This page will be discontinued on 31 January 2024. Please refer to the new page for schedule view entries.

New schedule viewer.

Time
Course
Programme
Group
Room
Reason
Teacher
Comment
Room
Equipment, Customer
2024-01-31   08:15 - 10:00 Ohälsa och främjanda av hälsa I SSKt3 Basgrupp N
Basgrupp G
Basgrupp A-D
A1:107a, BMC
E44
Lecture
Videolecture
Uppstartsstöd
Infektionssjukdomar
/Cindra Whärborg
Map
Map
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
08:15 - 12:00 C15 G T2 John co Studentbokning
08:30 - 13:00 D24 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
08:30 - 10:00 E34, Almedalsbiblioteket Studentbokning
08:30 - 10:00 Heden Linda Sara Studentbokning
08:30 - 12:30 Myren Studentbokning
08:30 - 12:00 Änget Studentbokning
09:00 - 12:00 B51 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
09:00 - 13:00 Backsippan Studentbokning
09:00 - 12:00 E36, Almedalsbiblioteket Vik Studentbokning
09:00 - 13:00 Rauken Studentbokning
09:15 - 12:00 Environmental and Governmental Law for Planners B13 Seminar Gunilla Högberg Björck Kulturgeografiska inst
09:15 - 12:00 Game Design 2: Game Development B43
C10
C12
Tutorial Håkan Mattsson
Kayode Shonibare-Lewis
Setting up Git
9:00 - Team 1
10:00 - Teams 2, 3 & 4
11:00 - Teams 5, 6 & 15

See detailed schedule with rooms here: https://uppsala.instructure.com/courses/88224/assignments/243920
Map
Map
Map
Speldesign
09:15 - 12:00 Principles of Conservation and Heritage Values B27 Lecture Mattias Legnér Konstvetenskapliga inst
09:15 - 12:00 Project Course: Feasibility Study of a Wind Power Project MagVkp
MasVkp1
E30 Workshop Geoffrey De Sena WindPro Sound, Shadow, Photomontage Geovetenskaper inst
09:15 - 12:00 C11 Grupp B2 Studentbokning
09:30 - 13:30 C13 Studentbokning
09:45 - 12:00 E37, Almedalsbiblioteket AnnaW Studentbokning
10:00 - 12:00 B14 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
10:00 - 12:00 B36 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
10:00 - 14:00 E32, Almedalsbiblioteket Studentbokning
10:00 - 12:00 E34, Almedalsbiblioteket Grupp C Studentbokning
10:00 - 12:00 Flundran Basgrupp B Studentbokning
10:00 - 11:00 G41 Meeting Joshua Juvrud Master Operational meeting Speldesign
10:00 - 11:00 Heden Mentorsmöte Studentbokning
10:00 - 11:00 Inspelningsstudio, E33, Campus Gotland Meeting Daniel Olsson Gemensam service
10:15 - 12:00 Building Documentation and Studies in Building History
Interiors and Furniture
E35 Lecture Sandra Såger Konstvetenskapliga inst
10:15 - 12:00 Calculus for Engineers IUI1
KandLedarskap2
B11 Lecture Anders Randler Matematiska institutionen
10:15 - 12:00 Curriculum Theory and Didactical Perspectives on Education for Preschool Teachers FSK6 E41
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Lecture
Videolecture
Maria Hedefalk Förskoledidaktiskt perspektiv
Föreläsare i Uppsala
Map
Map
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.
Tidigare Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
10:15 - 12:00 Databases 2 E31 Lecture Mats Jadeskär Informatik och media
10:15 - 12:00 Innovations for Energy Transition ENTRANS 2 B26 Lecture Johanna Liljenfeldt Geovetenskaper inst
10:15 - 12:00 Juridiskt grundår Grupp 1 B22 Seminar Mikael Hansson Skadeståndsrätt 6 Juridiska inst
10:15 - 12:00 Public Space B15 Lecture Tom Mels Makt, offentliga rum och entreprenörsurbanism Kulturgeografiska inst
10:15 - 12:00 Qualitative and Quantitative Methods HDU1 D23 Workshop Cecilia de Bernardi Samhällsbyggnad och industriell teknik
10:15 - 12:00 Termin 2,, SSK, Hälsa och förebyggande av ohälsa II Basgrupp A-G
Basgrupp N
A1:111a, BMC
E45
Information
Videoconference
Uppstartsstöd
Lena Hedlund VFU-information Map
Map
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
10:15 - 12:00 2-2033, Engelska parken
Uppsalarummet, A30, Campus Gotland
Högre Seminarium Karin Ojala Map
Map
Arkeologi o antik historia
11:00 - 14:00 Heden Studentbokning
12:00 - 13:00 B38 Workout Josefina Ahlvin Gemensam service
12:00 - 16:00 B51 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
12:00 - 16:00 C11 CSSNL Studentbokning
12:00 - 16:00 E36, Almedalsbiblioteket sh Studentbokning
12:00 - 13:00 Flundran Studentbokning
12:00 - 15:30 Änget Läs Studentbokning
12:15 - 14:00 The Human Life Cycle and Social Work
Människan i ett livsloppsperspektiv och socialt arbete - samläsning
E44 Seminar Sivan Gal Rosberg Sem. 2. Social Work and Mental Health
Grupp T4CGoF
Institutionen för socialt arbete
12:15 - 15:00 E34, Almedalsbiblioteket Studentbokning
12:30 - 15:00 B13 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
12:30 - 16:00 C15 Linda Sara Studentbokning
12:30 - 14:00 E35 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
12:30 - 13:00 Myren Studentbokning
13:00 - 16:00 B14 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
13:00 - 14:00 B26 Meeting Håkan Mattsson Programme council: Open Minor Speldesign
13:00 - 17:00 B43 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
13:00 - 15:00 D23 Lecture Anette Engberg Do it now Studentavdelningen
13:00 - 15:00 E48 Meeting Gunnar Dahlin Samhällsbyggnad och industriell teknik
13:00 - 15:00 Backsippan Studentbokning
13:00 - 16:00 E37, Almedalsbiblioteket AnnaW Studentbokning
13:00 - 16:00 Flundran Studentbokning
13:00 - 16:00 Myren anna och ellen Studentbokning
13:00 - 15:00 Rauken LD - 22 Studentbokning
13:15 - 15:00 ARK B1 Teori och metod Samläsning VT 2024 22-0031, Engelska parken
B24
Videolecture
Uppstartsstöd
Anna Rimpi
Helene Martinsson-Wallin
Map
Map
Arkeologi o antik historia
13:15 - 16:00 Basic Marketing 1 E31 Lecture James Sallis Kapitel 12-16 Företagsekonomiska inst
13:15 - 15:00 Databases 2 B22 Laboratory experiment Mats Jadeskär Informatik och media
13:15 - 17:00 Game Design 2: Game Development C10
C12
Tutorial Håkan Mattsson
Kayode Shonibare-Lewis
Setting up Git
13:00 - Teams 12 & 9
14:00 - Team 16
15:00 - Team 13

See detailed schedule with rooms here: https://uppsala.instructure.com/courses/88224/assignments/243920
Map
Map
Speldesign
13:15 - 15:00 Juridiskt grundår Grupp 2 B11 Seminar Mikael Hansson Skadeståndsrätt 6 Juridiska inst
13:15 - 17:00 Motion Capture for Games F20 Practice Session Wilhelmina Statham Free Time to Record A1
(No scheduled classes)
Speldesign
13:15 - 16:00 Qualitative and Quantitative Methods HDU1 D24 Workshop Cecilia de Bernardi Samhällsbyggnad och industriell teknik
13:15 - 16:00 Sustainable Development, CSR and Life Cycle Analysis IUI1
KandLedarskap1
D22 Lecture Karin Bengtsson Environmental sustainability Samhällsbyggnad och industriell teknik
13:30 - 15:30 B15 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
13:30 - 16:15 B27 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
13:30 - 14:00 C13 Studentbokning
14:00 - 17:00 B23 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
14:00 - 16:30 C13 Fredrik Kjellberg Studentbokning
14:00 - 17:00 E30 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
14:00 - 15:00 E32, Almedalsbiblioteket GD2 Team13 Studentbokning
14:00 - 17:00 Heden GrpPhilip Studentbokning
14:15 - 16:00 The Human Life Cycle and Social Work
Människan i ett livsloppsperspektiv och socialt arbete - samläsning
E44 Seminar Sivan Gal Rosberg Sem. 2. Social Work and Mental Health
Grupp T4CGoE
Institutionen för socialt arbete
15:00 - 18:00 B11 Group work Samhällsbyggnad och industriell teknik
15:00 - 18:00 Backsippan Rebecka K Studentbokning
15:00 - 17:00 E34, Almedalsbiblioteket Bron Studentbokning
15:00 - 16:00 Rauken Studentbokning
15:30 - 16:00 Änget Studentbokning
16:00 - 20:00 C11 CSSNL Studentbokning
16:00 - 18:00 E32, Almedalsbiblioteket GD2 Team13 Studentbokning
16:00 - 18:00 E36, Almedalsbiblioteket Studentbokning
16:00 - 18:00 Flundran Studentbokning
16:00 - 18:00 Rauken Rheborg Studentbokning
16:00 - 17:00 Änget Studentbokning
17:00 - 18:00 F20 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
17:00 - 21:00 Heden GrpPhilip Studentbokning
17:15 - 17:45 Änget Studentbokning
17:45 - 20:30 E22 Lecture Henrik Ramberg Föreläsning m Humanisterna Gotland Universitetsbiblioteket
18:30 - 19:00 Änget Studentbokning