Nu +1 vecka   MA131, 5730, Campus Umeå Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Undervisningstyp Lärare Lokal, Plats Grupp Kommentar Karta
08:15 - 12:00 Fysik baskurs II Se kommentar MA131
MA141
Basår - Grupp 3 Rapportskrivning Karta
Karta
11:00 - 12:00 Tidsserieanalys och spatial statistik
Tidsserieanalys och spatial statistik
Laboration Oleg Seleznjev MA131
MA141
Karta
Karta
 
Pågående