Tid Lokal Moment Kund
2021-04-05   08:00 - 2021-04-12 08:00 B23 Ej bokningsbar tid Blockering av lokaler för service eller ombyggnad.
2021-04-11   08:00 - 17:45 B43 Grupparbete Denna kund får ändast användas för studentbokningar som görs samma dag via receptionen på Gotland.
  12:00 - 15:00 C11 Studentbokning