Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Tors  
Gå till nästa dag

Tid Kurs Program Utrustning Grupp Lokal Moment Lärare Kommentar Kund
2020-10-01   08:00 - 13:45 B24 Möte Annie Nyström Geovetenskaper inst
  08:00 - 2020-10-04 18:00 B41-42 Under ombyggnad Blockering av lokaler för service eller ombyggnad.
  08:00 - 2020-10-04 18:00 C12 Underhåll/service Blockering av lokaler för service eller ombyggnad.
  08:00 - 16:00 D13, Hus D Föreläsning Kristin Balksten Konstvetenskapliga inst
  09:00 - 17:00 C10 Grupparbete Grp Niklas Denna kund får ändast användas för studentbokningar som görs samma dag via receptionen på Gotland.
  09:15 - 16:00 D23 Grupparbete Grp Hanna Denna kund får ändast användas för studentbokningar som görs samma dag via receptionen på Gotland.
  10:00 - 14:00 Rauken Studentbokning
  11:00 - 15:00 E36, Almedalsbiblioteket Studentbokning
  12:00 - 16:00 C13 Studentbokning
  12:45 - 14:30 Juridiskt grundår Grupp 2 E30 Seminarium Olof Wilske Juridiska inst
  12:45 - 13:45 Heden Studentbokning
  13:00 - 15:00 Vindkraftsprojektering E45 Seminarium Professional skills & Goals of the programme Geovetenskaper inst
  13:00 - 17:00 A22 Videokonferens Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier
  13:00 - 14:00 Backsippan evelina Studentbokning
  13:00 - 16:00 E34, Almedalsbiblioteket Cornelia och Annie Studentbokning
  13:00 - 16:00 E36, Almedalsbiblioteket Mikaela Studentbokning
  13:00 - 16:00 E38, Almedalsbiblioteket camilla Studentbokning
  13:00 - 16:00 Flundran Studentbokning
  13:00 - 17:00 Änget Grupparbete Grp Katarina Denna kund får ändast användas för studentbokningar som görs samma dag via receptionen på Gotland.
  13:15 - 17:00 Barnhälsovård och elevhälsa inom distriktsköterskans kompetensområde C20 Examination
Obligatorisk närvaro
Eva Carin Brander Gustafsson Examination barn-vaccination Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  13:15 - 17:00 Byggnation, drift och underhåll av vindparker B37 Obligatorisk närvaro
Seminarium
Workshop
Negotiate fair O&M Contracts Geovetenskaper inst
  13:15 - 15:00 Introduktion till entreprenörskap inom besöksnäringen HDU1-2 E41 Föreläsning Göran Lindström
Magnus Larsson
Samhällsbyggnad och industriell teknik
  13:15 - 16:00 Introduktion till industriell utveckling
Introduktion till ledarskap - kvalitet - förbättring
IUI1
KandLedarskap1
B25 Obligatorisk närvaro
Presentationsteknik
Magnus Larsson Samhällsbyggnad och industriell teknik
  13:15 - 15:00 Introduktion till samhällsplanering B22 Föreläsning Kulturgeografiska inst
  13:15 - 16:00 Människokroppens struktur och funktion D22 Gruppövning Björn Åkerblom Egenstudier, lärare på plats från ca 13.45 Medicinsk cellbiologi
  13:15 - 15:00 Termin 2, HT20, SSK, Hälsa och förebyggande av ohälsa II Mikrofon för skype, Puck 2 Basgrupp G
Basgrupp N
B13 Obligatorisk närvaro
Seminarium
Nathalie Godman Geriatrikseminarium Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  13:15 - 14:15 Rauken Studentbokning
  13:30 - 14:15 Introduktion till hållbar energiomställning B23 Seminarium Geovetenskaper inst
  13:30 - 16:00 Myren Lisa, Rami, Primus Studentbokning
  14:00 - 18:00 C15 Gio Studentbokning
  14:15 - 16:00 Det mångfaldiga förflutna 2-0024, Engelska parken
B24
Videoseminarium Angus Graham
Helene Martinsson-Wallin
Arkeologi o antik historia
  14:15 - 18:15 Rauken Linn Studentbokning
  15:00 - 17:30 Heden Hanna G Studentbokning
  15:15 - 17:15 A23 Möte Hugo Olivares Espinosa Geovetenskaper inst

  Ändrad den senaste timmen.

   
Avbokning