Time
Course
Programme
Group
Room
Reason
Teacher
Comment
Room
Equipment, Customer
2023-02-09   07:00 - 12:00 B51 Service Denna kund är endast till för de bokningar som görs för tex underhåll av lokaler eller service av lokaler på Gotland. Bokningar ska även göras i bokningsmallen spärrbokning.
08:00 - 12:00 Building Documentation and Studies in Building History D23 Seminar Konstvetenskapliga inst
08:00 - 13:00 E41 Lecture Eva Nahlin Förlagsdigidagarna
08:00 - 10:00 E32, Almedalsbiblioteket am Studentbokning
08:00 - 10:00 E34, Almedalsbiblioteket madde Studentbokning
08:00 - 10:00 Rauken Engineering Studentbokning
08:15 - 10:00 Data Analytics E45 Lecture Andreas Hedrén Supervised learning Informatik och media
08:15 - 13:00 Game Design 2: Game Development B25
B27
Lecture Asset Pipeline / Unity Map
Map
Företagsekonomiska inst
08:15 - 10:00 Legal Studies - Basic Year B24 Lecture
Videolecture
Fullmakt
Föreläsare: Laila Zackariasson
Juridiska inst
08:15 - 10:00 Termin 2, VT23, SSK, Hälsa och förebyggande av ohälsa II A1:107a, BMC
E44
Videoconference
Uppstartsstöd
Violeta Armijo del Valle Omvårdnad vid diabetes Map
Map
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
08:15 - 10:00 Termin 5, VT2023, SSK, Demenssjukdom och omvårdnad vid demens A1:106b. BMC
C12
Videoconference
Uppstartsstöd
Ylva Cedervall Fysisk aktivitet vid Alzheimers sjukdom
och andra kognitiva sjukdomar
Map
Map
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
08:15 - 12:00 E36, Almedalsbiblioteket Felicia Studentbokning
08:30 - 12:30 Heden Studentbokning
09:00 - 13:00 C11 Frida Studentbokning
09:00 - 13:00 C13 Studentbokning
09:00 - 12:00 E37, Almedalsbiblioteket AnnaW Studentbokning
09:00 - 13:00 Flundran Arbetslag B Studentbokning
09:00 - 13:00 Myren Studentbokning
09:15 - 12:00 Climate for Culture D13, Hus D Seminar Gustaf Leijonhufvud Seminar: Climate change and heritage Konstvetenskapliga inst
09:15 - 12:00 Environmental and Governmental Law for Planners B15 Seminar Gunilla Högberg Björck Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
Sem. material 5
Kulturgeografiska inst
09:15 - 16:00 Game Design 4: Level Design B13
B26
C10
Änget
Seminar Jakob Berglund Rogert
Jonatan Österberg
Presentations
10:00-11:30 Group Nr 1+2
12:30-14:00 Group Nr 3+4
14:15-15:45 Group Nr 4+6
Acheron B13
Cocytus B26
Phlgeton C10
Map
Map
Map
Speldesign
09:15 - 12:00 Management Systems and Leadership KandLedarskap1 B23 Lecture Annika Henningsson Samhällsbyggnad och industriell teknik
09:15 - 12:00 Osteology B B14 Lecture Sabine Sten Lånedator 2
Arkeologi o antik historia
09:15 - 12:00 Qualitative and Quantitative Methods HDU1 B36 Lecture Brian Danley Samhällsbyggnad och industriell teknik
09:15 - 13:15 Backsippan Arbetslag c Studentbokning
09:30 - 15:00 B11 Group work Grp Anna Studentbokningar via receptionen, Gotland
10:00 - 11:00 B43 Handledning Joakim Andersson Konstvetenskapliga inst
10:00 - 13:00 C15 Lisa S
Lisa S
Studentbokning
10:00 - 12:30 E32, Almedalsbiblioteket Studentbokning
10:00 - 13:00 E34, Almedalsbiblioteket mango Studentbokning
10:00 - 13:00 Rauken Basgrupp A Studentbokning
10:15 - 12:00 Archaeology C 2-0024, Engelska parken
Uppsalarummet, A30, Campus Gotland
Videolecture Gunilla Runesson
Julia Wihlborg
Map
Map
Arkeologi o antik historia
10:15 - 12:00 Bachelor's Level Business Studies: Theory and Methodology B22 Lecture Adri de Ridder ”Fördjupning Finansiering / Redovisning” Företagsekonomiska inst
10:15 - 12:00 Data Analytics E45 Exercise Elin Uppström Code along lab 3 -digital Informatik och media
10:15 - 12:00 Game Design 5: Theory and Method E22 Lecture Nataska Statham Speldesign
10:15 - 12:00 Innovations for Energy Transition ENTRANS 2 E35 Presentation Geoffrey De Sena Missing perspective Geovetenskaper inst
10:15 - 12:00 Leadership in Preschool Class and Primary School, Years 1-3 GRL2 E48
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Lecture
Videolecture
Helena Påls Ledarskap, jämlikhet och jämställdhet
Föreläsare i Uppsala
Map
Map
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
10:15 - 12:00 Public Space D24 Seminar Adam Lundberg Att planera för stad, kultur och konst (halvgrupp) Kulturgeografiska inst
10:15 - 12:00 Termin 2, VT23, SSK, Hälsa och förebyggande av ohälsa II A1:107a, BMC
E44
Via Zoom
Lecture Katarina Hjelm Diabetes i ett internationellt perspektiv
Föreläsningen ges via Zoom men studenterna sitter på plats på BMC och Gotland. Ta med dator med uppkoppling samt hörlurar!
Map
Map
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
10:15 - 11:00 Termin 5, VT2023, SSK, Demenssjukdom och omvårdnad vid demens A1:106b. BMC
C12
Compulsory
Videoconference
Uppstartsstöd
Att vara anhörig till dotter med demens
Helena Fjellström
Uppsala: Uppsala anhörigcentrum
Obligatorisk
Map
Map
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
12:00 - 13:00 E37, Almedalsbiblioteket Thesis Studentbokning
12:30 - 13:45 E32, Almedalsbiblioteket am Studentbokning
12:30 - 16:30 E36, Almedalsbiblioteket Basgrupp C Studentbokning
12:45 - 16:00 B43 Meeting Liselotte Aldén Geovetenskaper inst
13:00 - 17:00 Building Documentation and Studies in Building History D23 Seminar Konstvetenskapliga inst
13:00 - 17:00 C13 Basgrupp U, t1 Studentbokning
13:00 - 15:00 C15 GD2 Funguys Studentbokning
13:00 - 16:00 F20 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
13:00 - 15:00 E34, Almedalsbiblioteket madde Studentbokning
13:00 - 17:00 E37, Almedalsbiblioteket Tinted hArts Studentbokning
13:00 - 14:00 Flundran Arbetslag B Studentbokning
13:00 - 15:15 Heden Studentbokning
13:00 - 15:00 Myren Studentbokning
13:00 - 17:00 Rauken Team 3 - Game Design Studentbokning
13:15 - 15:00 Bachelor's Level Business Studies: Theory and Methodology B22 Lecture James Sallis Fördjupning i organisation och marknadsföring Företagsekonomiska inst
13:15 - 17:00 Data Analytics B15 Laboratory experiment Elin Uppström
Robert Lejon
Labb 3 Informatik och media
13:15 - 15:00 Game Design 5: Theory and Method E22 Lecture Nataska Statham Speldesign
13:15 - 15:00 Innovations for Energy Transition ENTRANS 2 E35 Presentation Geoffrey De Sena Missing perspective Geovetenskaper inst
13:15 - 16:00 Management Systems and Leadership KandLedarskap1 B23 Lecture Annika Henningsson Samhällsbyggnad och industriell teknik
13:15 - 16:00 Osteology B B14 Lecture Sabine Sten Lånedator 2
Arkeologi o antik historia
13:15 - 15:00 Production Management I IUI2
MI2
2001, Ångström
C12
Lecture Matias Urenda Moris Map
Map
Samhällsbyggnad och industriell teknik
13:15 - 15:00 Public Space D24 Seminar Adam Lundberg Att planera för stad, kultur och konst (halvgrupp) Kulturgeografiska inst
13:15 - 16:00 Qualitative and Quantitative Methods HDU1 B36 Lecture Brian Danley Samhällsbyggnad och industriell teknik
13:15 - 14:00 Termin 2, VT23, SSK, Hälsa och förebyggande av ohälsa II A1:107a, BMC
E44
Videoconference
Uppstartsstöd
Charlotte Hertzberg Studenthälsan Map
Map
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
13:15 - 16:00 C11 Frida Studentbokning
13:15 - 16:15 Backsippan Arbetslag c Studentbokning
13:45 - 15:15 E32, Almedalsbiblioteket Handledning Andreas Thor Språkverkstan Nordiska språk inst
14:00 - 16:30 Flundran 1E Studentbokning
14:15 - 16:00 Archaeology and Ancient History II 22-0031, Engelska parken
B24
Videolecture
Uppstartsstöd
Gunnel Ekroth
Karl-Johan Lindholm
Paul Wallin
Takayoshi Oshima
Map
Map
Arkeologi o antik historia
14:15 - 16:00 Termin 2, VT23, SSK, Hälsa och förebyggande av ohälsa II SSKt2 A1:107a, BMC
E44
Videoconference
Uppstartsstöd
Sjuksköterskans historia i Uppsala
Kerstin Rollman
Map
Map
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
15:00 - 17:00 C15 Jag kan inte dreja och därför gillar jag glödlampor Studentbokning
15:00 - 17:00 E34, Almedalsbiblioteket Studentbokning
15:00 - 17:00 Myren Thesis Studentbokning
15:15 - 17:00 Industrial Management IUI2 B22 Utbildning Mohammad Latifi Samhällsbyggnad och industriell teknik
15:15 - 16:15 E32, Almedalsbiblioteket Studentbokning
15:15 - 16:30 Heden Studentbokning
16:00 - 18:00 C11 Studentbokning
16:00 - 18:00 Änget Studentbokning
16:15 - 17:30 Basic Swedish 2 D24 Lesson Andreas Thor Nordiska språk inst
16:15 - 17:45 E32, Almedalsbiblioteket Lina R Studentbokning
16:30 - 19:00 B51 Group work Studentbokningar via receptionen, Gotland
17:00 - 18:00 Flundran T Studentbokning
17:00 - 18:30 Rauken S–studenter Studentbokning
19:30 - 21:00 D22 Exercise Kören Gemensam service

  Modified within the last hour.