Lokalkod Eng/6-0022
Lokalnamn 6-0022, Engelska parken
Room name 6-0022, Engelska parken
Kortinfo 36
Lokalägare 903
Internt pris 300
Externt Pris 600
Antal platser 36
Lokal URL use.mazemap.com
Projekt 903011001
Område Engelska parken
Hus Engelska parken, hus 6
Lokaltyp Lärosal
Undervisningslokal
Fast utrustning Högtalare
Nätverksanslutning
OH-Projektor
Projektor
Whiteboard
ID Eng/6-0022
Benämning 6-0022, Engelska parken
Name 6-0022, Engelska parken