Prenumerera
 
Gå till föregående dag
 
Gå till nästa dag

Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Kommentar Kund
2020-02-29   09:00 - 13:00 Ohälsa och främjande av hälsa II
Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Svenska II i grundskolans årskurser 4-6
GRH3
GRL3
D22 EDU Tenta
Omtentamen
*Anmälan och info i Ladok
Delkurs 2
Gemensam service
  11:45 - 16:45 E22 Möte Eva Hammarström Filmvisning Almedalsbiblioteket
Barnen visar sina egna filmer.
Film på Gotland/Almedalsbiblioteket
Universitetsbiblioteket