Nu +3 månader   Omtentamen, Dugga, Omdugga, Tentamen, Lokal/Plats Område Gotland Anpassa Prenumerera
Tid   
v 46, 2019 
16/11 09:00 - 13:00 D22, Campus Gotland, Dugga, Hälsa och förebyggande av ohälsa I, Matematik i förskolan, Matematik i förskolan, Omtentamen, Sjuksköterskeprogrammet, termin 1, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Yngre barns livsvillkor, aktörskap och socialisation
v 47, 2019 
To21/11 08:00 - 11:30 E41, Campus Gotland, Hälsa och förebyggande av ohälsa I, SSK T1 3SJ150 Hälsa föreb I, Sjuksköterskeprogrammet, termin 1, Tentamen
Fr22/11 08:00 - 11:30 E41, Campus Gotland, Hälsa och förebyggande av ohälsa I, SSK T1 3SJ150 Hälsa föreb I, Sjuksköterskeprogrammet, termin 1, Tentamen
08:00 - 13:00 D22, Campus Gotland, EDU Tenta, Genusvetenskap A, Genusvetenskapens grunder, Grundlärarprogrammet F-3, Termin 5, Omtentamen, Samhällsorienterande ämnen för F-3, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
23/11 09:00 - 12:00 D22, Campus Gotland, Hälsa och förebyggande av ohälsa II, Omtentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 14:00 D23, Campus Gotland, För tid och plats se studentportalen, Grundlärarprogrammet 4-6, Termin 4, Grundlärarprogrammet F-3, Termin 4, Janne Holmén, Omtentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare, Åsa Melhus
v 48, 2019 
25/11 08:00 - 13:00 B15, Campus Gotland, Omtentamen, Peter Bernhardsson, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot förskollärare
14:00 - 18:00 B26, Campus Gotland, EDU Tenta, Grundlärarprogrammet F-3, Termin 7, Linn Areskoug, Mångfald och lärande för grundlärare, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Ti26/11 09:00 - 13:00 D22, Campus Gotland, Omtentamen, TimeEdit: Utb.grund/avanc nivå Gotland, Vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter i företagsekonomi
On27/11 08:00 - 13:00 B23, Campus Gotland, EDU Tenta, Eva Bergqvist, Förskollärarprogrammet, Termin 1, Lärande och utveckling, förskollärare, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
To28/11 08:00 - 12:00 D23, Campus Gotland, Gemensamt Lärarutb, Johan Chau Söderström, Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, Tentamen
Fr29/11 09:00 - 12:00 B25, Campus Gotland, D22, Campus Gotland, Introduktion till socialt arbete, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
30/11 09:00 - 13:00 D22, Campus Gotland, Förskollärarroll i utveckling, Omtentamen, Samhällsorienterande ämnen för F-3, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
v 49, 2019 
Ti3/12 16:00 - 20:00 Andreas Thor, B22, Campus Gotland, Basic Swedish 1, GU. Basic, Tentamen
On4/12 08:00 - 12:00 D22, Campus Gotland, EDU Tenta, Förskollärarprogrammet, Termin 3, Gunilla Rensmo, Rörelse, kost och hälsa i förskolan, Rörelse, kost och hälsa i förskolan, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:00 - 13:00 B14, Campus Gotland, EDU Tenta, Erika Sandström, Grundlärarprogrammet 4-6, Termin 1, Grundlärarprogrammet F-3, Termin 1, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Utbildningens framväxt och villkor, grundlärare F-6
09:00 - 13:00 B22, Campus Gotland, B25, Campus Gotland, B26, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Grundkurs i marknadsföring 2, Tentamen, TimeEdit: Utb.grund/avanc nivå Gotland
To5/12 09:00 - 12:00 D22, Campus Gotland, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, åk 1, Mia Ljungblom, Projekt och ledning, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fr6/12 08:00 - 12:00 Arkeologi A, Arkeologi A, Arkeologi och antik historia I, B22, Campus Gotland, Botanisk systematik, morfologi och evolution, Omtentamen, Se kommentar, Stammar, stater, marknader och städer, Stammar, stater, marknader och städer, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
10:15 - 12:00 B13, Campus Gotland, Erika Sandström, Grundlärarprogrammet F-3, Termin 5, Samhällsorienterande ämnen för F-3, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
7/12 09:00 - 14:00 Arkeologi A, Arkeologi A, Att bruka jord, att skapa monument, Att bruka jord, att skapa monument, B25, Campus Gotland, B26, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Grundläggande statistik A4, Omtentamen, Se kommentar, Statistik för ekonomer A8, Statistik för samhällsplanerare, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
v 50, 2019 
On11/12 08:00 - 13:00 D23, Campus Gotland, Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 12:00 E35, Campus Gotland, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, åk 1, Kvalitetsteknik, Magnus Larsson, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
To12/12 08:00 - 12:00 B23, Campus Gotland, EDU Tenta, Grundlärarprogrammet 4-6, Termin 3, Svenska II i grundskolans årskurser 4-6, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Åsa af Geijerstam
14:00 - 18:00 C10, Campus Gotland, EDU Tenta, Grundlärarprogrammet F-3, Termin 3, Maria Westman, Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fr13/12 08:00 - 12:00 B14, Campus Gotland, Komplexa vårdsituationer, Omtentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
15:30 - 19:30 B13, Campus Gotland, B15, Campus Gotland, B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Grundkurs i företagsfinansiering, Tentamen, TimeEdit: Utb.grund/avanc nivå FEK
14/12 09:00 - 14:00 B22, Campus Gotland, EDU Tenta, Engelska för grundlärare, årskurs 4-6, Förskollärarprogrammet, Termin 1, Grundlärarprogrammet 4-6, Termin 1, Grundlärarprogrammet 4-6, Termin 7, Grundlärarprogrammet F-3, Termin 1, Grundlärarprogrammet F-3, Termin 7, Omtentamen, Specialpedagogik med inriktning mot grundlärare Fk-3 och 4-6, Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Utbildningens framväxt och villkor, förskollärare
v 51, 2019 
Ti17/12 09:00 - 12:00 Byggnadsvetenskap, E30, Campus Gotland, Naturresurser och ekosystemtjänster, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 13:00 D22, Campus Gotland, Föremålens material och tekniker, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
12:00 - 16:00 B25, Campus Gotland, B26, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Välfärdsrättsliga verktyg i socialt arbete
16:00 - 20:00 Andreas Thor, Basic Swedish 1, D22, Campus Gotland, GU. Basic, Tentamen
On18/12 08:00 - 12:00 Anders Thapper, B42, Campus Gotland, Gemensamt Lärarutb, Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, Tentamen
09:00 - 13:00 B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Programvaruteknisk baskurs, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
To19/12 08:00 - 12:00 E31, Campus Gotland, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, åk 1, Kvalitetsteknik, Magnus Larsson, Omtentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fr20/12 08:00 - 12:00 B22, Campus Gotland, Samhällsorienterande ämnen för F-3, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
14:00 - 17:00 D22, Campus Gotland, För tid och plats se studentportalen, Hälsa och förebyggande av ohälsa II, Hälsa och förebyggande av ohälsa II, Hälsa och förebyggande av ohälsa II, Hälsa och förebyggande av ohälsa II, Hälsa och förebyggande av ohälsa II, Hälsa och förebyggande av ohälsa II, Hälsa och förebyggande av ohälsa II, Hälsa och förebyggande av ohälsa II, Mårten Fryknäs, Obligatorisk närvaro, SSK T2 3SJ250 Hälsa föreb II, Tentamen
v 1, 2020 
Fr3/1 08:00 - 12:00 B22, Campus Gotland, Obligatorisk närvaro, Ohälsa och främjande av hälsa II, Ohälsa och främjande av hälsa II, SSK T4 3SJ460 Ohälsa främj II, Tentamen
4/1 09:00 - 14:00 D22, Campus Gotland, EDU Tenta, Erika Sandström, Grundlärarprogrammet F-3, Termin 5, Omtentamen, Samhällsorienterande ämnen för F-3, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
v 2, 2020 
Ti7/1 08:00 - 12:00 E41, Campus Gotland, För tid och plats se studentportalen, Ohälsa och främjande av hälsa I, SSK T3 3SJ360 Ohälsa främj I, Tentamen
Fr10/1 09:00 - 12:00 D23, Campus Gotland, Naturvård för miljövetare, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
11/1 09:00 - 14:00 Arkeologi A, Arkeologi och antik historia I, D22, Campus Gotland, Lärande och utveckling, förskollärare, Mångfald och lärande för grundlärare, Omtentamen, Stammar, stater, marknader och städer, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 14:00 B26, Campus Gotland, Omtentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot förskollärare
v 3, 2020 
13/1 08:00 - 12:00 Backsippan, Campus Gotland, Flundran, Campus Gotland, För tid och plats se studentportalen, Hälsa och förebyggande av ohälsa II, Hälsa och förebyggande av ohälsa II, Obligatorisk närvaro, Rauken, Campus Gotland, SSK T2 3SJ250 Hälsa föreb II, Tentamen, Änget, Campus Gotland
12:00 - 17:00 D22, Campus Gotland, För tid och plats se studentportalen, Ohälsa och främjande av hälsa I, SSK T3 3SJ360 Ohälsa främj I, Tentamen
Ti14/1 08:00 - 12:00 Arkitektur och designmönster, B22, Campus Gotland, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
On15/1 08:00 - 12:00 B11, Campus Gotland, Göran Gustafsson, Kvalitetsutveckling och ledarskap, åk 3, Produktionsledning med Lean, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
09:00 - 13:00 B42, Campus Gotland, Energi och system, Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap, Åk1, Tentamen, Övriga lokaler att fördela
14:00 - 19:00 B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Juridiskt grundår, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
To16/1 08:00 - 12:00 B22, Campus Gotland, För tid och plats se studentportalen, Hälsa och förebyggande av ohälsa I, Obligatorisk närvaro, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:00 - 13:00 D22, Campus Gotland, EDU Tenta, Grundlärarprogrammet F-3, Termin 1, Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3, Synnöve Carlsson, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
14:00 - 19:00 B25, Campus Gotland, B26, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, D22, Campus Gotland, Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys, Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
Fr17/1 08:00 - 10:00 E41, Campus Gotland, För tid och plats se studentportalen, Hälsa och förebyggande av ohälsa II, Hälsa och förebyggande av ohälsa II, Obligatorisk närvaro, SSK T2 3SJ250 Hälsa föreb II, Tentamen
08:00 - 12:00 B23, Campus Gotland, EDU Tenta, Förskollärarprogrammet, Termin 5, Ingrid I. Olsson, Mångfald och lärande i förskolan, Mångfald och lärande i förskolan, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:00 - 12:00 E44, Campus Gotland, Tentamen, Vindresursbedömning, Övriga lokaler att fördela
09:00 - 13:00 Anna-Carin Nordvall, B25, Campus Gotland, B26, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Beslutsfattande - individen och organisationen, E30, Campus Gotland, Tentamen, TimeEdit: Utb.grund/avanc nivå FEK
13:30 - 17:30 B25, Campus Gotland, B27, Campus Gotland, Databaser 1, E30, Campus Gotland, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
18/1 09:00 - 12:30 D22, Campus Gotland, Hälsa och förebyggande av ohälsa I, Omtentamen, SSK T1 3SJ150 Hälsa föreb I
09:00 - 13:00 B22, Campus Gotland, EDU Tenta, Grundkurs i marknadsföring 2, Grundlärarprogrammet 4-6, Termin 3, Grundlärarprogrammet F-3, Termin 3, Linn Areskoug, Ola Feurst, Omtentamen, Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, Svenska II i grundskolans årskurser 4-6, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
19/1 09:00 - 12:30 D22, Campus Gotland, Hälsa och förebyggande av ohälsa I, Omtentamen, SSK T1 3SJ150 Hälsa föreb I
v 4, 2020 
25/1 09:00 - 18:00 B22, Campus Gotland, EDU Tenta, Erika Sandström, Grundlärarprogrammet 4-6, Termin 1, Grundlärarprogrammet F-3, Termin 1, Omtentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Utbildningens framväxt och villkor, grundlärare F-6
v 5, 2020 
Fr31/1 09:00 - 13:00 B22, Campus Gotland, Genusvetenskap A, Tentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
v 6, 2020 
Fr7/2 08:00 - 12:00 B22, Campus Gotland, Komplexa vårdsituationer, Omtentamen, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
08:00 - 17:00 E41, Campus Gotland, För tid och plats se studentportalen, Hälsa och förebyggande av ohälsa II, Obligatorisk närvaro, SSK T2 3SJ250 Hälsa föreb II, Tentamen