Denna sida kommer att avvecklas den 31 januari 2024 .


Vi hänvisar till den nya sidan för schemavisningsingångar.
Nya schemasidor.

Tid
Kurs
Program
Grupp
Lokal
Moment
Lärare
Kommentar
Lokal
Utrustning, Kund
2024-01-31   08:15 - 10:00 Ohälsa och främjanda av hälsa I SSKt3 Basgrupp N
Basgrupp G
Basgrupp A-D
A1:107a, BMC
E44
Föreläsning
Uppstartsstöd
Videoföreläsning
Infektionssjukdomar
/Cindra Whärborg
Karta
Karta
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
08:15 - 12:00 C15 G T2 John co Studentbokning
08:30 - 13:00 D24 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
08:30 - 10:00 E34, Almedalsbiblioteket Studentbokning
08:30 - 12:30 Myren Studentbokning
08:30 - 12:00 Änget Studentbokning
08:30 - 10:00 Heden Linda Sara Studentbokning
09:00 - 12:00 B51 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
09:00 - 13:00 Backsippan Studentbokning
09:00 - 12:00 E36, Almedalsbiblioteket Vik Studentbokning
09:00 - 13:00 Rauken Studentbokning
09:15 - 12:00 Bevarandeprinciper och kulturvärden B27 Föreläsning Mattias Legnér Konstvetenskapliga inst
09:15 - 12:00 Miljö- och förvaltningsrätt för samhällsplanerare B13 Seminarium Gunilla Högberg Björck Kulturgeografiska inst
09:15 - 12:00 Projektkurs: förstudie till vindkraftsprojekt MagVkp
MasVkp1
E30 Workshop Geoffrey De Sena WindPro Sound, Shadow, Photomontage Geovetenskaper inst
09:15 - 12:00 Speldesign 2 - spelutveckling B43
C10
C12
Mentorstid Håkan Mattsson
Kayode Shonibare-Lewis
Setting up Git
9:00 - Team 1
10:00 - Teams 2, 3 & 4
11:00 - Teams 5, 6 & 15

See detailed schedule with rooms here: https://uppsala.instructure.com/courses/88224/assignments/243920
Karta
Karta
Karta
Speldesign
09:15 - 12:00 C11 Grupp B2 Studentbokning
09:30 - 13:30 C13 Studentbokning
09:45 - 12:00 E37, Almedalsbiblioteket AnnaW Studentbokning
10:00 - 12:00 B14 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
10:00 - 12:00 B36 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
10:00 - 14:00 E32, Almedalsbiblioteket Studentbokning
10:00 - 12:00 E34, Almedalsbiblioteket Grupp C Studentbokning
10:00 - 12:00 Flundran Basgrupp B Studentbokning
10:00 - 11:00 G41 Möte Joshua Juvrud Master Operational meeting Speldesign
10:00 - 11:00 Heden Mentorsmöte Studentbokning
10:00 - 11:00 Inspelningsstudio, E33, Campus Gotland Möte Daniel Olsson Gemensam service
10:15 - 12:00 Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier
Interiörer och möbler
E35 Föreläsning Sandra Såger Konstvetenskapliga inst
10:15 - 12:00 Databaser 2 E31 Föreläsning Mats Jadeskär Informatik och media
10:15 - 12:00 Det offentliga rummet B15 Föreläsning Tom Mels Makt, offentliga rum och entreprenörsurbanism Kulturgeografiska inst
10:15 - 12:00 Funktionslära för ingenjörer IUI1
KandLedarskap2
B11 Föreläsning Anders Randler Matematiska institutionen
10:15 - 12:00 Innovationer för energiomställning ENTRANS 2 B26 Föreläsning Johanna Liljenfeldt Geovetenskaper inst
10:15 - 12:00 Juridiskt grundår Grupp 1 B22 Seminarium Mikael Hansson Skadeståndsrätt 6 Juridiska inst
10:15 - 12:00 Kvalitativ och kvantitativ metod HDU1 D23 Workshop Cecilia de Bernardi Samhällsbyggnad och industriell teknik
10:15 - 12:00 Läroplansteori och didaktik, förskollärare FSK6 E41
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Föreläsning
Videoföreläsning
Maria Hedefalk Förskoledidaktiskt perspektiv
Föreläsare i Uppsala
Karta
Karta
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.
Tidigare Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
10:15 - 12:00 Termin 2,, SSK, Hälsa och förebyggande av ohälsa II Basgrupp A-G
Basgrupp N
A1:111a, BMC
E45
Information
Uppstartsstöd
Videokonferens
Lena Hedlund VFU-information Karta
Karta
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
10:15 - 12:00 2-2033, Engelska parken
Uppsalarummet, A30, Campus Gotland
Högre Seminarium Karin Ojala Karta
Karta
Arkeologi o antik historia
11:00 - 14:00 Heden Studentbokning
12:00 - 13:00 B38 Workout Josefina Ahlvin Gemensam service
12:00 - 16:00 B51 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
12:00 - 16:00 C11 CSSNL Studentbokning
12:00 - 16:00 E36, Almedalsbiblioteket sh Studentbokning
12:00 - 13:00 Flundran Studentbokning
12:00 - 15:30 Änget Läs Studentbokning
12:15 - 14:00 Människan i ett livsloppsperspektiv och socialt arbete
Människan i ett livsloppsperspektiv och socialt arbete - samläsning
E44 Seminarium Sivan Gal Rosberg Sem. 2. Social Work and Mental Health
Grupp T4CGoF
Institutionen för socialt arbete
12:15 - 15:00 E34, Almedalsbiblioteket Studentbokning
12:30 - 15:00 B13 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
12:30 - 16:00 C15 Linda Sara Studentbokning
12:30 - 14:00 E35 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
12:30 - 13:00 Myren Studentbokning
13:00 - 16:00 B14 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
13:00 - 14:00 B26 Möte Håkan Mattsson Programme council: Open Minor Speldesign
13:00 - 17:00 B43 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
13:00 - 15:00 Backsippan Studentbokning
13:00 - 15:00 D23 Föreläsning Anette Engberg Do it now Studentavdelningen
13:00 - 16:00 E37, Almedalsbiblioteket AnnaW Studentbokning
13:00 - 15:00 E48 Möte Gunnar Dahlin Samhällsbyggnad och industriell teknik
13:00 - 16:00 Flundran Studentbokning
13:00 - 16:00 Myren anna och ellen Studentbokning
13:00 - 15:00 Rauken LD - 22 Studentbokning
13:15 - 15:00 ARK B1 Teori och metod Samläsning VT 2024 22-0031, Engelska parken
B24
Uppstartsstöd
Videoföreläsning
Anna Rimpi
Helene Martinsson-Wallin
Karta
Karta
Arkeologi o antik historia
13:15 - 15:00 Databaser 2 B22 Laboration Mats Jadeskär Informatik och media
13:15 - 16:00 Grundkurs i marknadsföring 1 E31 Föreläsning James Sallis Kapitel 12-16 Företagsekonomiska inst
13:15 - 16:00 Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys IUI1
KandLedarskap1
D22 Föreläsning Karin Bengtsson Environmental sustainability Samhällsbyggnad och industriell teknik
13:15 - 15:00 Juridiskt grundår Grupp 2 B11 Seminarium Mikael Hansson Skadeståndsrätt 6 Juridiska inst
13:15 - 16:00 Kvalitativ och kvantitativ metod HDU1 D24 Workshop Cecilia de Bernardi Samhällsbyggnad och industriell teknik
13:15 - 17:00 Motion capture för spel F20 Övningsgenomgång Wilhelmina Statham Free Time to Record A1
(No scheduled classes)
Speldesign
13:15 - 17:00 Speldesign 2 - spelutveckling C10
C12
Mentorstid Håkan Mattsson
Kayode Shonibare-Lewis
Setting up Git
13:00 - Teams 12 & 9
14:00 - Team 16
15:00 - Team 13

See detailed schedule with rooms here: https://uppsala.instructure.com/courses/88224/assignments/243920
Karta
Karta
Speldesign
13:30 - 15:30 B15 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
13:30 - 16:15 B27 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
13:30 - 14:00 C13 Studentbokning
14:00 - 17:00 B23 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
14:00 - 16:30 C13 Fredrik Kjellberg Studentbokning
14:00 - 17:00 E30 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
14:00 - 15:00 E32, Almedalsbiblioteket GD2 Team13 Studentbokning
14:00 - 17:00 Heden GrpPhilip Studentbokning
14:15 - 16:00 Människan i ett livsloppsperspektiv och socialt arbete
Människan i ett livsloppsperspektiv och socialt arbete - samläsning
E44 Seminarium Sivan Gal Rosberg Sem. 2. Social Work and Mental Health
Grupp T4CGoE
Institutionen för socialt arbete
15:00 - 18:00 B11 Grupparbete Samhällsbyggnad och industriell teknik
15:00 - 18:00 Backsippan Rebecka K Studentbokning
15:00 - 17:00 E34, Almedalsbiblioteket Bron Studentbokning
15:00 - 16:00 Rauken Studentbokning
15:30 - 16:00 Änget Studentbokning
16:00 - 20:00 C11 CSSNL Studentbokning
16:00 - 18:00 E32, Almedalsbiblioteket GD2 Team13 Studentbokning
16:00 - 18:00 E36, Almedalsbiblioteket Studentbokning
16:00 - 18:00 Flundran Studentbokning
16:00 - 18:00 Rauken Rheborg Studentbokning
16:00 - 17:00 Änget Studentbokning
17:00 - 18:00 F20 Grupparbete Studentbokningar via receptionen, Gotland
17:00 - 21:00 Heden GrpPhilip Studentbokning
17:15 - 17:45 Änget Studentbokning
17:45 - 20:30 E22 Föreläsning Henrik Ramberg Föreläsning m Humanisterna Gotland Universitetsbiblioteket
18:30 - 19:00 Änget Studentbokning