Tid Kurs Program Grupp Lokal Moment Lärare Kommentar Lokal Utrustning, Kund
2022-05-21   08:00 - 12:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, förskollärare FSK6 B22 EDU Tenta
Omtentamen, Pappers-tenta
*Anmälan och info i Ladok Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier
  08:00 - 17:00 B13 Verkstad Finn Engström Speldesign
  08:00 - 18:00 F14 Förberedelse Denna kund är endast till för de bokningar som görs för tex underhåll av lokaler eller service av lokaler på Gotland. Bokningar ska även göras i bokningsmallen spärrbokning.
  09:00 - 13:00 Änget Studentbokning
  10:00 - 14:00 E38, Almedalsbiblioteket Malin Studentbokning
  11:00 - 13:00 Rauken Circus Bombus Studentbokning
  12:30 - 16:30 Flundran Studentbokning
  14:15 - 14:30 D22 Handledning Finn Engström Speldesign