Kommentar LED-skärmen är över hela väggen. Passerkort krävs.
Lokalkod Eng/22-0008
Lokalnamn Humanistiska teatern, 22-0008, Engelska parken
Room name Humanistiska teatern, 22-0008, Engelska parken
Lokaltyp Föreläsningssal
Undervisningslokal
Antal platser 137
Fast utrustning Bildskärm
Blue-Ray
Högtalare
Ljudanläggning
Nätverksanslutning
Videokonferens
Internt pris 1000
Externt Pris 2000
Lokal URL use.mazemap.com
ID Eng/22-0008
Område Engelska parken
Hus Engelska parken, hus 22
Projekt 903011001
Kortinfo 137, videokonf
Benämning Humanistiska teatern, 22-0008, Engelska parken
Name Humanistiska teatern, 22-0008, Engelska parken
Lokalägare 903