Tid Kurs Anmälningskod Undervisningstyp Lärare Plats Publik kommentar
v 35 Mån 2022-08-29 v 35
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Förberedelse Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Modulen Pedagogiska forskningsprocesser och metoder 1 (Pfm 1) startar.
Förberedelser och genomförande av
Presentationsuppgiften samt inläsning inför tema 1 pågår mellan 29/8-4/9.
  Tis 2022-08-30
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Förberedelse Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Förberedelser inför Tema 1 pågår (Pfm 1).
  Ons 2022-08-31
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Förberedelse Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Förberedelser inför Tema 1 pågår (Pfm 1).
  Tors 2022-09-01
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Förberedelse Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Förberedelser inför Tema 1 pågår (Pfm 1).
  Fre 2022-09-02
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Förberedelse Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Förberedelser inför Tema 1 pågår (Pfm 1).
  Lör 2022-09-03
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Förberedelse Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Förberedelser inför Tema 1 pågår (Pfm 1).
  Sön 2022-09-04
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Förberedelse Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Förberedelser inför Tema 1 pågår (Pfm 1).
v 36 Mån 2022-09-05 v 36
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 1 startar och pågår mellan 5/9-11/9 kl. 23.55.

Tema 1 behandlar pedagogiska forskningsproblem med utgångspunkt i olika vetenskapsteoretiska traditioner

Seminarieuppgift 1 presenteras på kursplattformen under ”Tema 1”.
  Tis 2022-09-06
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 1 pågår mellan 5/9-11/9.

Seminarieuppgift 1 presenteras på kursplattformen under ”Tema 1”.
  Ons 2022-09-07
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 1 pågår mellan 5/9-11/9.

Seminarieuppgift 1 presenteras på kursplattformen under ”Tema 1”.
  Tors 2022-09-08
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 1 pågår mellan 5/9-11/9.

Seminarieuppgift 1 presenteras på kursplattformen under ”Tema 1”.
  Fre 2022-09-09
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 1 pågår mellan 5/9-11/9.

Seminarieuppgift 1 presenteras på kursplattformen under ”Tema 1”.
  Lör 2022-09-10
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 1 pågår mellan 5/9-11/9.

Seminarieuppgift 1 presenteras på kursplattformen under ”Tema 1”.
  Sön 2022-09-11
08:00 - 00:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 1 pågår mellan 5/9-11/9.

Seminarieuppgift 1 presenteras på kursplattformen under ”Tema 1”.
v 37 Mån 2022-09-12 v 37
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 2 startar och pågår mellan 12/9-21/9.
Tema 2 behandlar forskningsetik, systematik och koherens.

Seminarieuppgift 2 presenteras på kursplattformen under ”Tema 2”.
  Tis 2022-09-13
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 2 pågår mellan 12/9-21/9.

Seminarieuppgift 2 presenteras på kursplattformen under ”Tema 2”.
  Ons 2022-09-14
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 2 pågår mellan 12/9-21/9.

Seminarieuppgift 2 presenteras på kursplattformen under ”Tema 2”.
  Tors 2022-09-15
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 2 pågår mellan 12/9-21/9.

Seminarieuppgift 2 presenteras på kursplattformen under ”Tema 2”.
  Fre 2022-09-16
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 2 pågår mellan 12/9-21/9.

Seminarieuppgift 2 presenteras på kursplattformen under ”Tema 2”.
  Lör 2022-09-17
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 2 pågår mellan 12/9-21/9.

Seminarieuppgift 2 presenteras på kursplattformen under ”Tema 2”.
  Sön 2022-09-18
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 2 pågår mellan 12/9-21/9.

Seminarieuppgift 2 presenteras på kursplattformen under ”Tema 2”.
v 38 Mån 2022-09-19 v 38
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 2 pågår mellan 12/9-21/9.

Seminarieuppgift 2 presenteras på kursplattformen under ”Tema 2”.
  Tis 2022-09-20
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 2 pågår mellan 12/9-21/9.

Seminarieuppgift 2 presenteras på kursplattformen under ”Tema 2”.
  Ons 2022-09-21
08:00 - 00:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Tema 2 pågår mellan 12/9-21/9.

Seminarieuppgift 2 presenteras på kursplattformen under ”Tema 2”.
  Tors 2022-09-22
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Arbete med hemtentamen pågår mellan 22/9-28/9.

Instruktioner för hemtentamen presenteras på kursplattformen.
  Fre 2022-09-23
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Arbete med hemtentamen pågår mellan 22/9-28/9.

Instruktioner för hemtentamen presenteras på kursplattformen.
  Lör 2022-09-24
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Arbete med hemtentamen pågår mellan 22/9-28/9.

Instruktioner för hemtentamen presenteras på kursplattformen.
  Sön 2022-09-25
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Arbete med hemtentamen pågår mellan 22/9-28/9.

Instruktioner för hemtentamen presenteras på kursplattformen.
v 39 Mån 2022-09-26 v 39
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Arbete med hemtentamen pågår mellan 22/9-28/9.

Instruktioner för hemtentamen presenteras på kursplattformen.
  Tis 2022-09-27
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Arbete med hemtentamen pågår mellan 22/9-28/9.

Instruktioner för hemtentamen presenteras på kursplattformen.
  Ons 2022-09-28
08:00 - 00:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Monica Liljeström
Moodle Examinationstillfälle 1 med deadline kl. 23.55 (modulen slutar).
  Tors 2022-09-29
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Förberedelse Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Modulen Lärande och IKT (LIKT) startar.
Bekanta dig med modulens kursplattform och ta del av kursinformationen samt inläsning inför tema 1.
  Fre 2022-09-30
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 1: Lärande med stöd av IKT i ett sociokulturellt perspektiv

Seminarieuppgift 1 presenteras på kursplattformen under ”Tema 1”.
  Lör 2022-10-01
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 1 pågår: Lärande med stöd av IKT i ett sociokulturellt perspektiv

Seminarieuppgift 1 presenteras på kursplattformen under ”Tema 1”.
  Sön 2022-10-02
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 1 pågår: Lärande med stöd av IKT i ett sociokulturellt perspektiv

Seminarieuppgift 1 presenteras på kursplattformen under ”Tema 1”.
v 40 Mån 2022-10-03 v 40
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 1 pågår: Lärande med stöd av IKT i ett sociokulturellt perspektiv

Seminarieuppgift 1 presenteras på kursplattformen under ”Tema 1”.
  Tis 2022-10-04
08:00 - 13:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Stopptid startinlägg för Tema 1, 4/10 kl. 13.00.
  Ons 2022-10-05
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Svarsinlägg för Tema 1 pågår.
  Tors 2022-10-06
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Svarsinlägg för Tema 1 pågår.
  Fre 2022-10-07
08:00 - 00:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Stopptid svarsinlägg för Tema 1, 7/10 kl. 23.55.
  Lör 2022-10-08
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 2: Lärande och IKT

Seminarieuppgift 2 presenteras på kursplattformen under ”Tema 2”.
  Sön 2022-10-09
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 2 pågår.
v 41 Mån 2022-10-10 v 41
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 2 pågår.
  Tis 2022-10-11
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 2 pågår.
  Ons 2022-10-12
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 2 pågår.
  Tors 2022-10-13
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Seminarium Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 2 pågår.
  Fre 2022-10-14
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Uppgift Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 3 startar: Enkät som datainsamlingsmetod

Enkätuppgiften presenteras på kursplattformen under ”Tema 3”
  Lör 2022-10-15
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Uppgift Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 3 pågår: Enkät som datainsamlingsmetod
  Sön 2022-10-16
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Uppgift Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 3 pågår: Enkät som datainsamlingsmetod
v 42 Mån 2022-10-17 v 42
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Uppgift Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 3 pågår: Enkät som datainsamlingsmetod
  Tis 2022-10-18
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Uppgift Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 3 pågår: Enkät som datainsamlingsmetod
  Ons 2022-10-19
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Uppgift Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 3 pågår: Enkät som datainsamlingsmetod
  Tors 2022-10-20
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Uppgift Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Tema 3 pågår: Enkät som datainsamlingsmetod
  Fre 2022-10-21
08:00 - 00:00 Pedagogik B 20619ht22 Uppgift Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Stopptid inlämning Tema 3, 21/10 kl. 23.55.
  Lör 2022-10-22
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Arbete med hemtentamen pågår mellan 22/10 och 31/10.
  Sön 2022-10-23
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Arbete med hemtentamen pågår.
v 43 Mån 2022-10-24 v 43
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Arbete med hemtentamen pågår.
  Tis 2022-10-25
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Arbete med hemtentamen pågår.
  Ons 2022-10-26
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Arbete med hemtentamen pågår.
  Tors 2022-10-27
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Arbete med hemtentamen pågår.
  Fre 2022-10-28
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Arbete med hemtentamen pågår.
  Lör 2022-10-29
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Arbete med hemtentamen pågår.
  Sön 2022-10-30
08:00 - 17:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Arbete med hemtentamen pågår.
v 44 Mån 2022-10-31 v 44
08:00 - 00:00 Pedagogik B 20619ht22 Hemtentamen Eva Mårell-Olsson
Limin Gu
Moodle Inlämning hemtentamen 31/10. Stopptid kl. 23.55.
Modulen slutar.