Tid
Kurs
Program
Grupp
Lokal
Moment
Lärare
Kommentar
Lokal
Utrustning, Kund
2023-03-27   08:15 - 16:00 Byggnadstekniker i sten och trä D22 Föreläsning Kristin Balksten Konstvetenskapliga inst
09:15 - 16:00 Ohälsa och främjande av hälsa för kvinnor och barn utifrån ett nationellt och globalt perspektiv E45 Obligatorisk närvaro
Uppstartsstöd
Videoföreläsning
Johanna Sjömar Kvinnors o barns hälsa inst
13:00 - 16:00 C15 Theesis Studentbokning
13:00 - 16:30 Backsippan Thesis Club Studentbokning
13:00 - 17:00 Flundran Studentbokning
13:00 - 16:00 Myren Jule & Sina Studentbokning
13:15 - 16:00 Examensarbete för masterexamen i speldesign F14 Seminarium Magnus Johansson Halfway check in Speldesign
13:15 - 17:00 Forskningsmetoder i vindkraftsprojektering MasVkp1 B14 Lektion Johanna Liljenfeldt Quantitative reserach design Geovetenskaper inst
13:15 - 16:00 Föremål och design D23 Föreläsning Konstvetenskapliga inst
13:15 - 16:00 Ledningssystem, livscykelanalys och hållbarhet ENTRANS 2 B15 Föreläsning Magnus Larsson Sustainability reporting Samhällsbyggnad och industriell teknik
13:15 - 16:00 Människokroppens struktur och funktion B11 Uppföljning Björn Åkerblom Uppföljning av introduktionsföreläsningen
OBS Vi börjar 13.30! Mellan kl 14.15-15.00 möte med studenter som läst kursen HT22.
Medicinsk cellbiologi
13:15 - 16:00 Omvårdnad och folkhälsa med inriktning mot vuxna och äldre inom distriktssköterskans kompetensområde 3FV383 VT2023 DSK T4 A1:111a, BMC
B43
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Uppstartsstöd
Anna T Höglund Etik Karta
Karta
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
13:15 - 16:00 Spelproduktion 2 - vertical slice D24 Workshop Håkan Mattsson Pitch Development Speldesign
13:15 - 16:00 Teknisk-antikvarisk byggprocess
Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning
E30 Föreläsning Sandra Såger Konstvetenskapliga inst
13:15 - 16:00 Verksamhetssystem och ledning KandLedarskap1 B51 Föreläsning Annika Henningsson Samhällsbyggnad och industriell teknik
13:15 - 17:00 Vetenskapsteori och metodologi i en tvärvetenskaplig kontext ENTRANS 1 E35 Workshop Hugo Olivares Espinosa Workshop Statistics Project Geovetenskaper inst
14:00 - 16:00 B22 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
14:00 - 16:30 C13 Studentbokning
14:00 - 18:00 E37, Almedalsbiblioteket Meeting Studentbokning
14:00 - 16:00 Heden Studentbokning
14:00 - 18:00 Änget Martin.B Studentbokning
14:15 - 16:00 Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys E22 Föreläsning Arne Sjöblom Företagsekonomiska inst
14:15 - 16:00 Arkeologi och antik historia II Avanc Webbprog Åk 1 22-0031, Engelska parken
B24
Uppstartsstöd
Videoföreläsning
Christoph Kilger
Patrik Klingborg
Karta
Karta
Arkeologi o antik historia
14:15 - 16:00 Engelska för grundlärare, årskurs 4-6
Engelska för grundlärare, årskurs F-3
B13 Seminarium
Språkstruktur
Marika Randler Engelska institutionen
14:15 - 16:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, förskollärare FSK6 E41
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Föreläsning
Videoföreläsning
Jörgen Mattlar Metodologi Karta
Karta
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
15:00 - 17:15 B23 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
15:00 - 16:00 B25 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
15:00 - 17:00 E32, Almedalsbiblioteket Ella å sema Studentbokning
15:00 - 17:00 E36, Almedalsbiblioteket Studentbokning
15:00 - 17:00 Flundran Something sad Studentbokning
15:15 - 17:00 Estetiskt lärande i förskolan FSK2 B38 Arbetslag Arbetslag M1 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
15:15 - 17:00 Plananalys och kvalitativ metod B26 Föreläsning Cecilia Fåhraeus Intervju
samt observation på valfri plats.
Kulturgeografiska inst
15:15 - 17:00 C10 Möte Anette Björkvall
Anna Kahlbom
Annika Hillbom
Christer Rödin
Emma Wallin
Erika Sandström
Linda Rung
Olov Nordvall
Stefan Myrgård
Stellan Sundh
Gotlandskollegium Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
15:30 - 19:00 Rauken T Studentbokning
16:00 - 18:00 B11 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
16:00 - 19:00 C11 Studentbokning
16:00 - 18:30 Heden Studentbokning
16:00 - 20:00 Myren M Studentbokning
16:30 - 18:00 Backsippan Thesis Club Studentbokning
17:00 - 18:00 E32, Almedalsbiblioteket Språkverkstaden Nordiska språk inst
17:30 - 19:00 D22 Övning Kören Gemensam service

  Ändrad den senaste timmen.