Tid
Kurs
Aktivitet
Lokal, Plats
Kartlänk
Lärare
Innehåll
v 36, 2024 
Mån2024-09-02 08:15 - 10:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114 Introduktion BET.F.114 Annelie Fredriksson
Magdalena Domellöf
Marinett Skånberg
Kursintroduktion fristående
Tis2024-09-03 08:15 - 10:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Föreläsning Hörsal HUM.D.230 - Hohaj Magdalena Domellöf Föreläsning vetenskapsteori
13:15 - 15:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Föreläsning Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2 Michael Gruber Studiestrategier
Ons2024-09-04 13:15 - 15:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Föreläsning Hörsal HUM.D.220 - Hjortronlandet Magdalena Domellöf Föreläsning Psykologi som vetenskap
Tors2024-09-05 13:15 - 15:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Föreläsning Hörsal UB.A.230 - Lindellhallen 3 Kalyani Vishwanatha Föreläsning Utvecklingspsykologi-ges på engelska
Fre2024-09-06 10:15 - 12:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Föreläsning Hörsal UB.A.230 - Lindellhallen 3 Niclas Kaiser Föreläsning socialpsykologi
v 37, 2024 
Mån2024-09-09 13:15 - 15:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Föreläsning Hörsal HUM.D.220 - Hjortronlandet Kalyani Vishwanatha Föreläsning personlighetspsykologi-ges på engelska
Tis2024-09-10 13:15 - 15:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Föreläsning Hörsal HUM.D.220 - Hjortronlandet Patrik Hansson Föreläsning Kognitionspsykologi
Tors2024-09-12 15:15 - 16:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Frågestund Hörsal HUM.D.220 - Hjortronlandet Linnea Karlsson Wirebring Frågestund Hjärna arv och miljö
Fre2024-09-13 10:15 - 12:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Föreläsning Hörsal HUM.D.220 - Hjortronlandet Marius Sommer Idrottspsykologi
v 38, 2024 
Fre2024-09-20 08:00 - 12:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114 Digital tentamen Inspera ÖP Skrivsal 1 Magdalena Domellöf
v 39, 2024 
Mån2024-09-23 09:15 - 10:15 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Introduktion Hörsal HUM.D.220 - Hjortronlandet Magdalena Domellöf Introduktion till Tema 2 och Case uppgiften.
Tis2024-09-24 08:30 - 16:30 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Förberedelse Grupparbete Caseuppgift
Ons2024-09-25 09:15 - 12:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Examination BET.D.209 Kalyani Vishwanatha Case seminarium
09:15 - 12:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Examination BET.E.217 Marius Sommer Case seminarium
09:15 - 12:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Examination BET.F.202 Patrik Hansson Case seminarium
13:15 - 15:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Introduktion Hörsal HUM.D.220 - Hjortronlandet Magdalena Domellöf Introduktion till projektrapport
Fre2024-09-27 10:00 - 12:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Handledning NBET.B.112 Niclas Kaiser Handledning projektrapport
10:00 - 12:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Handledning NBET.B.118 Patrik Hansson Handledning Projektrapport
10:00 - 12:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Handledning NBET.B.124 Magdalena Domellöf Handledning projektrapport
10:00 - 12:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Handledning NBET.B.140 Marius Sommer Handledning projektrapport
v 40, 2024 
Tis2024-10-01 09:00 - 12:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Examination BET.F.102
BET.F.114
Karta
Karta
Marius Sommer
Niclas Kaiser
Examination projektrapport
09:00 - 12:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet, 2PS130
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2PS131
Examination BET.F.108 Magdalena Domellöf
Patrik Hansson
Examination projektrapport
v 45, 2024 
Lör2024-11-09 08:00 - 12:00 Introduktionskurs i Psykologi, 2PS114 Digital tentamen Inspera
Omtentamen
ÖP Skrivsal 1 Magdalena Domellöf
 
KursnamnKurskod, Anmälningskod
Introduktionskurs i Psykologi2PS114, 21245ht24
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet2PS130, 21227ht24
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott2PS131, 21251ht24