Lokalkod Eng/6-0022
Lokalnamn 6-0022, Engelska parken
Room name 6-0022, Engelska parken
Lokaltyp Lärosal
Undervisningslokal
Antal platser 36
Fast utrustning Högtalare
Nätverksanslutning
OH-Projektor
Projektor
Whiteboard
Internt pris 300
Externt Pris 600
Lokal URL use.mazemap.com
ID Eng/6-0022
Område Engelska parken
Hus Engelska parken, hus 6
Projekt 903011001
Kortinfo 36
Benämning 6-0022, Engelska parken
Name 6-0022, Engelska parken
Lokalägare 903