Lokalkod Eng/16-0042
Lokalnamn 16-0042, Engelska parken
Room name 16-0042, Engelska parken
Lokaltyp Lärosal
Undervisningslokal
Antal platser 32
Fast utrustning Högtalare
Krittavla
Nätverksanslutning
OH-Projektor
Projektor
Internt pris 210
Externt Pris 420
Lokal URL use.mazemap.com
ID Eng/16-0042
Område Engelska parken
Hus Engelska parken, hus 16
Projekt 903011001
Kortinfo 32
Benämning 16-0042, Engelska parken
Name 16-0042, Engelska parken
Lokalägare 903