Lokalkod Eng/16-0042
Lokalnamn 16-0042, Engelska parken
Room name 16-0042, Engelska parken
Kortinfo 32
Lokalägare 903
Internt pris 210
Externt Pris 420
Antal platser 32
Lokal URL use.mazemap.com
Projekt 903011001
Område Engelska parken
Hus Engelska parken, hus 16
Lokaltyp Lärosal
Undervisningslokal
Fast utrustning Högtalare
Krittavla
Nätverksanslutning
OH-Projektor
Projektor
ID Eng/16-0042
Benämning 16-0042, Engelska parken
Name 16-0042, Engelska parken