Tid   
v 38, 2019 
Måndag16/9 09:00 - 12:00 B15, Campus Gotland, Cecilia Rodehn, Föreläsning, Karaktärsdesign och representation, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Tisdag17/9 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 12:00 B41, Campus Gotland, Grupparbete, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Pascalina Suciu, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 E22, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 F23B, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 F14, Campus Gotland, Lektion, Linjär algebra, trigonometri och geometri, Mikael Fridenfalk, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
13:00 - 14:00 B23, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
13:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
15:15 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
Torsdag19/9 10:00 - 16:00 B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 B14, Campus Gotland, Karaktärsdesign och representation, Mika Edström, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Workshop
13:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag20/9 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 D24, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 13:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 B26, Campus Gotland, Föreläsning, Grafisk design för webb, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 F14, Campus Gotland, Linjär algebra, trigonometri och geometri, Mikael Fridenfalk, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Övning
10:15 - 15:00 B24, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
12:00 - 13:00 Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 18:00 D24, Campus Gotland, Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
15:15 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
v 39, 2019 
Måndag23/9 09:00 - 12:00 B15, Campus Gotland, Cecilia Rodehn, Karaktärsdesign och representation, Mika Edström, Seminarium, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 E22, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Tisdag24/9 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 B43, Campus Gotland, Grupparbete, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Pascalina Suciu, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 F23B, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 F14, Campus Gotland, Lektion, Linjär algebra, trigonometri och geometri, Mikael Fridenfalk, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
13:00 - 16:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
13:15 - 15:00 Föreläsning, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
15:15 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
Torsdag26/9 10:00 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 B15, Campus Gotland, Cecilia Rodehn, Föreläsning, Karaktärsdesign och representation, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 B27, Campus Gotland, B42, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 Föreläsning, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag27/9 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 13:00 E31, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 D24, Campus Gotland, Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 B42, Campus Gotland, Föreläsning, Grafisk design för webb, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
13:00 - 16:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
15:15 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
v 40, 2019 
Måndag30/9 09:00 - 12:00 B15, Campus Gotland, Karaktärsdesign och representation, Mika Edström, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Workshop
10:00 - 16:00 E22, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Tisdag1/10 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 12:00 B41, Campus Gotland, Grupparbete, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Pascalina Suciu, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 F23B, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 F14, Campus Gotland, Lektion, Linjär algebra, trigonometri och geometri, Mikael Fridenfalk, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 17:00 B27, Campus Gotland, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, Seminarium, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
12:00 - 16:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 17:00 B23, Campus Gotland, Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
15:15 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
Onsdag2/10 09:00 - 12:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 12:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Torsdag3/10 10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 B15, Campus Gotland, Cecilia Rodehn, Karaktärsdesign och representation, Mika Edström, Seminarium, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag4/10 08:15 - 12:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 B42, Campus Gotland, Föreläsning, Grafisk design för webb, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
v 41, 2019 
Måndag7/10 09:00 - 12:00 B11, Campus Gotland, Cecilia Rodehn, Föreläsning, Karaktärsdesign och representation, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Tisdag8/10 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 B41, Campus Gotland, Grupparbete, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Pascalina Suciu, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 F23B, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 F14, Campus Gotland, Lektion, Linjär algebra, trigonometri och geometri, Mikael Fridenfalk, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
13:00 - 16:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
13:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
15:15 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
Torsdag10/10 10:00 - 15:00 E22, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 B13, Campus Gotland, Karaktärsdesign och representation, Mika Edström, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Workshop
13:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag11/10 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, B27, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 E31, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 13:00 D23, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 D22, Campus Gotland, Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 B41, Campus Gotland, Föreläsning, Grafisk design för webb, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 F14, Campus Gotland, Linjär algebra, trigonometri och geometri, Mikael Fridenfalk, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Övning
10:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
13:00 - 16:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
v 42, 2019 
Måndag14/10 09:00 - 12:00 B13, Campus Gotland, Cecilia Rodehn, Karaktärsdesign och representation, Mika Edström, Seminarium, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Tisdag15/10 08:00 - 10:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, C10, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 12:00 B41, Campus Gotland, Grupparbete, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Pascalina Suciu, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 F23B, Lektion, Linjär algebra, trigonometri och geometri, Mikael Fridenfalk, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
13:00 - 16:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 17:00 E41, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 E30, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
13:15 - 15:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
13:15 - 15:00 B14, Campus Gotland, Föreläsning, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
15:15 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
Torsdag17/10 10:00 - 12:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 B15, Campus Gotland, Cecilia Rodehn, Föreläsning, Karaktärsdesign och representation, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B14, Campus Gotland, Föreläsning, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag18/10 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 B23, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 13:00 F23B, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 B13, Campus Gotland, Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 E48, Campus Gotland, Föreläsning, Grafisk design för webb, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 F14, Campus Gotland, Linjär algebra, trigonometri och geometri, Mikael Fridenfalk, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Övning
10:15 - 12:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
13:00 - 16:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Konst i spel och spel som konstform, Pernilla Persson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
v 43, 2019 
Måndag21/10 09:00 - 12:00 B13, Campus Gotland, Karaktärsdesign och representation, Mika Edström, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Workshop
10:00 - 16:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B14, Campus Gotland, Föreläsning, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Tisdag22/10 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, F23B, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 B41, Campus Gotland, Grupparbete, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Pascalina Suciu, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 D23, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 D24, Campus Gotland, Lektion, Linjär algebra, trigonometri och geometri, Mikael Fridenfalk, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B22, Campus Gotland, Föreläsning, Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
13:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
13:15 - 15:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
15:15 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
Torsdag24/10 10:00 - 12:00 B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 B15, Campus Gotland, Cecilia Rodehn, Karaktärsdesign och representation, Mika Edström, Seminarium, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B14, Campus Gotland, Föreläsning, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag25/10 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 18:00 B42, Campus Gotland, Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 13:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 F23B, Föreläsning, Grafisk design för webb, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 E31, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 F14, Campus Gotland, Linjär algebra, trigonometri och geometri, Mikael Fridenfalk, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Övning
10:15 - 12:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
13:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
13:15 - 15:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
15:15 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
v 44, 2019 
Måndag28/10 09:00 - 12:00 B26, Campus Gotland, Cecilia Rodehn, Karaktärsdesign och representation, PM-seminarium, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 Adam Mayes, C10, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 Adam Mayes, C10, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
15:15 - 17:00 Adam Mayes, C10, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Tisdag29/10 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, B25, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 18:00 Examination, Flundran, Campus Gotland, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 E31, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 17:00 B22, Campus Gotland, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, Seminarium, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B14, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
13:15 - 15:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
15:15 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
Torsdag31/10 10:00 - 16:00 B11, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, D23, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 Adam Mayes, E44, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 B26, Campus Gotland, Cecilia Rodehn, Karaktärsdesign och representation, PM-seminarium, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 Adam Mayes, E44, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
15:15 - 17:00 Adam Mayes, E44, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag1/11 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, D22, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 13:00 F23B, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 B42, Campus Gotland, Föreläsning, Grafisk design för webb, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 E31, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 F14, Campus Gotland, Linjär algebra, trigonometri och geometri, Mikael Fridenfalk, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Övning
10:15 - 12:00 B23, Campus Gotland, Föreläsning, Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
13:15 - 15:00 B14, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
v 45, 2019 
Måndag4/11 09:00 - 12:00 Cecilia Rodehn, D23, Campus Gotland, Karaktärsdesign och representation, PM-seminarium, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, E41, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 E35, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Tisdag5/11 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 E31, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, E41, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 12:00 B22, Campus Gotland, Föreläsning, Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, B14, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 15:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E22, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
13:15 - 15:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
13:15 - 15:00 B22, Campus Gotland, Henrik Warpefelt, Introduktion till spelforskning, Patrick Prax, Seminarium, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
15:15 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
Onsdag6/11 10:00 - 17:00 Adam Mayes, E41, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Torsdag7/11 10:00 - 16:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, E41, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 B26, Campus Gotland, Cecilia Rodehn, Karaktärsdesign och representation, PM-seminarium, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 E35, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag8/11 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 16:00 Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 13:00 D23, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 F14, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, E41, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 12:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, B13, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 15:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, B25, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Nätverksprogrammering för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
v 46, 2019 
Måndag11/11 10:00 - 16:00 E22, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 E35, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 E44, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 E44, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
15:15 - 17:00 E44, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Tisdag12/11 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 12:00 C12, Campus Gotland, Grupparbete, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Pascalina Suciu, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 F23B, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B14, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 12:00 B22, Campus Gotland, Föreläsning, Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Spelprogrammering av realtidsgrafik 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, E22, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 17:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
12:30 - 15:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Onsdag13/11 09:00 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Motion Capture för spel, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Torsdag14/11 10:00 - 16:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 E30, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag15/11 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 B14, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 13:00 E22, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 D24, Campus Gotland, Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 12:00 B25, Campus Gotland, Föreläsning, Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Spelprogrammering av realtidsgrafik 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, B51, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 15:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
12:15 - 17:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 E31, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
v 47, 2019 
Måndag18/11 10:00 - 16:00 E22, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 E35, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Tisdag19/11 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 B43, Campus Gotland, Grupparbete, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Pascalina Suciu, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 E22, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 F23B, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B14, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 12:00 B25, Campus Gotland, Föreläsning, Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, D22, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 15:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
12:15 - 17:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Spelprogrammering av realtidsgrafik 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
Onsdag20/11 09:00 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Motion Capture för spel, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Torsdag21/11 10:00 - 16:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 E30, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag22/11 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 13:00 D23, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 D24, Campus Gotland, Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B14, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 12:00 B25, Campus Gotland, Föreläsning, Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, E22, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 15:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
12:15 - 17:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 B25, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Spelprogrammering av realtidsgrafik 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
v 48, 2019 
Måndag25/11 10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, E41, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 E35, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 E44, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 E44, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
15:15 - 17:00 E44, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Tisdag26/11 08:15 - 12:00 B22, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 12:00 B41, Campus Gotland, Grupparbete, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Pascalina Suciu, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Motion Capture för spel, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
10:00 - 12:00 Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 F23B, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, E41, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B14, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Spelprogrammering av realtidsgrafik 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, F14, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 15:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E45, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
12:15 - 17:00 B22, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Onsdag27/11 09:00 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Motion Capture för spel, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, E41, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Torsdag28/11 09:00 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Motion Capture för spel, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
10:00 - 16:00 E31, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Föreläsning, JODA, Visby, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, E41, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 E35, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag29/11 08:15 - 12:00 D23, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Motion Capture för spel, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
10:00 - 12:00 B13, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:15 B23, Campus Gotland, Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 13:00 E22, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, E41, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 11:00 B26, Campus Gotland, Linjär algebra, trigonometri och geometri, Mikael Fridenfalk, Projekt, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B14, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Spelprogrammering av realtidsgrafik 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, F14, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 15:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, B25, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
12:15 - 15:00 D24, Campus Gotland, Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
12:15 - 17:00 D23, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 E31, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
v 49, 2019 
Måndag2/12 10:00 - 16:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B22, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Tisdag3/12 08:00 - 12:00 B24, Campus Gotland, Föreläsning, Lennart Karlsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 B42, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 15:00 D22, Campus Gotland, Föreläsning, Spelprogrammering av realtidsgrafik 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, E22, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 15:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
12:15 - 17:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 B14, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 17:00 E44, Campus Gotland, Grupparbete, Lennart Karlsson, Pascalina Suciu, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Onsdag4/12 09:00 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Motion Capture för spel, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Torsdag5/12 09:00 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Motion Capture för spel, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
10:00 - 17:00 B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 E30, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag6/12 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 Adam Mayes, F14, Campus Gotland, Föreläsning, Spelanalys - struktur, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Spelprogrammering av realtidsgrafik 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
12:15 - 15:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
12:15 - 17:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 E30, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
v 50, 2019 
Måndag9/12 10:00 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 E35, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 E22, Campus Gotland, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Tisdag10/12 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 12:00 B26, Campus Gotland, Grupparbete, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Pascalina Suciu, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 E41, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Spelprogrammering av realtidsgrafik 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, F14, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 15:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, B22, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
12:15 - 17:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Onsdag11/12 09:00 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Motion Capture för spel, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
Torsdag12/12 10:00 - 16:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 17:00 B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 1 - introduktion, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 E41, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag13/12 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 13:00 E41, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 D24, Campus Gotland, Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Spelprogrammering av realtidsgrafik 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, F14, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 15:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, B25, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
12:15 - 17:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
v 51, 2019 
Måndag16/12 10:00 - 15:00 B42, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 E35, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B26, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B26, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
15:15 - 17:00 B26, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Tisdag17/12 08:15 - 12:00 D23, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Motion Capture för spel, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
09:00 - 18:00 D24, Campus Gotland, Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 11:00 B26, Campus Gotland, Linjär algebra, trigonometri och geometri, Mikael Fridenfalk, Projekt, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Spelprogrammering av realtidsgrafik 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, F14, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 17:00 D23, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Onsdag18/12 09:00 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Motion Capture för spel, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
Torsdag19/12 09:00 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Motion Capture för spel, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
10:00 - 16:00 D22, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 E35, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag20/12 08:15 - 12:00 B11, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Motion Capture för spel, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
10:00 - 16:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, F14, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 15:00 B11, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
v 2, 2020 
Tisdag7/1 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Spelprogrammering av realtidsgrafik 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, F14, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 15:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
12:15 - 17:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Onsdag8/1 09:00 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Motion Capture för spel, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
Torsdag9/1 10:00 - 16:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B26, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 E41, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B26, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
15:15 - 17:00 B26, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag10/1 08:00 - 18:00 D24, Campus Gotland, Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 13:00 B42, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Spelprogrammering av realtidsgrafik 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, F14, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 15:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
12:15 - 17:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
v 3, 2020 
Måndag13/1 10:00 - 16:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 E35, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B26, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 B26, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
15:15 - 17:00 B26, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Tisdag14/1 08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 12:00 E41, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 15:00 B42, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B14, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 15:00 B27, Campus Gotland, Föreläsning, Spelprogrammering av realtidsgrafik 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, F14, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 17:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:00 - 16:00 B22, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 3D-modellering och visualisering med ZBrush, Alvin O'Sullivan, E41, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Onsdag15/1 09:00 - 17:00 Camilla von Paykull, F20, Campus Gotland, Föreläsning, Motion Capture för spel, TimeEdit: Fo/utb fo nivå
Torsdag16/1 08:00 - 18:00 D23, Campus Gotland, Examination, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Speldesign 3 - systemdesign, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 13:00 B26, Campus Gotland, Seminarium, Speldesign i praktiken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
13:15 - 15:00 E35, Campus Gotland, Ernest Adams, Föreläsning, Interaktivt berättande, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fredag17/1 08:00 - 18:00 D24, Campus Gotland, Föreläsning, Lennart Karlsson, Lina Emilsson, Produktutveckling för spel, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:15 - 12:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 13:00 B42, Campus Gotland, Föreläsning, Michael Hiessboeck, Testdriven speldesign 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:00 - 16:00 B51, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B14, Campus Gotland, Föreläsning, Masaki Hayashi, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Visualisering med 3D-datorgrafik
10:15 - 15:00 B15, Campus Gotland, Föreläsning, Spelprogrammering av realtidsgrafik 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Tommi Lipponen
10:15 - 15:00 API för spelutveckling, F14, Campus Gotland, Föreläsning, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Ulf Benjaminsson
12:15 - 17:00 F20, Campus Gotland, Föreläsning, Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, Jonatan Österberg, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå