Du kan själv ändra hur du vill att schemat ska visas, grafiskt eller text genom att klicka på knappen ner till höger

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 21/8 
IT1
K1
STS1
X1
100195, Eva von Bahr, aula, Ångström
Upprop
Karta
12:30
11:15
IT1
Kår- och nationsinskrivning
Lunch
Sektionsaktivitet
Kårinskrivning + lunch med styrelsen
14:00
12:30
IT1
STS1
10101, Siegbahnsalen, Ångström
Introduktion
Introduktion till matematiken
Karta
15:00
14:15
IT1
Samvetstillverkning
16:00
15:00
IT1
Sektionsaktivitet
Sittning med styrelsen
Bridgens hus
21:30
17:00
Basar
BI1
E1
EI1
ES1
F1
I1
IT1
K1
KandDv1
MI1
MTI1
Q1
STS1
W1
Tältsläpp
21:30-02:00
00:00
21:30
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 22/8 
IT1.A
101136- A, Evelyn Sokolowski, Ångström
Mattepropp
Karta
10:00
08:15
IT1.B
101136-B, Evelyn Sokolowski, Ångström
Mattepropp
Karta
10:00
08:15
IT1
Kår- och nationsinskrivning
Lunch
Lunch + nationsinskrivning
13:00
10:15
IT1
Rundvandring
13:45
13:00
IT1
101195, Heinz-Otto Kreiss, Ångström
Programinformation
Karta
15:00
14:00
BI1
ES1
IT1
MTI1
Expedition Recce
17:00
15:15
IT1
Klasshäng
21:00
17:00
Basar
BI1
E1
EI1
ES1
F1
I1
IT1
K1
KandDv1
MI1
MTI1
Q1
STS1
W1
Recceaktivitet
Tisdagsfesten
Norrlands nation 21:00-01:00
00:00
21:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 23/8 
IT1.A
90101, Ångström
Mattepropp
Karta
10:00
08:15
IT1.B
90102, Ångström
Mattepropp
Karta
10:00
08:15
IT1
MI1
W1
X1
100195, Eva von Bahr, aula, Ångström
Information
Spexinfo
Karta
11:00
10:15
IT1.A
Passerkortsuthämtning
Endast ITA1
11:45
11:00
ES1
IT1
KandDv1
Q1
W1
100195, Eva von Bahr, aula, Ångström
Föreläsning
Lunchföreläsning
Karta
13:00
12:15
IT1.A
2001, Ångström
Mattepropp
Karta
15:00
13:15
IT1.B
2005, Ångström
Mattepropp
Karta
15:00
13:15
IT1
MI1
W1
X1
100195, Eva von Bahr, aula, Ångström
Information
Gasqueinformation
Karta
16:00
15:15
IT1
MI1
X1
Studentaktivitet
Märkesverkstad med Playmory
I tältet!
17:00
16:15
IT1
Klasshäng
20:00
17:00
BI1
E1
EI1
ES1
F1
I1
IT1
K1
KandDv1
MI1
MTI1
Q1
STS1
W1
X1
Recceaktivitet
Mörk afton
22:00
20:00
Basar
BI1
E1
EI1
ES1
F1
I1
IT1
K1
KandDv1
MI1
MTI1
Q1
STS1
W1
Tältsläpp
22:00-01:00
00:00
22:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 24/8 
IT1.A
101136- A, Evelyn Sokolowski, Ångström
Mattepropp
Karta
12:00
08:15
IT1.B
101136-B, Evelyn Sokolowski, Ångström
Mattepropp
Karta
12:00
08:15
IT1.A
Mässa
Utanför tältet
14:30
13:45
IT1.B
Mässa
Utanför tältet
15:00
14:15
IT1.A
101136- A, Evelyn Sokolowski, Ångström
Mattepropp
Karta
17:00
15:15
IT1.B
101136-B, Evelyn Sokolowski, Ångström
Mattepropp
Karta
17:00
15:15
IT1
Sektionsaktivitet
22:30
17:00
Basar
BI1
E1
EI1
ES1
F1
I1
IT1
K1
KandDv1
MI1
MTI1
Q1
STS1
W1
Tältsläpp
22:30-01:00
00:00
22:30
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 25/8 
IT1.A
101130, Ångström
Mattepropp
Karta
12:00
08:15
IT1.B
101132, Ångström
Mattepropp
Karta
12:00
08:15
IT1
Recceaktivitet
Välkomstmottagning Universitetet
Universitetshuset
15:30
13:15
Basar.3
IT1
KandDv1
Information
Busför
Utanför tältet
18:00
17:15
Basar.3
IT1
KandDv1
Klassfest
22:00
18:00
Basar
BI1
E1
EI1
ES1
F1
I1
IT1
K1
KandDv1
MI1
MTI1
Q1
STS1
W1
Tältsläpp
22:30-01:00
00:00
22:30
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 26/8 
Basar
BI1
E1
EI1
I1
IT1
KandDv1
MI1
STS1
Stingfestival föreningsmässa
15:30
10:00
Basar
BI1
E1
EI1
ES1
F1
I1
IT1
K1
KandDv1
MI1
MTI1
Q1
STS1
W1
Tältsläpp
22:40-01:00
00:00
22:45
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 27/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 28/8 
IT1.B
Passerkortsuthämtning
Endast ITB1
09:00
08:15
IT1.B
Passerkortsuthämtning
Endast ITB2
09:45
09:00
IT1.A
2002, Ångström
Mattepropp
Karta
12:00
10:15
IT1.B
4007, Ångström
Mattepropp
Karta
12:00
10:15
Introduktion till informationsteknologi
Programmering för ämneslärare
gylärare Data åk 2
IT1
KandDv1
101195, Heinz-Otto Kreiss, Ångström
Föreläsning
Aletta Nylén
Karl Marklund
[M0] Kursstart
Karta
15:00
13:15
IT1
Klasshäng
22:30
18:00
Basar
BI1
E1
EI1
ES1
F1
I1
IT1
K1
KandDv1
MI1
MTI1
Q1
STS1
W1
Tältsläpp
22:30-01:00
00:00
22:30
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 29/8 
Introduktion till informationsteknologi
IT1
10K1201, Datorsal, Ångström
10K1203, Datorsal, Ångström
Handledning datorer
[M1] Studenttjänster
https://link.mazemap.com/1SNivutJ
https://link.mazemap.com/fuJTium9
10:00
08:15
Baskurs i matematik
gylärarma1
IT1
KandDv1
MatemI
STS1
100195, Eva von Bahr, aula, Ångström
Föreläsning
Veronica Crispin Quinonez
F1
Karta
12:00
10:15
E1
EI1
ES1
IT1
KandDv1
STS1
100195, Eva von Bahr, aula, Ångström
Föreläsning
Lunchföreläsning
Karta
13:00
12:15
Introduktion till informationsteknologi
IT1
101146, Ångström
101150, Ångström
101154, Grupprum, Ångström
101156, Grupprum, Ångström
101168, Grupprum, Ångström
101170, Grupprum, Ångström
Workshop
[M0] Algoritmer och problemlösning 1
https://use.mazemap.com/?campusid=49&sharepoitype=identifier&sharepoi=%C3%85ngstr%C3%B6m-101146
https://use.mazemap.com/?campusid=49&sharepoitype=identifier&sharepoi=%C3%85ngstr%C3%B6m-101150
https://use.mazemap.com/?campusid=49&sharepoitype=identifier&sharepoi=%C3%85ngstr%C3%B6m-101154
https://use.mazemap.com/?campusid=49&sharepoitype=identifier&sharepoi=%C3%85ngstr%C3%B6m-101156
https://use.mazemap.com/?campusid=49&sharepoitype=identifier&sharepoi=%C3%85ngstr%C3%B6m-101168
https://use.mazemap.com/?campusid=49&sharepoitype=identifier&sharepoi=%C3%85ngstr%C3%B6m-101170
15:00
13:15
IT1.B
101132, Ångström
Mattepropp
Karta
17:00
15:15
IT1
W1
Sektionsskiva
Kräftskivetältet
22:30
18:00
Basar
BI1
E1
EI1
ES1
F1
I1
IT1
K1
KandDv1
MI1
MTI1
Q1
STS1
W1
Tältsläpp
22:30-01:00
00:00
22:30
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 30/8 
IT1.A
Passerkortsuthämtning
Endast ITA2
09:15
08:30
IT1.A
2002, Ångström
Mattepropp
Karta
12:00
10:15
Introduktion till informationsteknologi
Programmering för ämneslärare
IT1
KandDv1
10132, Häggsalen, Ångström
Föreläsning
Aletta Nylén
Karl Marklund
[M2] Tal och beräkning
Karta
15:00
13:15
Basar.5
Basar.8
BI1
I1
IT1
KandDv1
MI1
MTI1
STS1
Downtown[tæ:sk]
18:00
15:30
IT1
Q1
Microgasque
22:30
18:00
Basar
BI1
E1
EI1
ES1
F1
I1
IT1
K1
KandDv1
MI1
MTI1
Q1
STS1
W1
Tältsläpp
22:30-01:00
00:00
22:30
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 31/8 
Introduktion till informationsteknologi
IT1
101130, Ångström
11134, Ångström
Workshop
[M0] Algoritmer och problemlösning 2
https://use.mazemap.com/?campusid=49&sharepoitype=identifier&sharepoi=%C3%85ngstr%C3%B6m-101130
https://link.mazemap.com/BHtwChEt
10:00
08:15
Baskurs i matematik
gylärarma1
IT1
KandDv1
MatemI
STS1
100195, Eva von Bahr, aula, Ångström
Föreläsning
Veronica Crispin Quinonez
F2
Karta
12:00
10:15
Introduktion till informationsteknologi
Programmering för ämneslärare
gylärare Data åk 2
IT1
KandDv1
100195, Eva von Bahr, aula, Ångström
Föreläsning
Aletta Nylén
Karl Marklund
[M0] Algoritmer och problemlösning
Karta
15:00
13:15
Introduktion till informationsteknologi
IT1
101136- A, Evelyn Sokolowski, Ångström
101136-B, Evelyn Sokolowski, Ångström
Workshop
[M0] Algoritmer och problemlösning 3
Karta
17:00
15:15
IT1
Klasshäng
22:30
17:00
Basar
BI1
E1
EI1
F1
I1
IT1
K1
KandDv1
MI1
MTI1
Q1
STS1
Tältsläpp
22:30-01:00
00:00
22:30
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 1/9 
Introduktion till informationsteknologi
IT1
6K1101, Datorsal, Ångström
6K1107, Datorsal, Ångström
Handledning datorer
[M1] Linux & terminalen
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-6K1101
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-6K1107
10:00
08:15
Baskurs i matematik
gylärarma1
IT1
KandDv1
MatemI
STS1
100195, Eva von Bahr, aula, Ångström
Föreläsning
Veronica Crispin Quinonez
F3
Karta
12:00
10:15
Introduktion till informationsteknologi
Programmering för ämneslärare
gylärare Data åk 2
IT1
KandDv1
101168, Grupprum, Ångström
101170, Grupprum, Ångström
101174, Grupprum, Ångström
101180, Grupprum, Ångström
Seminarium
Aletta Nylén
Karl Marklund
[M0] Redovisning
https://use.mazemap.com/?campusid=49&sharepoitype=identifier&sharepoi=%C3%85ngstr%C3%B6m-101168
https://use.mazemap.com/?campusid=49&sharepoitype=identifier&sharepoi=%C3%85ngstr%C3%B6m-101170
https://use.mazemap.com/?campusid=49&sharepoitype=identifier&sharepoi=%C3%85ngstr%C3%B6m-101174
https://use.mazemap.com/?campusid=49&sharepoitype=identifier&sharepoi=%C3%85ngstr%C3%B6m-101180
17:00
13:15
IT1
Klasshäng
00:00
17:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 2/9 
Basar
BI1
E1
EI1
ES1
F1
I1
IT1
K1
KandDv1
MI1
MTI1
Q1
STS1
W1
Finaldag
13:30
10:00
Basar
BI1
E1
EI1
ES1
F1
I1
IT1
K1
KandDv1
MI1
MTI1
Q1
STS1
W1
FINAL-gasque
Tältet
23:00
17:30
Basar
BI1
E1
EI1
ES1
F1
I1
IT1
K1
KandDv1
MI1
MTI1
Q1
STS1
W1
Finalsläpp
23:00-03:00
00:00
23:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 3/9