Tid Kurs Program Grupp Lokal, Lokal Moment Lärare Kommentar Karta Utrustning, Kund
2021-10-25   08:00 - 11:00 Introduktion till industriell utveckling IUI1 D22 Tentamen Samhällsbyggnad och industriell teknik
  08:00 - 13:00 Lärande och utveckling, förskollärare
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 o 4-6, joint course HT2021
FSK1 Visby 4-6
Visby F-3
Exam hall, floor 4, house B Tentamen Eva Bergqvist *Anmälan och info i Ladok
1BG029 och 1BG028 skriver 8-12
4PE185 skriver 8-13
Denna kund är för Gotlands tentamensbokningar samt föreberedelsetid som kan finnas före eller efter en tentamen.
  08:00 - 12:00 C11 Studentbokning
  08:00 - 11:00 C15 BA 1 Studentbokning
  08:00 - 10:00 E48 Möte Anna Malkan Nelson Möte styrgrupp Universitetsbiblioteket
  08:00 - 12:00 Heden Lina
Tentaplugg
Studentbokning
  08:00 - 12:00 Änget Johanna med grupp Studentbokning
  08:15 - 11:00 Bild och musik, grundlärare Fk-3 GRL3 B38 Workshop Maria Wessman Klintberg M11: Rep inför Kulshow Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier
  08:15 - 12:00 Kvalitetsteknik KandLedarskap1 D24 Laboration Magnus Larsson Samhällsbyggnad och industriell teknik
  08:30 - 10:00 E34, Almedalsbiblioteket emmy Studentbokning
  08:30 - 12:30 E38, Almedalsbiblioteket Eira m. grupp Studentbokning
  09:00 - 16:00 Vindkraftsprojektering E30 Presentation Henrik Asmuth
Liselotte Aldén
Geovetenskaper inst
  09:00 - 15:00 C10 Grupparbete Grp Jan O Studentbokningar via receptionen, Gotland
  09:00 - 11:30 C13 Plugg Sara Studentbokning
  09:00 - 12:00 Backsippan Nguyen Robertson Studentbokning
  09:00 - 12:00 Rauken Studentbokning
  09:15 - 12:00 Kvalitetssäkring i systemutveckling B15 Presentation Maritha Dahlin Föreläsning inför tentamen Informatik och media
  09:15 - 12:00 Turism och miljömässig hållbarhet E35 Föreläsning Brian Danley Geovetenskaper inst
  09:15 - 14:00 Vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter i företagsekonomi B51 Föreläsning Matilda Dahl Företagsekonomiska inst
  09:15 - 10:00 2-2033, Engelska parken
Uppsalarummet, A30, Campus Gotland
Zoom-möte Angus Graham
Camilla Bergström
Elisabet Green
SciFest 2022 Karta
Karta
Arkeologi o antik historia
  10:00 - 12:00 Statistik för samhällsplanerare B14 Föreläsning Thommy Perlinger Statistik
  10:00 - 12:00 B11 Grupparbete Grp Ellen Studentbokningar via receptionen, Gotland
  10:00 - 12:30 E34, Almedalsbiblioteket Studentbokning
  10:00 - 12:00 E36, Almedalsbiblioteket F7 Studentbokning
  10:00 - 12:00 Flundran 2FE973 Group 4, Sustainability Management Studentbokning
  10:00 - 14:00 Myren Studentbokning
  10:15 - 12:00 Data analytics B13 Redovisning Elin Uppström Redovisning slutuppgift 1 (senast) Informatik och media
  10:15 - 12:00 Introduktion till spelforskning G41 Föreläsning Speldesign
  10:15 - 12:00 Introduktion till programvaruteknik
Programvaruteknisk baskurs
IUI2 B25
B27
Övrigt Jakob Bandelin Karta
Karta
Informatik och media
  11:00 - 15:00 C15 Aida Session Studentbokning
  11:00 - 12:00 D22 Service Denna kund är för Gotlands tentamensbokningar samt föreberedelsetid som kan finnas före eller efter en tentamen.
  11:30 - 13:00 C13 Edinburgh Studentbokning
  12:00 - 14:00 C11 Lisa Projekt Studentbokning
  12:00 - 13:00 E41 Service Denna kund är endast till för de bokningar som görs för tex underhåll av lokaler eller service av lokaler på Gotland. Bokningar ska även göras i bokningsmallen spärrbokning.
  12:00 - 16:00 Backsippan Lina
Tentaplugg
Studentbokning
  12:00 - 13:00 Heden Studentbokning
  12:00 - 13:00 Rauken Group Meeting - Jacob Farraj Studentbokning
  12:15 - 14:00 SAM_ARK_A2_H21 2-0024, Engelska parken
B24
Föreläsning
Uppstartsstöd
Anders Kaliff
Paul Wallin
Karta
Karta
Arkeologi o antik historia
  12:30 - 13:45 E34, Almedalsbiblioteket Studentbokning
  13:00 - 15:00 Grundläggande statistik A4 B14 Föreläsning Thommy Perlinger Statistik
  13:00 - 16:00 Karaktärsdesign och representation F14 Eget arbete Speldesign
  13:00 - 15:30 B22 Grupparbete nalawit Studentbokningar via receptionen, Gotland
  13:00 - 17:00 C13 Amanda Studentbokning
  13:00 - 15:00 E36, Almedalsbiblioteket F7 Studentbokning
  13:00 - 16:00 E38, Almedalsbiblioteket Jennifer Studentbokning
  13:00 - 17:00 Flundran Fluttershy 6 Studentbokning
  13:00 - 14:00 Heden Break It Studentbokning
  13:00 - 16:00 Rauken Studentbokning
  13:00 - 16:00 Änget Johanna med grupp Studentbokning
  13:15 - 16:00 Att driva, leda och utveckla hållbara besöksnäringsföretag
Att etablera, leda och utveckla hållbar affärsverksamhet i råmaterialindustrin
HDU1-2 B26
D24
Föreläsning Göran Lindström
Magnus Larsson
Karta
Karta
Samhällsbyggnad och industriell teknik
  13:15 - 15:00 Data analytics B13 Redovisning Elin Uppström Redovisning slutuppgift 1 (senast) Informatik och media
  13:15 - 15:00 Deep games G41 Föreläsning Doris Rusch Speldesign
  13:15 - 15:00 Internationellt företagande och regional utveckling B25 Föreläsning Fredrik Sjöstrand Information meeting Master Thesis Företagsekonomiska inst
  13:15 - 16:00 Kultur- och naturarv B15 Föreläsning Camilla Asplund Ingemark Kulturantro o etnologi inst
  13:15 - 17:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 o 4-6, joint course HT2021 Visby 4-6
Visby F-3
D13, Hus D Laboration
Obligatorisk närvaro
Greger Thornell Material och konstruktion Biologisk grundutbildning inst
  13:15 - 17:00 Termin 4, HT21, SSK, Ohälsa och främjande av hälsa II Basgrupp N Inläsning Inläsning Seminarium Psykossjukdom
Förberedelser inför seminarium
Psykisk ohälsa –Psykossjukdom
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  13:15 - 15:00 Turism och miljömässig hållbarhet E35 Föreläsning Brian Danley Geovetenskaper inst
  13:45 - 15:15 E34, Almedalsbiblioteket Webinar Studentbokning
  14:00 - 17:00 C11 Applejack 5 Studentbokning
  14:00 - 15:15 Heden möte Studentbokning
  14:00 - 18:00 Myren Break It Studentbokning
  14:15 - 16:00 Arkeologi och antik historia I
SAM_AAH I HT21
B24
Geijersalen 6-1023, Engelska parken
Videoföreläsning Michael Lindblom Karta
Karta
Arkeologi o antik historia
  14:15 - 16:00 Bild och musik, grundlärare Fk-3 GRL3 D22 Seminarium Birgitta Näsström B17 Filmpremiär Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier
  14:15 - 17:00 Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 GRH1 B38 Seminarium Maria Wessman Klintberg Identitetsskapande genom musik Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier
  15:00 - 16:00 C15 Alma Studentbokning
  15:00 - 19:00 E36, Almedalsbiblioteket Lisa Elsa Studentbokning
  15:15 - 17:00 Data analytics B13 Redovisning Elin Uppström Redovisning slutuppgift 1 (senast) Informatik och media
  15:15 - 17:00 Grundkurs i företagsfinansiering E22 Föreläsning Martin Abrahamson Företagsekonomiska inst
  15:15 - 17:30 E34, Almedalsbiblioteket Seminar Preperation Studentbokning
  15:15 - 17:45 Heden Seminar A4 Studentbokning
  16:00 - 20:00 C15 Aida Session Studentbokning
  16:00 - 18:00 Backsippan Alma Studentbokning
  16:00 - 18:30 E38, Almedalsbiblioteket Studentbokning
  16:00 - 19:00 Rauken clown carnival Studentbokning
  16:15 - 19:00 Änget Esther Studentbokning
  17:00 - 18:00 C13 Rami RM Studentbokning
  17:45 - 19:45 Heden JP Studentbokning