Lokalnamn 6-0022, Engelska parken
Hus Engelska parken, hus 6
Område Engelska parken
Lokalkod Eng/6-0022
Lokalägare 903
Antal platser 36
Lokaltyp Lärosal
Undervisningslokal
Fast utrustning Högtalare
Nätverksanslutning
OH-Projektor
Projektor
Whiteboard
Internt pris 300
Lokal URL use.mazemap.com