Tid
Kurs
Program
Grupp
Lokal
Moment
Lärare
Kommentar
Lokal
Utrustning, Kund
2022-12-05   08:00 - 2022-12-12 08:00 E38, Almedalsbiblioteket Ej bokningsbar tid Blockering av lokaler för service eller ombyggnad.
2022-12-08   08:00 - 12:00 IT-säkerhet B51 Workshop Millan Lundgren Informatik och media
08:00 - 12:00 E32, Almedalsbiblioteket SSK T1
ssk T1
Studentbokning
08:00 - 10:00 Flundran Studentbokning
08:00 - 12:00 Änget julia Studentbokning
08:15 - 10:00 ARK A4_Historisk arkeologi
Arkeologi A
Historisk arkeologi
B24
Geijersalen 6-1023, Engelska parken
Videoföreläsning Christoph Kilger
Gustaf Svedjemo
Karta
Karta
Arkeologi o antik historia
08:15 - 10:00 Att leda verksamhet i förskolan 4PE187 HT22 Gotland FSK1 CGO1-2 B14 Seminarium Christer Rödin Akademiskt skrivande Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
08:15 - 12:00 Geografiska informationssystem (GIS) och kvantitativ metod B36 Övning Cecilia Fåhraeus Övning
Tematiska kartor
Kulturgeografiska inst
08:15 - 10:00 Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3 GRL1 B13 Seminarium Anna Kahlbom Positionssystemet Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
08:15 - 12:00 Projekt och ledning
Projektledning och ledarskap
IUI1
KandLedarskap1
F20 Workshop Gästföreläsare Samhällsbyggnad och industriell teknik
08:15 - 10:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, grundlärare 4-6
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, grundlärare F-3
GRH5
GRL5
E41
Sal X, university building
Föreläsning
Teknikhjälp
Videoföreläsning
Olle Nordberg Insamlingsmetoder Kvalitativa Karta
Karta
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
08:30 - 12:30 C11 Linda Studentbokning
08:30 - 12:30 C13 Studentbokning
08:30 - 12:00 E37, Almedalsbiblioteket Stina Josefsson Studentbokning
08:30 - 12:30 Rauken Studentbokning
08:45 - 16:00 B11
B26
B43
C10
E35
Utbildning Utbildning förstelärare
Grupparbete
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
09:00 - 12:15 C15 Johanna M Studentbokning
09:00 - 12:00 E34, Almedalsbiblioteket Bas G PM Studentbokning
09:00 - 12:00 Myren Karlsson Studentbokning
09:15 - 12:00 Analys och utveckling av logistiska system IUI3 C12 Obligatorisk närvaro
Redovisning
Björn Samuelsson Samhällsbyggnad och industriell teknik
09:15 - 12:00 Att etablera, leda och utveckla hållbar affärsverksamhet i råmaterialindustrin HDU1
SINReM2
D22 Föreläsning Göran Lindström
Magnus Larsson
Samhällsbyggnad och industriell teknik
09:15 - 12:00 Beslutsfattande - individen och organisationen B22 Föreläsning Anna-Carin Nordvall Föreläsning: Kognitiva processer vid beslutsfattande, tumregler och tankefel
Intro Individuell uppgift
Företagsekonomiska inst
09:15 - 12:00 Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling B27 Föreläsning Brian Danley Geovetenskaper inst
09:15 - 12:00 Six sigma KandLedarskap2 B25 Workshop Annika Henningsson Samhällsbyggnad och industriell teknik
09:30 - 09:45 Planering för vindkraft D24 Seminarium
Workshop
Johanna Liljenfeldt Geovetenskaper inst
09:30 - 13:30 Heden WW Studentbokning
10:00 - 12:00 Backsippan basgrupp e Studentbokning
10:00 - 13:00 E36, Almedalsbiblioteket Studentbokning
10:15 - 11:00 Att leda verksamhet i förskolan
Barns välbefinnande i förskolan
Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3
Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6
Samhällsorienterande ämnen för F-3
Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Svenska II i grundskolans årskurser 4-6
Svenska som andraspråk och flerspråkighet i förskolan
Teknik och naturvetenskap i förskolan
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, grundlärare 4-6
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, grundlärare F-3
B24 Övrigt Charlotte Svärd
Nellie Kotz
Studenttorget, lussefika Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
10:15 - 12:15 Förhandlingar i en företagskontext B23 Seminarium Birgit Pauksztat Företagsekonomiska inst
10:15 - 12:00 Globalisation, Resources and Environmental Justice E30 Föreläsning Tom Mels Kulturgeografiska inst
10:15 - 12:00 Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3 GRL1 Flundran Övrigt Anna Kahlbom Prepmatte 2 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
10:15 - 12:00 Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 GRH1 D23 Seminarium Matilda Hällback Vetenskaplig artikel Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
10:15 - 12:00 Planering för vindkraft D24 Seminarium
Workshop
Johanna Liljenfeldt Workshop - Room D24
Workshop, Stakeholder Role Play - Group 2
Geovetenskaper inst
10:15 - 12:00 Spel och samhälle G41 Föreläsning Patrick Prax Speldesign
10:15 - 17:00 Speldesign 3 - systemdesign B13-15 Övrigt Jakob Berglund Rogert Report Ventilation Seminar Karta
Karta
Karta
Speldesign
12:00 - 16:00 E37, Almedalsbiblioteket Stina Josefsson Studentbokning
12:15 - 16:00 Projekt och ledning
Projektledning och ledarskap
IUI1
KandLedarskap1
B25 Workshop Gästföreläsare Culture Aspects, PEAI Samhällsbyggnad och industriell teknik
12:15 - 14:00 Sociala villkor och sociala problem III
Sociala villkor och sociala problem III HT22
SocT3 E45 Föreläsning Michael Tärnfalk Kursintro samt att göra intervjuer Sociologiska inst
12:15 - 14:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, grundlärare 4-6
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, grundlärare F-3
GRH5
GRL5
E41
Sal X, university building
Föreläsning
Teknikhjälp
Videoföreläsning
Ida Bergvall Insamlingsmetoder kvantitativa Karta
Karta
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
12:15 - 14:00 E34, Almedalsbiblioteket Studentbokning
12:30 - 15:30 Geografiska informationssystem (GIS) och kvantitativ metod B36 Övning Cecilia Fåhraeus Övning
Buffertanalys
Kulturgeografiska inst
12:30 - 16:30 C11 Linda Studentbokning
12:30 - 16:30 Änget Studentbokning
13:00 - 16:00 IT-säkerhet B51 Workshop Millan Lundgren Informatik och media
13:00 - 15:00 B22 Grupparbete Denna kund används för externa bokningar för Avd för gemensam service och administration
13:00 - 14:00 C13 Mf Studentbokning
13:00 - 16:00 C15 Lina Studentbokning
13:00 - 17:00 Backsippan Studentbokning
13:00 - 17:00 E36, Almedalsbiblioteket Team Martyr Studentbokning
13:00 - 17:00 Flundran Ylva Studentbokning
13:00 - 16:00 Myren Karlsson Studentbokning
13:00 - 16:00 Rauken Studentbokning
13:15 - 16:00 Att etablera, leda och utveckla hållbar affärsverksamhet i råmaterialindustrin HDU1
SINReM2
D22 Föreläsning Göran Lindström
Magnus Larsson
Samhällsbyggnad och industriell teknik
13:15 - 15:00 Deep games G41 Föreläsning Doris Rusch Speldesign
13:15 - 15:00 Globalisation, Resources and Environmental Justice D24 Föreläsning Tom Mels Kulturgeografiska inst
13:15 - 16:00 Miljöekonomi och ekologisk ekonomi B23 Föreläsning Patrik Rönnbäck Geovetenskaper inst
13:15 - 15:00 Termin 2, HT22, SSK, Hälsa och förebyggande av ohälsa II SSKt2 Basgrupp A-G
Basgrupp N
A1:111a, BMC
E44
Uppstartsstöd
Videokonferens
Smärta
Föreläsare: Mia Berg
Karta
Karta
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
13:30 - 16:30 Heden Amanda Studentbokning
13:45 - 15:15 E32, Almedalsbiblioteket Handledning Andreas Thor Språkverkstaden Nordiska språk inst
14:00 - 16:30 C13 Cat Life
cat Astrophe
Studentbokning
14:00 - 16:00 E34, Almedalsbiblioteket Studentbokning
14:15 - 16:00 ARKEOLOGI OCH ANTIK HISTORIA I HT22
Arkeologi och antik historia I
B24
Geijersalen 6-1023, Engelska parken
Videoföreläsning Carl-Gösta Ojala
Gunilla Runesson
Karta
Karta
Arkeologi o antik historia
14:15 - 16:00 Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3 GRL1 C12
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Föreläsning
Videoföreläsning
Synnöve Carlsson Aritmetik 3
Föreläsare i Uppsala
Karta
Karta
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
14:15 - 16:00 Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 GRH1 D23 Seminarium Matilda Hällback Aritmetik i undervisningen A Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
14:15 - 16:00 Planering för vindkraft E30 Seminarium
Workshop
Johanna Liljenfeldt Workshop - Room E30
Workshop, Stakeholder Role Play - Group 3
Geovetenskaper inst
14:15 - 17:00 Sociala villkor och sociala problem III
Sociala villkor och sociala problem III HT22
SocT3 E45 Föreläsning Michael Tärnfalk Forts. att göra intervjuer samt att välja teori Sociologiska inst
14:15 - 16:00 12:228, Blåsenhus
E48
Kalendarium EDU
Möte
Videokonferens
Anette Hamerslag
Angelica Evertsson
Anna Kahlbom
Anna Nordlund
Anne-Sofie Nyström
Birgitta Hellqvist
Charlotte Gottfries
Christer Rödin
Emilia Tallroth
Farzaneh Moinian
Fredrik Gunnarson
Gabriella Gejard
Helena Breicha
Heléne Don Lind
Ingrid I. Olsson
Johan Theodorsson
Jörgen Mattlar
Karin Litsner
Katarina Gustafson
Lars Weiselius
Lennart Rolandsson
Linda Bennman Jansson
Lizbeth Engström
Maria Hedefalk
Mimmi Örberg
Olov Nordvall
Pernilla Dahlgren
Peter Bernhardsson
Petra Gäreskog
Véronique Simon
Förskollärarkollegium Karta
Karta
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
15:15 - 17:00 Landskap i förändring D24 Föreläsning Tom Mels Kulturgeografiska inst
15:15 - 16:00 Termin 2, HT22, SSK, Hälsa och förebyggande av ohälsa II SSKt2 Basgrupp A-G
Basgrupp N
A1:111a, BMC
E44
Frågestund
Uppstartsstöd
Videokonferens
Kursavstämning
studenter/kursledare/kursadministratör. Videolänk från Uppsala
Karta
Karta
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
16:00 - 18:00 Basic Swedish 1 B22 Tentamen Andreas Thor
Anna Lehto
Nordiska språk inst
16:00 - 18:00 Basic Swedish 1 B25 Tentamen Andreas Thor
Anna Lehto
Nordiska språk inst
16:00 - 19:00 Rauken Basgrupp A Studentbokning
16:30 - 17:30 B51 Utbildning Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
16:30 - 19:00 E31 Möte Visekon Studentbokningar via receptionen, Gotland
17:00 - 19:00 C11 Maja Studentbokning
17:00 - 21:00 Flundran Basgrupp e Studentbokning
18:00 - 20:00 Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1 G41 Föreläsning Pernilla Persson Speldesign
19:30 - 21:00 D22 Föreläsning Campus Gotlands Kammarkör Gemensam service

  Ändrad den senaste timmen.