Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 15  
Gå till nästa vecka

Datumgränser 2019-08-26 - 2020-06-21

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kurs
v 15, 2020 
Fr10/4 00:00 - 00:00 Långfredagen
v 16, 2020 
13/4 00:00 - 00:00 Annandag påsk
 
Information
Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema