Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 39  
Gå till nästa vecka

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/9 
Programmeringsteknik II
F4.B
F4.Is
X3
Föreläsning
Anton Axelsson
10:00
08:15
Kurslab 2, 17:00012, EBC
Kurslab 3, 17:00014, EBC
Mikrobiologi
X3
Laboration
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-17.00012
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-17.00014
19:00
10:30
X1-5
Studieråd
Zoom-möte
13:00
12:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/9 
Programmeringsteknik II
F4.B
F4.Is
X3
Laboration
10:00
08:15
Kurslab 2, 17:00012, EBC
Kurslab 3, 17:00014, EBC
Mikrobiologi
X3
Laboration
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-17.00012
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-17.00014
19:00
10:30
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/9 
Beräkningsvetenskap II
X3
Projekt
Jarmo Rantakokko
P2
10:00
08:15
Kurslab 2, 17:00012, EBC
Kurslab 3, 17:00014, EBC
Mikrobiologi
X3
Laboration
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-17.00012
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-17.00014
19:00
10:30
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/9 
Programmeringsteknik II
F4.B
F4.Is
X3
Laboration
10:00
08:15
Kurslab 2, 17:00012, EBC
Kurslab 3, 17:00014, EBC
Mikrobiologi
X3
Laboration
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-17.00012
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-17.00014
19:00
10:30
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/9 
Programmeringsteknik II
F4.B
F4.Is
X3
Laboration
10:00
08:15
Kurslab 2, 17:00012, EBC
Kurslab 3, 17:00014, EBC
Mikrobiologi
X3
Laboration
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-17.00012
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-17.00014
19:00
10:30

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema