Tid
v 5 Ti 2020-01-28 v 5
17:15 - 19:00 7_1013, Engelska parken, Anna Swärdh, GU gemensamt, Praktisk engelska: muntlig och skriftlig språkfärdighet för studenter med internationell bakgrund, Seminarium
17:15 - 19:00 16-0054, Engelska parken, Danska 1, GU. Övergripande anslag, Lektion, Lise Horneman Hansen
17:15 - 19:00 9-3068, Engelska parken, Föreläsning, Heinz Werner Wessler, Introduktion till urdu I, Sandybell Pollock, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå
17:15 - 19:00 2-K1028, Engelska parken, Etno grund och avancerad nivå, Föreläsning, Oscar Pripp, Seminarium, Swedish Society and Everyday Life
18:00 - 19:00 Helena Löthman, Kinesiska A, Språklabb 7-0050, Engelska parken, TimeEdit: Utb grund/avanc nivå, Övning
18:15 - 20:00 7-0043, Engelska parken, GU romanska språk, Jenny Gustafsson, Lektion, Praktisk franska
18:15 - 21:00 16-2041, Stora seminarierummet, Föreläsning, GU. Övergripande anslag, Norska 1, Per Arne Helland