100
09:00 - 14:00 KandBio3, MasBio Tentamen, E-tenta Eva Lindström 140110100
09:00 - 14:00 MasBio Tentamen 140110100
09:00 - 14:00 MasBio Tentamen 140110100
09:00 - 11:00 MI3, MasEnTe1, MasFE1, MasILI1, W5.1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 124016110
09:00 - 12:00 MasGeo2 Norrland I Gm118, Geocentrum, Tentamen Graham E Budd 161101510
09:00 - 14:00 X4.1-2 Tentamen 140016110
09:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Exam 214016110
09:00 - 14:00 Tentamen, E-tenta Suparna Sanyal Digital exam in Inspera 140110100
10:00 - 12:00 IUI1 E30, Campus Gotland, Tentamen 124016110
10:00 - 15:00 OParabT1 Via Zoom, Tentamen Muntlig tentamen via Zoom 543016110
10:00 - 15:00 Tentamen, E-tenta Distanstenta i Inspera: exam.uu.se 226016110
13:00 - 17:00 F5.Is Tentamen Ping Wu Muntlig tentamen via zoom 122016110
13:00 - 18:00 KandGeo3 Norrland I Gm118, Geocentrum, Norrland II Gm116, Geocentrum, Småland Dm235, Geocentrum, Tentamen Michael Streng 161101510
13:00 - 17:00 OPhindT5, OPpersT5, OPturkT5 7-0043, Engelska parken, Tentamen Språkvetenskaplig teori och metod 543016110
  Lör 2020-10-24
08:00 - 20:00 Tentamen Erik Zackrisson 113016110
v 44 Mån 2020-10-26 v 44
08:00 - 13:00 KandBio1, KandGeo1.Sam Lärosal 2, 15:01025, EBC, Lärosal 3, 15:01004, EBC, Tentamen Ulf Lindh 140100100
08:00 - 17:00 Forvet1, IMIM1, Molmed1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Preliminary time. Registration and definitive time on the Student Portal 462016110
08:00 - 14:00 Lärosal 1, 15:00025, EBC, Tentamen Ulf Lindh 140100100
08:15 - 12:00 SG4 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Skriftlig e-tentamen i skrivsal KL 8-12 Bergsbrunnagatan 15; se tentamensanmälningar 468131001
08:30 - 12:00 Tentamen Tenta Webbskrivning - Digital tentamen 214016110
09:00 - 13:00 Tentamen, Språkstruktur Info. i Studentportalen / See info. in the Student Portal 532101100
10:00 - 17:00 Tentamen Tentan laddas ner från Studentportalen kl 10:00 och skickas in senast kl 17:00. För mer info, se kursens anslagstavla på Studentportalen. 517100100
14:00 - 18:00 Tentamen Ellen Bijvoet Skolan i det flerspråkiga samhället. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
14:00 - 18:00 Tentamen, papperstenta Claes Andersson Tentamen Bergsbrunnagatan 15, sal 1 467121300
  Tis 2020-10-27
08:00 - 17:00 LogopedT2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 468101001
08:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101001
08:00 - 12:00 Tentamen Gustav Bockgård Grammatik, text och betydelse. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
08:00 - 12:00 Tentamen Textkurs 1 Polacksbacken, skrivsalen 543016110
09:00 - 14:00 Tentamen, A2: Från antiken till tidigmodern tid (800 f.kr – 1600) Hemtenta, e-tenta Obs! Ändrad tid! 9.00-14.00 522100001
09:00 - 12:00 Grupp 1 Via Zoom, Obligatorisk närvaro, Tentamen Sofia Grunér Muntlig tenta. Zoom ID utskickat via mail. 468101001
10:15 - 12:00 Via Zoom, Tentamen Anita Yadala Suneson Kyrko- och missionsstudier C Muntlig tentamen 551016110
10:30 - 14:30 16-0054, Engelska parken, Tentamen Elena Dahlberg Latinsk syntax och stilistik med översättningsövningar Plats: Engelska parken 543016110
13:00 - 15:30 Tentamen, Tentamen, E-tenta Maritha Dahlin Ges digitalt 227016110
13:00 - 16:00 Grupp 2 Via Zoom, Obligatorisk närvaro, Tentamen Sofia Grunér Muntlig tenta. Zoom ID utskickat via mail. 468101001
15:00 - 19:00 R5 Tentamen För plats, se Studium och Ladok 453100150
15:00 - 19:00 Tentamen Veturlidi Oskarsson Isländska/Isländska 1. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
  Ons 2020-10-28
08:00 - 11:30 W4.2 Sal W, Ulls hus, SLU, Obligatorisk närvaro, Tentamen Dan Berggren Kleja SLU_ET
08:00 - 12:00 Tentamen Lingvistik I Polacksbacken skrivsal 543016110
08:00 - 12:00 Tentamen Moderna persiska texter Fyrislundsgatan 80, Sal 1 543016110
08:00 - 11:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Tentamen Fyrislundsgatan 80, sal 1. Anmälan via Studentportalen 216100000
08:00 - 08:15 Tentamen Hemtentamen i Elevhälsa 460993516
08:15 - 17:00 A8, R6 För tid och plats se studentportalen, Tentamen, Information 452980043
09:00 - 12:00 Grupp 3 Via Zoom, Obligatorisk närvaro, Tentamen Sofia Grunér Muntlig tenta. Zoom ID utskickat via mail. 468101001
09:15 - 16:30 Via Zoom, Tentamen Cecilia Wejryd Delkurs 2: Religioner i historia och nutid Sal 1-2045 Engelska parken 551016110
13:00 - 19:00 A5 Tentamen Tid: 13-19 Sal: Bergsbrunnagatan 15, sal 1 och sal 2 samt BMC B1:3. 453100130
13:00 - 16:00 Grupp 4 Via Zoom, Obligatorisk närvaro, Tentamen Sofia Grunér Muntlig tenta. Zoom ID utskickat via mail. 468101001
14:00 - 19:00 LäkT1 Tentamen Tentamen Fyrislundsgatan Sal 1 och 2, Polacksbackens skrivsal. 466100101
14:00 - 17:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Tentamen 214016110
  Tors 2020-10-29
08:00 - 17:00 K4.L Tentamen 130016110
08:00 - 12:00 Tentamen Charlotta Busing Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
08:00 - 17:00 6-K1031, Engelska parken, Tentamen, Nyare litteratur. Från 1850 till nutid Linus Ljungström, Ola Nordenfors Muntlig tentamen 522100003
08:00 - 13:00 Tentamen 217101000
08:00 - 13:00 Tentamen 217101001
08:15 - 17:00 A4 För tid och plats se studentportalen, Via Zoom, Tentamen 452980030
08:15 - 17:00 Forvet1 Tentamen Look at the Student Portal for time and place 462016110
08:15 - 12:00 Lärosal 3, 15:01004, EBC, Obligatorisk närvaro, Tentamen Ronny Alexandersson 140160000
08:15 - 17:00 Tentamen 517100100
09:15 - 16:30 Via Zoom, Tentamen Cecilia Wejryd Delkurs 2: Religioner i historia och nutid Sal 1-2045 Engelska parken 551016110
10:15 - 16:00 Via Zoom, Tentamen 522100002
14:00 - 18:00 Tentamen Bibelhebreiska I Fyrislundsgatan 80, Sal 1 543016110
14:00 - 18:00 Tentamen Arabiska A1-A2 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 543016110
14:00 - 18:00 Tentamen Standardbabyloisk litterär text I Bergsbrunnagatan 15, sal 1 543016110
14:00 - 18:00 Tentamen Formlära och syntax Bergsbrunnagatan 15, sal 1 543016110
  Fre 2020-10-30
08:00 - 12:00 B22, Campus Gotland, B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Tentamen 512016110
08:00 - 12:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Tentamen Fyrislundsgatan 80, sal 1. Anmälan via Studentportalen 216100000
08:00 - 12:00 Se kommentar, Tentamen Anders Kaliff Tentamen Att bruka jord... Polacksbacken, skrivsal 512016110
08:00 - 16:00 16-0043, Engelska parken, Tentamen, Nyare litteratur. Från 1850 till nutid Linus Ljungström, Ola Nordenfors Muntlig tentamen 522100003
08:00 - 12:00 Se kommentar, Tentamen Sami Uljas Bergsbrunnagatan 15, sal 1 512016110
08:00 - 12:00 Tentamen Gustav Bockgård Svenska språket i tid och rum. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
08:00 - 13:00 Tentamen Written exam, please note starts at 08.00h BMC, B10:1 466100112
08:15 - 17:00 Tentamen 451016110
08:45 - 10:45 12:131, Blåsenhus, Tentamen Stina Pousette 261016110
09:00 - 12:00 D22, Campus Gotland, Tentamen 140016110
13:00 - 16:00 Halland Fm114,Geocentrum, Tentamen Pauline Jeanneret 161101510
14:00 - 18:00 OPpersT1 Tentamen Persisk grammatik Fyrislundsgatan 80, Sal 1 543016110
14:00 - 18:00 Se kommentar, Tentamen Andreas Dorn Tentamen Polacksbacken, Skrivsalen 512016110
14:00 - 18:00 Tentamen Ellen Bijvoet Flerspråkighet i samhället och hos individen. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
14:00 - 18:00 Tentamen Lasse Mårtensson Svenska språkets historia. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
14:00 - 19:00 För tid och plats se studentportalen, Obligatorisk närvaro, Tentamen, E-tenta Diarmaid Hughes EXAM Bacteriology BMC, B1:3 465910006
  Lör 2020-10-31
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
09:00 - 14:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101000
  Sön 2020-11-01
09:00 - 14:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101000
v 45 Mån 2020-11-02 v 45
08:00 - 12:00 Biomed1 B22, BMC, B8, BMC, Obligatorisk närvaro, Tentamen Tentamen Org kemi. 451016110
08:00 - 18:00 Tentamen, Produktion Se information i Studentportalen 532101100
08:00 - 12:00 Tentamen Hemtentamen i Inspera. Logga in på exam.uu.se 226016110
08:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101000
08:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101001
08:00 - 16:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Moment III 518100000
08:00 - 12:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Ordinarie tentamen.
08:00 - 13:00 Tentamen Exam Bergsbrunnagatan 15, hall 1 465910010
08:00 - 16:00 K336, Ekonomikum, Tentamen 214016110
10:30 - 12:00 Tentamen Omtenta del 1 214016111
14:00 - 19:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101001
15:00 - 18:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Ordinarie tentamen del II Tentamen ges i skrivsal, se tentamensanmälan. Kom ihåg att anmäla dig senast 12 dagar före tentamen!
  Tis 2020-11-03
08:00 - 12:00 Tentamen Biologisk psykologi. Bergsbrunnagatan 15, sal 1 och 2 (se tentamensanmälan) 226016110
08:00 - 12:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Home exam 214016110
08:00 - 12:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Tentamen Fyrislundsgatan 80, sal 2. Anmälan via Studentportalen 216100000
08:00 - 18:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Tenta I 225016110
08:00 - 18:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Tenta II 225016110
08:00 - 11:00 Tentamen Ordinarie tentamen del 2 214016111
08:00 - 12:00 Tentamen Anmäl dig i Studentportalen 227016110
08:00 - 12:00 Tentamen Register in the Student Portal no later than 12 days prior to the exam!
08:00 - 12:00 Tentamen, E-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 1 226016110
08:00 - 16:00 K336, Ekonomikum, Tentamen 214016110
08:30 - 16:30 Tentamen Take home exam 214016110
09:00 - 12:00 Tentamen, E-tenta Modul: Psykologiska kunskaper och färdigheter vid kliniskt arbete - Tentamen via Inspera 226016110
09:00 - 14:00 Tentamen, E-tenta Hemtentamen i Inspera. Anmälan i Studentportalen
09:00 - 14:00 Förvaltningspolitik B/C Tentamen, E-tenta Anmälan via S-portalen, anmälan är öppen. Vid problem, kontakta expeditionen@statsvet.uu.se 222100000
09:00 - 15:00 International Politics B/C För tid och plats se studentportalen, Via Zoom, Tentamen, E-tenta Sign up 12 days prior, via www.student.ladok.se Result via https://exam.uu.se/ 222100000
09:00 - 14:00 Political Theory Tentamen, E-tenta 4h 222100000
10:00 - 16:00 Europeiska unionens politisk system Tentamen, E-tenta Tentaanmälan är öppen, vid problem kontakta expeditionen@statsvet.uu.se 222100000
12:00 - 17:00 MasEngT1 Tentamen, Språkvetenskap Info. i Studentportalen / See info. in the Student Portal 532101100
14:00 - 19:00 Tentamen Amelia Krzymowska 251016110
14:00 - 18:00 Tentamen, E-tenta Hälsopsykologi. Bergsbrunnagatan 15, sal 2 226016110
  Ons 2020-11-04
08:00 - 13:00 Se kommentar, Tentamen Bergsbrunnagatan 15, sal 1 217201001
08:00 - 12:00 Tentamen Gammalbabyloniska brev och dokument Bergsbrunnagatan 15, sal 1 543016110
08:15 - 17:00 LogopedT2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen, E-tenta 468101001
09:00 - 13:00 F1, 2-0043, Engelska parken, Tentamen Västerländsk konstmusik: tentamen 523016110
09:00 - 13:00 Tentamen, Tentamen, E-tenta Ges digitalt 227016110
17:15 - 20:00 E1, EI1 Tentamen, Laboration Johan Forslund Extra tillfälle 122016110
  Tors 2020-11-05
08:00 - 17:00 A1 Tentamen Tentamen Cellbiologi 1 (e-tentamen) 452980051
13:00 - 15:00 Via Zoom, Tentamen Mikael Larsson 551016110
14:00 - 17:00 Basgrupp H-M För tid och plats se Studium, Obligatorisk närvaro, Tentamen Farmakologi Digital tentamen i sal 460993020
  Fre 2020-11-06
08:00 - 12:00 OPpersT1 Via Zoom, Tentamen Muntlig och skriftlig språkfärdighet Muntlig tentamen via Zoom 543016110
08:00 - 12:00 Tentamen Historisk lingvistik Fyrislundgatan 80, sal 1 543016110
08:00 - 12:00 Tentamen Turkisk lingvistik Fyrislundsgatan 80, Sal 1 543016110
08:00 - 11:00 B22, Campus Gotland, B23, Campus Gotland, B25, Campus Gotland, B26, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Tentamen Salstentamen Hänvisning till vem som skriver i vilken sal kommer via mail från studieadmin ett par dagar innan tentamen. 214016112
08:00 - 12:00 Tentamen Adrian Sangfelt Stil, text och tal. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
08:00 - 13:00 Tentamen E-TENTAMEN SAL: Bergsbrunnagatan 15, Sal 1 210016110
08:00 - 13:00 Tentamen Exam, 08:00-13:00 251016110
08:00 - 12:00 Tentamen, E-tenta Psykologiska testmetoder. BMC B1:3 226016110
08:00 - 12:00 Tentamen, E-tenta Valbar delkurs: OBM. Bergsbrunnagatan 15, sal 2. 226016110
09:00 - 12:00 OPhindT1 Tentamen Onlinetenta 543016110
09:00 - 11:00 Tentamen, E-tenta Hemtenta i Inspera 468981009
10:00 - 15:00 D22, Campus Gotland, Tentamen 512016110
15:00 - 20:00 Tentamen 251016110
  Lör 2020-11-07
08:00 - 12:00 Se kommentar, Tentamen Sami Uljas Omtentamen Fyrislundsgatan sal 2 512016110
08:00 - 12:00 Tentamen Kognition. Hemtentamen i Inspera: exam.uu.se 226016110
08:00 - 12:00 Tentamen Grekiska I Fyrislundsgatan 80, Sal 1 543016110
09:00 - 11:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Omtentamen Webbskrivning/Distans 09:00 - 11:00 För studenter den här terminen 09:00 - 11:10 För studenter från tidigare terminer 214016110
v 46 Mån 2020-11-09 v 46
08:00 - 12:00 IUI1, KandLedarskap1 B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Tentamen 124016110
14:00 - 18:00 Tentamen, E-tenta Hemtenta i Inspera: exam.uu.se 226016110
  Tis 2020-11-10
09:00 - 10:30 Språklabb 7-0050, Engelska parken, Tentamen, Uttal Gunilla Ransbo Uttalsprov Grupp 1 SmartClass alt 7-0050 545401100
10:30 - 12:00 Språklabb 7-0050, Engelska parken, Tentamen, Uttal Gunilla Ransbo Uttalsprov Grupp 2 SmartClass alt 7-0050 545401100
14:00 - 16:00 Tentamen Bergsbrunnagatan 15, sal 1 CANCELLED! 226016110
  Ons 2020-11-11
07:45 - 08:00 Tentamen Utlämning hemtentamen Barnhälsovård 460993516
08:00 - 12:00 Basgrupp A-F, Basgrupp H-M För tid och plats se Studium, Tentamen, E-tenta NKSE tentamen i sal 460993060
08:00 - 12:00 Basgrupp G, Basgrupp N E41, Campus Gotland, Obligatorisk närvaro, Tentamen NKSE 460993060
09:00 - 15:00 Torget (D-huset), Campus Gotland, Tentamen, Tentamen, E-tenta Ges digitalt via kurshemsidan 214016112
  Tors 2020-11-12
08:00 - 17:00 R3 För tid och plats se studentportalen, Obligatorisk närvaro, Tentamen Tentamen i analysdelen 451016110
  Fre 2020-11-13
08:00 - 12:00 A2 För tid och plats se studentportalen, Obligatorisk närvaro, Tentamen Tentamen matematik. Anmälan senast 191103 Bergsbrunnagatan 15, sal 1 och sal 2. Vi kommer att dela upp er vilken sal ni ska skriva i när vi närmar oss tentamen. 453100130
08:00 - 17:00 MasKeKb2, MasKeOk2 Tentamen 130016110
08:00 - 12:00 INSTÄLLD, Tentamen Introduktion till sanskrit Polacksbacken, Skrivsal 543016110
08:00 - 12:00 Tematisk fördjupning 1 Tentamen Maja Bondestam Plats: Hemtentamen. Se information på Studentportalen. 519016110
12:00 - 18:00 Tentamen, E-tenta Tenta Medborgare o Samhälle Anmälan till tenta sker via www.student.ladok.se senast 12 dagar före tenta Resultat via https://exam.uu.se/ 222100000
13:00 - 18:00 KandGeo2 Norrland I Gm118, Geocentrum, Norrland II Gm116, Geocentrum, Småland Dm235, Geocentrum, Tentamen Ayse Kaslilar Sisman 161101510
13:00 - 17:00 Matsal (B-huset), Campus Gotland, Tentamen, Tentamen, E-tenta Ges digitalt 214016112
14:00 - 17:00 Tentamen Hemtenta Inspera: exam.uu.se
23:45 - 00:00 Se kommentar, Tentamen, Eget arbete Tentamen Barnhälsovård Deadline 23.59 se detaljer i Studium. 460993516
  Lör 2020-11-14
08:15 - 17:00 A4 För tid och plats se studentportalen, Tentamen
10:00 - 14:00 Tentamen Heinz Werner Wessler, Miriya Malik Muntlig och skriftlig språkfärdighet i Hindi I Distanstenta 543016110
v 47 Mån 2020-11-16 v 47
08:00 - 13:00 MasBio Tentamen, E-tenta Exam 1 Examination hall Bergsbrunnagatan 15, Sal 1 140110100
09:00 - 14:00 MasBio, MasBioTek1 Zoom-undervisning, Tentamen, E-tenta Exam 1 140110100
14:00 - 17:00 Tentamen, E-tenta Salstentamen: Bergsbrunnagatan 15, sal 1 226016110
  Tis 2020-11-17
08:00 - 17:00 MasBioinf.D1 Tentamen 140016110
08:00 - 18:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Kemi 225016110
09:00 - 14:00 Tentamen Home exam in Inspera Written exam 140100100
  Ons 2020-11-18
08:00 - 12:00 W5.2 Via Zoom, Obligatorisk närvaro, Tentamen 161101510
08:00 - 17:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 465910003
08:00 - 13:00 Tentamen
  Tors 2020-11-19
08:00 - 17:00 LäkT1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen För tid och plats se studentportalen 468981005
08:00 - 12:00 Se kommentar, Tentamen Valthornsvägen 1A 467121501
09:00 - 12:00 Metod B För tid och plats se studentportalen, Tentamen, Tentamen, E-tenta Hans Blomkvist Tenta Metod B, 3h, 9-12, Inspera Anmälan till tenta sker via www.student.ladok.se senast 4 dagar före tenta (sön 15/11) Resultat via https://exam.uu.se/ 222100000
  Fre 2020-11-20
08:00 - 17:00 MasILI2 Tentamen Anders Brantnell 124016110
13:00 - 17:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Tentamen dk2 Anmälan via Studentportalen 216100000
13:15 - 17:00 B139, Ekonomikum, Tentamen, Muntlig framställning Lars Fälting 212100000
13:15 - 17:00 Finansrummet, G222, Ekonomikum, Tentamen, Muntlig framställning Göran Rydén 212100000
13:15 - 17:00 H317, Ekonomikum, Tentamen, Muntlig framställning Donald Mitchell 212100000
  Lör 2020-11-21
08:00 - 17:00 LogopedT6 Halvklass Grupp 1 Tentamen Omtentamen 3h
09:00 - 12:30 SSKt1 Tentamen Skriftlig tentamen - anatomi och fysiologi dag 1 Biol. basblock: Fyrislundsgatan 80, Sal 1. Människokroppens struktur och funktion - Lista A-H: Bergsbrunnagatan 15, Sal 1; Lista J-Q: Bergsbrunnagatan 15, Sal 2; Lista R-Å: Fyrislundsgatan 80, Sal 2. Ta med ID/leg och skrivdon. Lycka till! 466100105
09:00 - 12:30 B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Tentamen Skriftlig tentamen - anatomi och fysiologi dag 1 Anmälan görs i Ladok. Ta med ID/leg och skrivdon. Lycka till! 460016110
  Sön 2020-11-22
09:00 - 15:00 A2 För tid och plats se studentportalen, Obligatorisk närvaro, Tentamen Tentamen Biofysikalisk kemi Tentamen kommer att ges i tre salar: B1:3, B10:1 och Polacksbacken, Lägerhyddsvägen hus 5 (Ångström). Viktigt att ni går till den sal ni blivit tilldelad av mig, Annette Svensson Lindgren 453100130
09:00 - 12:30 SSKt1 Tentamen Skriftlig tentamen - anatomi och fysiologi dag 2 Biol. basblock: Fyrislundsgatan 80, Sal 1. Människokroppens struktur och funktion - Lista A-H: Bergsbrunnagatan 15, Sal 1; Lista J-Q: Bergsbrunnagatan 15, Sal 2; Lista R-Å: Fyrislundsgatan 80, Sal 2. Ta med ID/leg och skrivdon. Lycka till! 466100105
09:00 - 12:30 B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Tentamen Skriftlig tentamen - anatomi och fysiologi dag 2 Anmälan görs i Ladok. Ta med ID/leg och skrivdon. Lycka till! 460016110
v 48 Mån 2020-11-23 v 48
08:00 - 17:00 A4 Tentamen 452980042
08:00 - 17:00 Basar För tid och plats se studentportalen, Tentamen Oscar Grånäs, Patrik Thunström 113016110
08:00 - 17:00 KandFy2, gylärarfy2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Ulf Danielsson 113016110
09:00 - 17:00 Tentamen 517100100
10:00 - 17:00 Tentamen 517100100
  Tis 2020-11-24
08:15 - 17:00 R3 För tid och plats se studentportalen, Obligatorisk närvaro, Tentamen Tentamen i strukturdelen 451016110
08:15 - 17:00 R4 Tentamen 453100150
14:00 - 17:00 R1 Obligatorisk närvaro, Tentamen, E-tenta Tentamen i Molekylär cellbiologi 452980010
17:15 - 19:00 Häggsalen, 10132, Ångström, Tentamen Christer Elvingson Kompletteringstentor 139100000
  Tors 2020-11-26
08:00 - 12:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Debatt och demokrati 518100000
08:15 - 17:00 A5 För tid och plats se studentportalen, Tentamen För tid och plats se studentportalen 453100140
  Fre 2020-11-27
08:00 - 14:00 LäkT2 Tentamen Nils Welsh Anmälan görs i Ladok. Skrivsalar: Fyrislundsgatan 80, Sal 1. Fyrislundsgatan 80, Sal 2. Polacksbacken, Skrivsalen. Ta med ID/leg och skrivdon. Lycka till! 466100101
08:15 - 17:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen, papperstenta 452980030
09:00 - 13:00 KandBio2 Hemtenta, Tentamen, E-tenta Tentamen i Inspera 140100100
09:15 - 14:00 W4.1 Tentamen Sahar Dalahmeh SLU_ET
14:00 - 18:00 Tentamen Marie Sörlin Språk i användning. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
  Lör 2020-11-28
08:00 - 12:00 Tentamen, papperstenta Claes Andersson Fyrislundsgatan 80, sal 1 467121300
09:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Re-exam 214016110
09:00 - 12:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Omtentamen 214016110
v 49 Mån 2020-11-30 v 49
08:15 - 13:00 Biomed1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 465910004
  Tis 2020-12-01
08:00 - 17:00 A7 För tid och plats se studentportalen, Obligatorisk närvaro, Tentamen 451016110
08:00 - 12:00 A8, R5 Obligatorisk närvaro, Tentamen Tentamen (e-tenta) 452980010
08:00 - 13:00 K4.L För tid och plats se studentportalen, Tentamen Observera att tentan börjar klockan 8.00. Hemtentamen i Inspera Assessemnet 453100140
08:00 - 17:00 K5.L För tid och plats se studentportalen, Obligatorisk närvaro, Tentamen 452980030
08:00 - 15:00 För tid och plats se Studium, Tentamen Moment IV 518100000
08:00 - 12:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101000
08:00 - 17:00 Tentamen Hemtentamen via Inspera för tid och plats se tentamensanmälan 453100150
08:15 - 17:00 K5.L För tid och plats se studentportalen, Obligatorisk närvaro, Tentamen 452016110
08:15 - 17:00 R2 För tid och plats se studentportalen, Se kommentar, Tentamen 452980020
  Ons 2020-12-02
08:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen
08:00 - 08:15 Se kommentar, Obligatorisk närvaro, Tentamen Tentamen Barnhälsovård Se detaljer i Studium 460993516
08:00 - 08:15 Tentamen Utlämning hemtentamen Elevhälsa 460993516
13:15 - 17:00 Tentamen, E-tenta 452980042
  Tors 2020-12-03
08:00 - 18:00 Torget (D-huset), Campus Gotland, Tentamen, Hemtenta Ges online 214016110
09:00 - 13:00 F1, 2-0043, Engelska parken, F2, 2-0047, Engelska parken, Tentamen Satslära, harmonisk analys och gehör 523016110
  Fre 2020-12-04
08:00 - 17:00 E2, EI2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 122016110
08:00 - 17:00 MasGeo1 Obligatorisk närvaro, Tentamen Roger Herbert Part 1 161101510
08:00 - 12:00 Se kommentar, Tentamen, Zoom-undervisning Alexander Andreeff Högfeldt, Charlotte Hedenstierna-Jonson Tentamen 512016110
08:00 - 12:00 Tentamen Polacksbackens skrivsal. 543016110
08:00 - 13:00 Hemtenta, Tentamen, E-tenta Digital tentamen i Inspera 5h h
08:00 - 13:00 Tentamen, E-tenta Distanstenta i Inspera: exam.uu.se 226016110
09:15 - 13:00 KoM B2:2 Tentamen Andreas Mazetti Petersson Kyrko- och missionsstudier B Muntlig tentamen 551016110
13:15 - 17:00 Tentamen 520016110
14:00 - 18:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Hemtentamen, för mer information se Studentportalen 216100000
14:00 - 18:00 Tentamen 214016110
  Lör 2020-12-05
08:00 - 12:00 Tentamen Valthornsvägen 1A 543016110
09:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Home exam re-take 214016110
  Sön 2020-12-06
09:00 - 15:00 LäkT4 Tentamen, E-tenta Tid och Lokal, Se Studentportalen 465910001
v 50 Mån 2020-12-07 v 50
08:00 - 17:00 Basar För tid och plats se studentportalen, Tentamen Anders Sandell 113016110
08:00 - 18:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 225016110
08:00 - 12:00 Tentamen Perceptionspsykologi Hemtenta Inspera: exam.uu.se 226016110
08:00 - 00:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 8-23:59 222100000
08:00 - 12:00 Tentamen, E-tenta Hemtenta i Inspera. Anmälan i Studentportalen.
09:00 - 12:00 Tentamen Hemtenta i Inspera. Anmälan i studentportalen.
13:15 - 15:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Tentamen Pediatrik E-tenta via Inspera. 225016110
14:00 - 16:30 Tentamen, E-tenta Utvecklingspsykologi Hemtenta Inspera: logga in via exam.uu.se 226016110
  Tis 2020-12-08
08:00 - 17:00 A1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 451016110
08:00 - 13:00 Se kommentar, Tentamen BMC, Sal B1:3 217201001
08:00 - 13:00 A138, Ekonomikum, Tentamen Mikael Bask 217101000
08:15 - 10:15 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Ordinarie tentamen del I. Ordinarie tentamen del I. Hemtentamen. Ingen anmälan krävs för denna tentamen som sker på Canvas!
13:00 - 14:30 För tid och plats se Studium, Tentamen, E-tenta Tentamen del 1 Webbskrivning Studium. Kom ihåg att anmäla dig senast 12 dagar före tentamen! 214016111
  Ons 2020-12-09
09:00 - 14:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen, E-tenta Tenta förvaltningspolitik 5h 9-14. Resultat meddelas 2021-01-07 kl. 13. Resultat rapporteras i Ladok senast 8/1 -21 222100000
13:15 - 16:00 MaFyMat Tentamen Biplab Sanyal, Björgvin Hjörvarsson 113016110
14:15 - 17:00 9-3068, Engelska parken, Tentamen Jonathan Morén Klassiska arabiska texter. Muntlig tentamen 543016110
18:00 - 20:00 Via Zoom, Tentamen Ari Tryggvason 161101510
  Tors 2020-12-10
08:00 - 17:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Tenta Moment I 225016110
08:15 - 17:00 A3 Tentamen Gustaf Christoffersson För tid och plats - se Studentportalen 466100103
08:15 - 12:00 Tentamen Niclas Backström Tentamen Genetik 140160000
18:00 - 20:00 Tentamen Michael Streng 161101510
  Fre 2020-12-11
08:00 - 12:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Hemtentamen, för mer information och tid, se Studentportalen 216100000
08:00 - 12:00 Tentamen Fyrislundsgatan 80, Sal 2 543016110
08:15 - 17:00 R1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 451016110
09:00 - 12:00 Tentamen Onlinetenta Moderna hinditexter 543016110
09:00 - 13:00 Tentamen Moderna hinditexter Onlinetenta 543016110
13:00 - 16:00 Tentamen, Språkvetenskap Info. i Studentportalen. Omprov: 23/1 2021. 532101100
14:00 - 19:00 Tentamen, E-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 2 Modern skönlitterär text 543016110
  Lör 2020-12-12
08:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101000
08:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101000
08:00 - 12:00 Tentamen Valthornsvägen 1A 543016110
09:00 - 13:00 Se kommentar, Tentamen Andreas Dorn Omtentamen Polacksbacken, Skrivsal 512016110
09:00 - 12:00 Tentamen Omtentamen del 2 214016111
14:00 - 18:00 Se kommentar, Tentamen, Zoom-undervisning Anders Kaliff Omtentamen Att bruka jord... Inlämning enligt instruktioner från examinator 512016110
14:00 - 17:00 Se kommentar, Tentamen Sami Uljas OMtentamen MeG Bergsbrunnagatan 15, sal 1 512016110
  Sön 2020-12-13
13:00 - 18:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101001
13:00 - 18:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101001
v 51 Mån 2020-12-14 v 51
08:00 - 17:00 Basar För tid och plats se studentportalen, Tentamen Jannika Andersson Chronholm, Lage Cerenius 113016110
08:15 - 17:00 MasComScie För tid och plats se studentportalen, Tentamen Mohamed Faouzi Atig 106016110
08:15 - 10:00 16-0043, Engelska parken, Tentamen Markella Callin 536110003
10:15 - 12:00 7-0042, Engelska parken, Tentamen Markella Callin 536110004
13:15 - 15:00 22-0031, Engelska parken, Tentamen Markella Callin 536110003
14:00 - 18:00 Tentamen Hemtenta. Se Studentportalen för information. 543016110
14:00 - 16:00 Tentamen Cecilia Gisslandi Behörighetsgivande utbildning i svenska (steg 1). Läsförståelse. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536110004
14:00 - 17:00 Tentamen Lillemor Aronsson Written exam. For time and place, see Studentportalen. 536110006
14:00 - 16:00 Tentamen Sandra Uitto Behörighetsgivande utbildning i svenska (steg 3). Läsförståelse. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536110003
14:00 - 16:00 Tentamen, E-tenta Linnéa Fröberg Idling Behörighetsgivande utbildning i svenska (steg 2). Läsförståelse. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536110003
17:15 - 20:00 Lärosal 6, 18:01021, EBC, Tentamen Gustaf Granath Skriftlig tentamen 140100100
18:00 - 21:00 Tentamen Lillemor Aronsson Written exam. For time and place, see Studentportalen. 536110001
18:00 - 21:00 Tentamen Stefan Axelson Written exam. For time and place, see Studentportalen. 536110001
  Tis 2020-12-15
08:00 - 13:00 MasBio För tid och plats se studentportalen, Tentamen, E-tenta Exam 2 Examination hall Bergsbrunnagatan 15, Sal 1 140110100
08:00 - 11:00 Tentamen, E-tenta Sandra Uitto Behörighetsgivande utbildning i svenska (steg 2). Skriftlig framställning. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536110003
14:00 - 17:00 För tid och plats se studentportalen, Via Zoom, Tentamen 217101000
14:00 - 16:00 Tentamen Lucia Pirani Written exam. For time and place, see Studentportalen. 536110006
18:00 - 21:00 Tentamen Elin Karlsson Written exam. For time and place, see Studentportalen. 536110001
18:00 - 20:00 Grupp 2 Tentamen Elfi Hoppe, Lucia Pirani, Sandra Uitto Written exam. For time and place, see Studentportalen. 536110001
  Ons 2020-12-16
08:00 - 17:00 Basar För tid och plats se studentportalen, Tentamen Johan Larsson 113016110
08:00 - 11:00 Tentamen Elin Karlsson Written exam. For time and place, see Studentportalen. 536110006
08:00 - 11:00 Tentamen Linnéa Fröberg Idling Behörighetsgivande utbildning i svenska (steg 1). Skriftlig framställning. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536110004
08:00 - 11:00 Tentamen Magdalena Eberger Behörighetsgivande utbildning i svenska (steg 3). Skriftlig framställning. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536110003
09:15 - 12:00 16-0043, Engelska parken, Tentamen Markella Callin 536110003
13:15 - 16:00 16-0043, Engelska parken, Tentamen Markella Callin 536110003
  Tors 2020-12-17
08:00 - 12:00 SVP1 Tentamen Digital tentamen via Inspera 543016110
08:00 - 17:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Anders Hast förmiddag 106016110
08:00 - 13:00 Tentamen 520016110
08:00 - 12:00 Tentamen Fyrislundsgatan 80, Sal 2 543016110
08:15 - 13:15 KandBio1, KandGeo1.Sam Lärosal 1, 15:00025, EBC, Lärosal 2, 15:01025, EBC, Lärosal 3, 15:01004, EBC, Lärosal 4, 18:01019, EBC, Lärosal 5, 18:01011, EBC, Tentamen Ulf Lindh 140100100
08:30 - 15:00 Grupprum 5, EBC, Tentamen 140100100
09:00 - 11:00 A6 För tid och plats se studentportalen, Obligatorisk närvaro, Tentamen 451016110
09:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Tentamen 214016110
09:15 - 12:00 7-0042, Engelska parken, Tentamen Markella Callin 536110004
12:00 - 17:00 A6 För tid och plats se studentportalen, Obligatorisk närvaro, Tentamen 451016110
13:00 - 15:30 Tentamen, E-tenta, Omtentamen, E-tenta Omtentamen, ges digitalt 227016110
14:00 - 17:00 Tentamen Stefan Axelson Written exam. For time and place, see Studentportalen. 536110006
14:00 - 18:00 Tentamen Fyrislundsgatan 80, Sal 2 543016110
14:00 - 17:00 Basgrupp A-F För tid och plats se Studium, Obligatorisk närvaro, Tentamen Farmakologitentamen - Läkemedelsräkning 3h I Inspera i sal 460993020
14:00 - 17:00 Basgrupp G, Basgrupp N B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Obligatorisk närvaro, Tentamen Farmakologitentamen - Läkemedelsräkning 460993020
  Fre 2020-12-18
08:00 - 17:00 A5 Se kommentar, Tentamen Hemtenta e-tenta Anmäl dig till tentan senast 12 dagar innan, se Ladok för mer information. 453100140
08:00 - 17:00 KandBio3, MasBio Zoom-undervisning, Tentamen, E-tenta Peter Eklöv 140110100
08:00 - 17:00 MasKeAk2 Tentamen Anmälan: https://www.student.ladok.se/student/loggain 130016110
08:00 - 12:00 Tentamen Synlig klockan 8.00. Inlämning klockan 12.00. 543016110
08:00 - 14:00 För tid och plats se studentportalen, Obligatorisk närvaro, Tentamen Exam Virology 465910006
08:15 - 17:00 A6 Obligatorisk närvaro, Tentamen 451016110
08:15 - 12:15 Lärosal 6, 18:01021, EBC, Tentamen 140110100
09:00 - 14:00 MasBio, MasBioTek1 Tentamen, E-tenta Exam 2 140110100
09:00 - 13:00 Tentamen, E-tenta Skriftlig web-hemtentamen 214016111
12:00 - 16:00 Tentamen, Språkvetenskap Info. i Studentportalen / See info. in the Student Portal Omprov/resit: 30/1 2021. 532101100
14:00 - 18:00 Tentamen Ellen Bijvoet Skolan i det flerspråkiga samhället. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
14:00 - 18:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Ordinarie tentamen. Kom ihåg att anmäla dig senast 12 dagar före tentamen!
14:00 - 18:00 Tentamen, E-tenta Distanstenta Inspera: logga in via exam.uu.se 226016110
17:00 - 20:00 OPhindT1 Via Zoom, Tentamen Heinz Werner Wessler, Miriya Malik Indiens religioner, historia och kulturhistoria Distanstenta 543016110
  Lör 2020-12-19
08:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101000
08:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101001
14:00 - 18:00 Tentamen Distanstenta 543016110
14:00 - 19:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101001
14:00 - 18:00 Tentamen Fyrislundsgatan 80, Sal 1 543016110
14:00 - 19:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101000
v 52 Mån 2020-12-21 v 52
08:00 - 18:00 Grupp A Via Zoom, Tentamen Magnus Svartengren, Martin Tondel Muntlig tentamen
08:15 - 12:00 A6 Obligatorisk närvaro, Tentamen 451016110
  Tis 2020-12-22
08:00 - 18:00 Diet För tid och plats se studentportalen, Tentamen Makro-och mikronutrienter 225016110
08:00 - 18:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen, E-tenta Omtenta MoS Exakt tid, och längd på tentan, meddelas senare. 222100000
08:00 - 11:00 Se kommentar, Tentamen Home exam 217201001
08:00 - 18:00 Grupp B Via Zoom, Tentamen Magnus Svartengren, Martin Tondel Muntlig tentamen
08:00 - 11:00 F416, Ekonomikum, Tentamen Mikael Bask 217101000
09:00 - 12:00 OPhindT1 Tentamen Hindigrammatik, muntlig och skriftlig språkfärdighet III Distanstenta 543016110
  Ons 2020-12-23
08:00 - 12:00 Grupp A Via Zoom, Tentamen Magnus Svartengren, Martin Tondel Muntlig tentamen
  Tors 2020-12-24
00:00 - 00:00 Julafton
  Fre 2020-12-25
00:00 - 00:00 Juldagen
  Lör 2020-12-26
00:00 - 00:00 Annandag jul
v 53 Fre 2021-01-01 v 53
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
v 1 Mån 2021-01-04 v 1
08:00 - 12:00 Basgrupp A-F, Basgrupp H-M För tid och plats se Studium, Obligatorisk närvaro, Tentamen Sluttentamen Muntlig Muntlig hemtentamen 460993040
08:00 - 12:00 Basgrupp G, Basgrupp N Obligatorisk närvaro, Tentamen Sluttentamen Papperstentamen i sal 460993040
09:00 - 13:00 Se kommentar, Tentamen PRELIMINÄRT Lokal inte bekräftad än. Datum och tid kan fortfarande ändras 467121501
  Tis 2021-01-05
08:00 - 17:00 A6 För tid och plats se studentportalen, Tentamen E-tentamen Tid och plats se Studentportalen 453100140
08:00 - 17:00 F4.B, IT4, MasBildMask1, MasComScie, MasDataAn1, MasFE1, STS4 Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 KandfyAs2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Sofia Ramstedt 113016110
08:00 - 17:00 MasMat1, MasStatMat2 För tid och plats se Studium, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 IT1, KandDv1, KandMa1, MatemI, gylärarfy2, gylärarma1, gylärma1_v Tentamen 104016110
08:00 - 18:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Tentamen Geriatrik
08:00 - 18:30 Tentamen Persiska Texter o fortsatt grammatik. Muntlig tentamen via Zoom. 543016110
08:00 - 11:30 Basgrupp A-F, Basgrupp H-M För tid och plats se Studium, Obligatorisk närvaro, Tentamen, Hemtenta Sluttentamen Hemtentamen i Inspera 460993030
14:00 - 18:00 Tentamen Hemtenta 543016110
14:00 - 16:30 För tid och plats se Studium, Tentamen Tentamen del II Webbskrivning Studium. OBS! Ny skrivtid, 30 min kortare. Kom ihåg att anmäla dig senast 12 dagar före tentamen!
  Ons 2021-01-06
00:00 - 00:00 Trettondag jul
  Tors 2021-01-07
08:00 - 17:00 A2 Tentamen 451016110
08:00 - 17:00 A2 Tentamen 451016110
08:00 - 17:00 IT4, KandDv3, MasComScie, MastersIn1, STS4.IT Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 IT4, MasComScie, MasIndAnalys1, MasSciCom1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 IT4, MasComScie, MastersIn1-2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Justin Pearson 106016110
08:00 - 17:00 KKI1 Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 KandKe3, MasKeBk1, MasKeBn1, MasKeKb1 Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 KandMa3, MasStatMat1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 MasBildMask1 Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 MasILI1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 124016110
13:00 - 13:30 Tentamen, Redovisning Rättning klar på Tentan Förvaltningspolitik Resultat meddelas 2021-01-07 kl. 13. Logga in på exam.uu.se Resultatet rapporteras till Ladok senast 8/1 -21 222100000
  Fre 2021-01-08
08:00 - 17:00 BMA1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 465910003
08:00 - 17:00 E3, ES2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 E4, ES4, MasEnTe2, MasFE1-2, MasVattTek1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Urban Lundin 122016110
08:00 - 17:00 E4, F4.Is, IT5 Tentamen 122016110
08:00 - 17:00 ES3, MasBioinf.B1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 F1, MTI2, MasIndAnalys1, MatemI, Q1, X2 Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 F2, IT2, W2, gylärma1_v Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 IT4, KandMa2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 F5.Is, IT4, MasComScie, MastersIn1 Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 KandFy3, KandKe3, Q2 Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 KandMa3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 MaFyMat Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 MasAddTillv1 Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 MasBildMask1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Natasa Sladoje 106016110
08:00 - 17:00 MasBioinf2, X4.2-3 Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 F4.B, MasFinMa1, MasSciCom1, MasStatMat2 Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 MasKeAk1, MasKeBn1, MasKeFk1, MasKeKFE1, MasKeKb1, MasKeOk1, MasKeToBk1 Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 MasMatTek1 Tentamen 120016110
08:00 - 17:00 K4.M, Q4 Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 K5.M, MasKeBn2, Q5 Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 W3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 X4.1, X4.4 Tentamen 140016110
08:00 - 17:00 KandFy1, gylärarfy1 Tentamen 104016110
08:00 - 12:00 KBT_kurs22 Tentamen, E-tenta Hemtenta i inspera: exam.uu.se 226016110
09:00 - 14:00 MasBio Tentamen, E-tenta Home exam in Inspera 140110100
09:00 - 17:00 Tentamen, Produktion Info. i Studentportalen / See info. in the Student Portal Omprov/resit: 13/2 2021. 532101100
10:00 - 15:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen, E-tenta Tenta Internationell politik 222100000
13:00 - 17:00 A4 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 452980042
13:00 - 17:00 KBT_kurs26 Tentamen, E-tenta Tentamen Psykoterapi med teoretisk fördjupning KBT. Hemtenta i Inspera: exam.uu.se 226016110
  Lör 2021-01-09
10:00 - 14:00 Tentamen Via Studentportalen 543016110
  Sön 2021-01-10
08:00 - 17:00 F4.Is, F4.T, K4.M, MasMatTek1, Q4 Tentamen 120016110
08:00 - 17:00 W2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 113016110
08:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101000
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
07:45 - 16:45 ES2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 BI2 Tentamen 124016110
08:00 - 17:00 E4, F2, Q3 Tentamen 122016110
08:00 - 17:00 ES1 Tentamen SLU_ET
08:00 - 17:00 IT3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 122016110
08:00 - 17:00 IT4, MasBildMask1, MasDataAn1 Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 F4.Is, IT4, MastersIn1 Tentamen 120016110
08:00 - 17:00 K3.L Tentamen Markus Sjöblom E-tentamen, 4 h. Anmälan görs via Ladok. 468981020
08:00 - 17:00 KKI1 Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 F4.T, KandFy3, KandfyAs3, MaFyEn Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 KandKe2 Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 KandKe3, MasKeAk1, MasKeBn1 Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 KandMa2, MasBildMask1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 KandMa3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 MasBioinf.D1 Tentamen 140016110
08:00 - 17:00 MasGeo1 Tentamen Roger Herbert Part 2 161101510
08:00 - 17:00 MasKeBk1-2, MasKeKb1-2 Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 MasKeToBk1 Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 MasVattTek1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 161101510
08:00 - 17:00 X3 Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 X4.1-2 Tentamen 140016110
08:00 - 17:00 KandFy2, Q2, gylärarfy2 Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 I1, K1, KandKe1, STS1, X1, gylärarma1 Tentamen 104016110
08:00 - 12:00 Tentamen Info. i Studentportalen. Omprov: 19/2 2021. 532101100
08:00 - 13:00 Tentamen HEMTENTAMEN Hemtentamen via Inspera 251016110
09:00 - 13:00 MasGeo2 Stuffen El221, Geocentrum, Tentamen 161101052
09:00 - 10:30 För tid och plats se Studium, Tentamen, E-tenta Omtentamen del I Webbskrivning Studium. Kom ihåg att anmäla dig senast 12 dagar före tentamen!
09:15 - 14:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101000
12:00 - 16:00 Tentamen, Språkvetenskap Info. i Studentportalen / See info. in the Student Portal Omprov/resit: 19/2 2021 532101100
14:00 - 17:00 Tentamen Info. i Studentportalen / See info. in the Student Portal Omprov/resit: 19/2 2021. 532101100
15:00 - 19:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen
  Tis 2021-01-12
08:00 - 17:00 BI1, IUI1, MI1, MTI1 Tentamen Hemtentamen 104016110
08:00 - 17:00 BI3 Tentamen 120016110
08:00 - 17:00 E2, EI2, ES3, Q2, STS2, W3, X2, gylärarfy3 Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 E3, F3 Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 E5, ES5, MasFE2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 122016110
08:00 - 17:00 ES5 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 F5.B, F5.Is, F5.T Tentamen 122016110
08:00 - 17:00 IT1, KandDv1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 IT4, KandDv3, MasBildMask1, MasComScie, X4.3, gylärare Data åk 2 Tentamen Justin Pearson 106016110
08:00 - 17:00 K2 Tentamen Del 2 130016110
08:00 - 17:00 F4.T, KandFy3 Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 K3.M, KandKe3, Q3 Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 KandMa3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 MI2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 MI3, MTI3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 MTI2 Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 MasAddTillv1 Tentamen 120016110
08:00 - 17:00 MasDataAn1 Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 MasKeAk1 Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 MasMat1-2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 F4.B, MaFyMat, MasSciCom1, MasStatMat1 Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 K4.M, MasMatTek1, Q4 Tentamen 120016110
08:00 - 17:00 KandFy1, KandMa1, gylärarfy1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Anna Eckerdal, Torsten Andersson 106016110
08:00 - 12:00 Tentamen Veturlidi Oskarsson Fornisländska. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
09:00 - 14:00 W1 Tentamen SLU_VS
09:00 - 12:00 Basgrupp A-F, Basgrupp H-M För tid och plats se Studium, Obligatorisk närvaro, Tentamen, E-tenta Sluttentamen Hemtentamen i Inspera 460993010
09:00 - 12:00 Basgrupp G, Basgrupp N För tid och plats se Studium, Obligatorisk närvaro, Tentamen, E-tenta Sluttentamen Hemtentamen i Inspera 460993010
09:15 - 12:00 W5.1 Tentamen Annie Roos SLU_E
09:15 - 10:00 Grupp 1-3 Via Zoom, Tentamen, Språkstruktur, Uttal Per Otterstedt 532101100
11:15 - 12:00 Grupp 1-3 Via Zoom, Tentamen, Språkstruktur, Uttal Per Otterstedt 532101100
  Ons 2021-01-13
08:00 - 17:00 BI2 Tentamen 124016110
08:00 - 17:00 E1, EI1 4001, Ångström, Tentamen 122016110
08:00 - 17:00 ES1, F1, MatemI, Q1, gylärarma1 Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 ES4 Tentamen SLU_ET
08:00 - 17:00 F2 Tentamen
08:00 - 17:00 IT3, MasBioinf.B1, MasDataAn1, MasIndAnalys1, STS3.IT, X3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 K3.L För tid och plats se studentportalen, Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 KandFy2, KandMa2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 KandKe3, MasKeBn1, MasKeKb1, MasKeOk1 Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 F4.T, MaFyKs, MaFyKä, MaFyMa, MaFyMat Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 MasKeBn2 Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 MasKeKb2, MasKeOk2 Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 R1 Tentamen Tentamen i Biokemi 452980051
08:00 - 17:00 STS3.E För tid och plats se studentportalen, Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 För tid och plats se Studium, Tentamen 130016110
08:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101001
08:00 - 14:00 3-0012, Engelska parken, Tentamen, Studentbokning 903016410
08:15 - 17:00 SG3 För tid och plats se studentportalen, Obligatorisk närvaro, Tentamen Neuroanatomi Papperstentamen Fyrislundsgatan 80, sal i och 2 kl 16-20. 468131001
08:15 - 17:00 Grotiussalen, Trädgårdsg. 1, Tentamen Carl Fredrik Bergström, Vladimir Bastidas Final Moot 251016110
08:15 - 17:00 Tentamen, E-tenta 124016110
09:00 - 14:00 Forvet1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Preliminary time Check the student portal for definitive exam location and time 462016110
09:00 - 12:00 MasGeo1 Tentamen Peter Lazor 161101510
09:00 - 12:00 MasGeo2 Skåne Gm216,Geocentrum, Tentamen 161101052
12:00 - 16:30 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Ordinarie tentamen. Kom ihåg att anmäla dig senast 12 dagar före tentamen!
13:00 - 17:00 LogopedT2 Tentamen, E-tenta E-tenta 543016110
14:00 - 15:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Tentamen 214016110
14:00 - 18:00 Tentamen Klassiska persiska texter och grammatik Distanstenta. Mer information kommer i Studentportalen. 543016110
15:00 - 19:00 SVP1 Tentamen Världens språk Hemtenta via Studentportalen 543016110
16:00 - 20:00 Tentamen Stefan Axelson Fonetik och muntlig kommunikation. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
  Tors 2021-01-14
08:00 - 17:00 E4, MasFE1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 122016110
08:00 - 17:00 E5, F5.Is 7K1105, Ångström, Tentamen Muntlig tentamen 122016110
08:00 - 17:00 F4.Is Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 IT4, KandDv3, MasComScie, MastersIn1-2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 F4.B, IT4, MasSciCom1, X4.3-4 Tentamen 106016110
08:00 - 17:00 K1, KandKe1 Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 K3.M För tid och plats se studentportalen, Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 K5.L, X4.2 Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 K5.L För tid och plats se studentportalen, Tentamen 452980020
08:00 - 17:00 KKI1 Tentamen 113016110
08:00 - 17:00 KandGeo1.Geo Tentamen 161101510
08:00 - 17:00 KandKe2, W2 Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 KandKe3, MasKeBk1, MasKeBn1, MasKeKb1 För tid och plats se Studium, Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 KandMa1 För tid och plats se Studium, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 KandMa3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 LäkT3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen, Examination Tentamen För tid och plats se studentportalen 468981003
08:00 - 17:00 MI2 6K1101, Datorsal, Ångström, 6K1107, Ångström, Datasal 4102, Ångström, Datasal 4103, Ångström, Datasal 4104, Ångström, Tentamen 124016110
08:00 - 17:00 MaFyMe1 Tentamen, E-tenta Cecilia Johansson, Johan Arnqvist 161101510
08:00 - 17:00 MasBio, MasBioTek2, MasKeBk2 Tentamen, Zoom-undervisning Anders Virtanen 140110100
08:00 - 12:00 MasGeo1, MasVattTek1 Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum, Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum, Tentamen Christian Zdanowicz 161101510
08:00 - 17:00 MasILI1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 124016110
08:00 - 17:00 MasKeFk2, MasKeTk2, MasKeToBk2 Tentamen 139100000
08:00 - 17:00 MasDataAn1, MasStatMat1 För tid och plats se Studium, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 K5.M, Q5 Tentamen 139100000
08:00 - 13:00 Tentamen Hemtentamen via INSPERA kl.8-13 251016110
08:00 - 19:00 Tentamen 452980042
08:00 - 13:00 2-K1072, Engelska parken, Tentamen, Studentbokning Studentbokning Tenta 903016410
08:15 - 17:00 A1 Tentamen Cellbiologitentamen 2 452980051
08:15 - 13:00 A7 Tentamen Tentamen: Inspera 453100140
08:15 - 17:00 SG3 För tid och plats se studentportalen, Obligatorisk närvaro, Tentamen Smärt- och stressfysiologi samt tillämpad fysioterapi Papperstentamen Bergsbrunnagatan 15, sal 1 och 2, kl 16-20. 468131001
08:30 - 13:00 3-0012, Engelska parken, Tentamen, Studentaktivitet 903016410
09:00 - 12:00 Tentamen, Språkstruktur Info. i Studentportalen / See info. in the Student Portal Omprov/resit: 20/2 2021. 532101100
09:00 - 13:00 Tentamen Tentamen på Studentportalen. 522016110
09:00 - 18:00 Metod B För tid och plats se studentportalen, Tentamen, Omtentamen, E-tenta prel. dag/tid återkommer med exakt tid, senare på terminen. 222100000
13:00 - 17:00 MasGeo1, MasVattTek1 Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum, Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum, Tentamen Christian Zdanowicz 161101510
13:00 - 15:00 Via Zoom, Tentamen, E-tenta Thomas Ejnefjäll Online 227016110
13:00 - 17:00 Tentamen, E-tenta 213016110
14:00 - 17:00 Tentamen Info. i Studentportalen / See info. in the Student Portal Omprov/resit: 26/2 2021. 532101100
14:00 - 18:00 Tentamen, E-tenta Hemtenta Inspera: exam.uu.se 226016110
15:00 - 19:00 Tentamen Anna Sahlée Språkanalys och bedömning. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
  Fre 2021-01-15
07:30 - 14:00 22-1007, Engelska parken, Tentamen, Studentbokning Tentamen 903016410
08:00 - 17:00 BI2 Tentamen Reza Afshar 120016110
08:00 - 13:00 Biomed1 INSTÄLLD, Tentamen OBSERVERA ATT TENTAMEN 15/1 ÄR INSTÄLLD OCH KOMMER FLYTTAS TILL ETT SENARE TILLFÄLLE 466100102
08:00 - 17:00 E5, F5.Is 7K1105, Ångström, Tentamen Muntlig tentamen 122016110
08:00 - 12:00 ES3 Aula, Undervisningshuset, SLU, Tentasal 1, Undervisningshuset, SLU, Tentamen SLU_ET
08:00 - 13:00 ES4 Hörsalen, Loftet, SLU, Loftets bankettsal ,SLU, Tentamen Cecilia Sundberg SLU_ET
08:00 - 17:00 ES5, MasEnTe2, MasFE2 För tid och plats se studentportalen, Via Zoom, Tentamen 124016210
08:00 - 17:00 F3 Tentamen 122016110
08:00 - 13:00 KandGeo3 Småland Dm235, Geocentrum, Tentamen 161101510
08:00 - 13:00 KandGeo3 Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum, Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum, Tentamen Rickard Pettersson 161101510
08:00 - 17:00 KandKe3 Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 LäkT1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Tentamen 465910001
08:00 - 17:00 LäkT2 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 465910001
08:00 - 17:00 MI1 6K1101, Datorsal, Ångström, 6K1107, Ångström, Datasal 4102, Ångström, Datasal 4103, Ångström, Datasal 4104, Ångström, Tentamen 124016110
08:00 - 17:00 MI3, MasIndAnalys1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 124016110
08:00 - 17:00 MasBioinf.B1, MasBioinf.D1 Tentamen 140016110
08:00 - 17:00 MasMat1, MasStatMat1-2 För tid och plats se Studium, Tentamen 104016110
08:00 - 17:00 F4.T, K4.M, Q3 Tentamen 120016110
08:00 - 17:00 W1, X1 Tentamen 130016110
08:00 - 17:00 W3 Tentamen SLU_VM
08:00 - 17:00 K2, X2, gylärma1_v Tentamen 104016110
08:00 - 15:00 Se kommentar, Tentamen, Zoom-undervisning Alexander Andreeff Högfeldt, Charlotte Hedenstierna-Jonson Tentamen Vetenskapshistoria och samtid Tid och plats meddelas senare 512016110
08:00 - 12:00 Tentamen, E-tenta Socialpsykologi Hemtenta Inspera: exam.uu.se 226016110
08:00 - 14:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Hemtentamen 214016111
08:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen För tid och mer info se Studentportalen. (Hemtentamen) 216100000
08:00 - 16:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Hemtentamen. För mer info se Studentportalen 216100000
08:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101001
08:00 - 13:00 Tentamen Exam 251016110
08:00 - 13:30 Tentamen Hemtentamen i Inspera 251016110
08:00 - 08:15 Tentamen För tid och plats se Ladok
08:00 - 13:00 Tentamen, E-tenta E-tentamen Hemtenta via INSPERA 251016110
08:15 - 17:00 Biomed3 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Tentamen Se tid och plats i SP 465910004
08:15 - 11:30 ES2 Tentamen SLU_VM
08:15 - 17:00 K4.L För tid och plats se studentportalen, Tentamen 452980042
09:00 - 14:00 KandBio2 Tentamen, E-tenta 140100100
09:00 - 14:00 W4.2 Via Zoom, Tentamen SLU_ET
09:00 - 14:00 Tentamen
09:00 - 14:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Hemtentamen, för mer information se Studentportalen 216100000
09:00 - 13:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 217101000
09:00 - 12:00 Torget (D-huset), Campus Gotland, Tentamen, Hemtenta Ges digitalt 214016112
09:00 - 09:15 Tentamen, A4: Politisk retorik Tentamen släpps kl 9.00 522100002
09:00 - 15:00 Tentamen Charlotte Jandér 140100100
09:00 - 14:00 Tentamen Tentamen Written exam 140100100
09:00 - 12:00 Tentamen, E-tenta Hemtenta Inspera: exam.uu.se 226016110
09:15 - 12:00 Via Zoom, Obligatorisk närvaro, Tentamen, E-tenta Nils Gasslander E-tentamen via Zoom 226016110
09:15 - 10:15 Via Zoom, Tentamen Isak Svensson Multi-choice exam 213016110
10:00 - 12:00 Tentamen Psykologiska testmetoder Hemtenta i inspera: exam.uu.se. 226016110
13:00 - 17:00 LäkT4 B1:112b, BMC, Tentamen Erik Sandin 466100101
13:00 - 17:00 K5.L, R5 Tentamen Hemtenta. E-tenta. Anmäl dig till tentan senast 12 dagar innan i Ladok 453100140
13:00 - 17:00 Tentamen Personlighetspsykologi. Hemtenta Inspera: exam.uu.se 226016110
14:00 - 19:00 KandGeo3 Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum, Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum, Tentamen Rickard Pettersson 161101510
14:00 - 17:00 LäkT4 B21, BMC, B22, BMC, B41, BMC, B42, BMC, Tentamen Tentamen 466100101
14:00 - 19:00 SG1 För tid och plats se studentportalen, Tentamen, E-tenta E-tenta Sal 1 och sal 2 på Bergsbrunnagatan 468131001
14:00 - 18:00 , KBT_kurs26 Tentamen, E-tenta Tentamen Forskningsmetod II. Hemtenta Inspera: exam.uu.se 226016110
14:00 - 18:00 Tentamen Marie Sörlin Språket i samhället. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
14:00 - 18:00 Tentamen 214016110
14:00 - 19:00 Tentamen, E-tenta E-tenta i Inspera
16:00 - 20:00 Tentamen Adrian Sangfelt Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv. Tentamen. För tid och plats, se Studentportalen. 536100001
  Lör 2021-01-16
08:00 - 17:00 A8 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 452980043
08:00 - 17:00 F3, KandFy2, KandfyAs2, gylärarfy3 Tentamen 113016110
08:15 - 17:00 A6 För tid och plats se studentportalen, Tentamen 451016110
10:00 - 12:00 LäkT5 B21, BMC, B22, BMC, B41, BMC, B42, BMC, Tentamen Skriftlig tentamen Anmälan görs i Ladok. 466100101
14:00 - 19:00 Biomed3 Tentamen Tentamen, 5h Fyrishov, hall E 468981020
14:00 - 16:00 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Omtentamen del I. Webbskrivning Studium. Ingen anmälan krävs för denna tentamen om man har en kursregistrering på kurstillfället HT 2020.
  Sön 2021-01-17
08:00 - 17:00 Tentamen För tid och plats, se Ladok
16:00 - 18:30 För tid och plats se studentportalen, Tentamen Ordinarie tentamen del II. Webbskrivning Studium. Ingen anmälan krävs för denna tentamen om man har en kursregistrering på kurstillfället HT 2020.
16:00 - 19:00 K336, Ekonomikum, Tentamen Alexander Gorgijevski 214016110